murr Schunk

Jarní lipské veletrhy budou letos digitální

Omezení vynucená koronavirovou pandemií si vyžádala svou daň při pořádání výstav i v letošním roce a tradiční tandem lipských průmyslových veletrhů tak proběhne na jaře poprvé ve své historii v netradiční podobě – v digitální verzi.

 

Tradiční dvojice veletrhů intec a „Z“ pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu v Lipsku se letos uskuteční 2. a 3. března výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Pořadatelskou společnost Leipziger Messe přiměl k tomuto rozhodnutí vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení, která podle vyjádření jejích představitelů neumožňují takto velkou akci smysluplně zajistit klasickou ani hybridní formou.
„Je nám líto, že vzhledem k aktuálnímu vývoji koronavirové pandemie nemůžeme naše veletrhy realizovat tradiční formou, současně si ale uvědomujeme velký význam, který pro celou průmyslovou branži mají, a proto přicházíme s digitálním formátem akce, který bude odpovídat požadavkům našich partnerů, vystavovatelů i odborných návštěvníků a všem zúčastněným zajistí potřebnou bezpečnost,“ komentoval „digitalizaci“ jednatel pořadatelské společnosti Leipziger Messe Markus Geisenberger.

Maximum v rámci možného
To, že nebude možné lipské výstaviště a jeho expozice navštívit a exponáty si prohlédnout ve fyzické podobě, však neznamená, že by organizátoři po programové a obsahové stránce veletrhy nějak ochudili. Snažili se připravit maximální nabídku, na kterou jsou účastníci lipských průmyslových výstav zvyklí.
Intec/Z connect 2021 tak nabídnou kovozpracující a subdodavatelské branži přes pokračující koronavirovou pandemii naléhavě potřebnou platformu pro odborný dialog, výměnu poznatků a předání impulzů pro budoucí vývoj. Celá akce bude mít několik stavebních kamenů, ke kterým patří online kongres, produktová prezentace vystavovatelů a digitální networkingová platforma. Tematicky bude odborný program zaměřen na klíčové otázky současné strojírenské a subdodavatelské branže.
Veletrh intec je jedním z nejvýznamnějších strojírenských veletrhů v Evropě vůbec a pro svoji prezentaci jej využívají stejně jak nadnárodní koncerny s globální působností, tak i menší a střední firmy. Profil veletrhu zahrnuje obráběcí stroje, technologická řešení a průmyslové služby na všech úrovních průmyslového výrobního řetězce. Nejdůležitějšími obory jsou strojírenství, příprava strojírenských celků, výroba dopravních prostředků, ale i jemná mechanika a výroba nástrojů a forem, strojní součásti a příslušenství, měřicí technika a systémy určené k zajištění kvality. K tradičním expozicím patří i automatizovaná výroba a robotika, skladová a zásobovací technika a také výrobní technologie pro systémy vyrábějící energii na bázi obnovitelných zdrojů. Ani letos by samozřejmě neměla chybět i prezentace možností, které nabízejí pro průmyslové partnery výzkumné ústavy, univerzity a školy.
Souběžně konaný subdodavatelský veletrh „Z“ patří k nejvýznamnějším evropským subdodavatelským veletrhům a jeho záběr je poměrně široký, přičemž stěžejní místo zaujímá zejména zpracování a zušlechťování kovů a technologie zpracování plastů. Primárně je zaměřen na subdodávky pro výrobce strojů a nástrojů a také pro výrobce automobilů, k nimž má pořadatelské Lipsko logicky velmi blízko, jelikož je zde i sídlo továrny automobilky BMW, ale i na další významné průmyslové sektory, jako jsou elektronika a elektrotechnika, medicínské technologie, optika a další. A ani jeho aktualizovaná digitální verze „Z connect“ nebude v tomto směru výjimkou, a bude se snažit představit aktuální novinky ve zmíněných oborech.

Potvrzení o bezinfekčnosti nepotřebujete
Detailní informace lze nalézt na webových stránkách veletrhů, v nichž se zájemcům o vystavování nabízí celá řada variant různých možností virtuální prezentace, které se samozřejmě liší rozsahem i cenou. Například v nejvyšší prémiové verzi je zahrnuto i přímé oslovení tisíců evropských firem, což může být pro české společnosti směřující na zahraniční trhy poměrně zajímavá alternativa právě v dnešní době, která přeshraniční cestování a kontakty jinak významně omezuje.
Na návštěvu lipského výstaviště tak, jak byli dosud zvyklí, si zájemci o aktuální průmyslové novinky budou muset počkat až na příští ročník veletrhů intec a „Z“, který se bude v klasické podobě konat v termínu od 7. do 10. března 2023, ale digitálně se zájemci do Lipska mohou vydat třeba hned – vše potřebné je k dispozici na www.connect.z.messe-intec.de.

 
Publikováno: 19. 2. 2021 | Počet zobrazení: 496 článek mě zaujal 115
Zaujal Vás tento článek?
Ano