Rosler MURR2 Schunk

Energie skladovaná v plynu

Energetika v rámci úsilí o snižování emisí se snaží o výraznější podíl elektřiny vyráběné z čistých obnovitelných zdrojů, ovšem problémem je, jak energii vyrobenou ze solárních a větrných elektráren ukládat na dobu, kdy slunce nesvítí a vítr nefouká.

 

K tomu by měl posloužit výzkum možností akumulace energie vyrobené přeměnou elektřiny na vodík či metan do plynárenské soustavy, který byl zahájený i v ČR počátkem ledna. Společný projekt Českého plynárenského svazu (ČPS), EGÚ Brno a Vysokého učení technického v Brně, který podpořila Technologická agentura ČR téměř 5,5 mil. Kč, nese označení „Výzkum uplatnitelnosti akumulace energie pomocí technologie P2G“ a jeho výsledky mají být známy do konce příštího roku.
Technologii přeměny elektřiny na plyn, tzv. Power-to-Gas (P2G), založené na principu přeměny elektrické energie na vodík či syntetický metan, které lze následně vtláčet do distribuční plynárenské soustavy nebo uskladnit v podzemních zásobnících plynu, je podle vědců efektivní řešení pro uskladnění energie z OZE, z nichž by v roce 2030 měla pocházet více než pětina (22 %) v ČR spotřebovávané energie a tento podíl by měl dále narůstat až do roku 2050. Tou dobou by již celá EU měla být klimaticky neutrální.  
„Česká plynárenská soustava je dnes připravena na přepravu, distribuci a skladování zemního plynu s příměsí vodíku až do výše dvou procent, studie by ale měla mj. pomoci zjistit, jak by bylo možné tento podíl do budoucna ještě zvýšit a jaké technologické změny by k tomu byly případně potřeba,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu.
Hlavním cílem výzkumného projektu je proto posoudit konkrétní přínosy a možnosti uplatnění P2G v rámci naplňování emisních a dekarbonizačních cílů EU, zmapovat možnosti nasazení této technologie v jednotlivých lokalitách ČR, přičemž výstupy mají také plnit roli strategického dokumentu pro tvorbu legislativních úprav souvisejících zákonů a technických norem.

 
Publikováno: 19. 2. 2021 | Počet zobrazení: 188 článek mě zaujal 38
Zaujal Vás tento článek?
Ano