murr Schunk

Obaly z Ataboru pro použité jaderné palivo

Přední české průmyslové firmy a technické univerzity vyvíjejí technologii výroby dílů pro jaderné elektrárny. Nyní pracují na projektu technologie výroby z oceli Atabor.

 
ŽDAS, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, výzkumný ústav COMTES FHT a výrobce komponent pro jadernou energetiku Škoda JS spolupracují na řešení výzkumného projektu se zaměřením na technologii výroby komponent z oceli Atabor, což je austenitická ocel 20Cr/12Ni s přídavkem 1,6 % hm. bóru, pro aplikaci v obalových souborech pro transport a skladování použitého jaderného paliva.
Vývoj technologie je zaměřen na tváření plechu a jeho svařování do podoby šestihranných trubek metodou elektronového paprsku nebo laseru bez přídavného materiálu. Z těchto trubek jsou následně sestaveny koše obalových souborů pro použité jaderné palivo. Kromě požadavku na stínění neutronů emitovaných z palivových souborů a zajištění podkritičnosti palivového systému musí svařované díly prokazovat dostatečnou korozní odolnost i v tepelně ovlivněné oblasti materiálu.
Na ocelárně ŽĎAS byly už podle požadavků aplikačního garanta projektu, kterým je Škoda JS, úspěšně realizovány první tavby oceli Atabor.
 
Publikováno: 16. 11. 2020 | Počet zobrazení: 662 článek mě zaujal 111
Zaujal Vás tento článek?
Ano