murr Schunk

RoboStack: poctivá česká automatizace

Společnost Profika představila v polovině září na zákaznických dnech mj. i novou univerzální robotickou buňku z vlastního vývoje.

 
Nová robotická buňka RoboStack, jejíž vývoj a výroba zabraly zhruba půl roku, je koncipována jako univerzální řešení pro různé stroje. Systém, který výrobce charakterizuje jako automatický zásobník s robotickým zakládáním, je mobilní. Díky pojezdovým kolečkům se souhrnnou nosností ca 1,3 tuny není problém jej přesouvat mezi různými pracovišti – přesun zvládne pouze jediný člověk. Po najetí do pracovní pozice u stroje je RoboStack zafixován v kotvicích bodech na podlaze.
Základem řešení je čtyřboký komolý jehlan se zásobníkovými rastry, do kterých se opakovatelně umísťují materiál i hotové díly. Celková nosnost věže může činit až 400 kg. Samonosná otočná věž s tuhým rámem krytým hliníkovými deskami, která je spolu s robotem stěžejním prvkem automatizované buňky, zahrnuje čtyři oddělené segmenty, každý z nich je určen pro jinou operaci. Lze ovšem zvolit i konfiguraci 2 + 2, kdy nejsou využívány všechny čtyři matrice pro jeden typ obrobku, ale např. dvojice proti sobě umístěných pro dva různé typy, což ještě zvyšuje univerzalitu systému.
Komory jsou vodotěsně oddělené, a pokud jsou použita zatmavená skla nebo plechy, jsou jednotlivé sektory oddělené i světlotěsně, lze tak použít třeba kameru pro inspekci založených polotovarů, které vyžadují určitou orientaci, zda není nějaký z nich pootočený apod. Díky vzájemné izolaci všech segmentů lze provádět různé další operace – jednu polohu karuselu je možné využít např. pro omytí a sušení obrobků, jejich nakonzervování apod., další třeba pro kontrolu. Systém lze na přání zákazníka vybavit i různými doplňkovými zařízeními, jako je měření, separátní mytí nebo oplach horkou vodou. Vana pod věží umožňuje i nucený okruh oplachové vody.
První segment je určen obsluze – vyndává hotové obrobky a umísťuje polotovary zpátky do rastru věže – to je jediná operace prováděná manuálně. Poté se věž otočí o 90 stupňů do druhé pozice. V té je možné provést kamerovou nebo vizuální inspekci správnosti založení polotovarů. Poté se věž otočí o 90 stupňů do třetí pozice, kde robot zakládá polotovary do stroje a vrací do rastru hotové obrobené kusy. Samozřejmostí jsou dva pneumatické ofuky na chapadle, aby mohlo dojít k očištění obrobku před uchycením a čelistí před založením polotovaru. Po zkompletování celé série se otočí o dalších 90 stupňů (4. pozice), kde je možná např. kontrola obrobků (lze kontrolovat i detailně každý kus zvlášť), mytí, sušení atd. a po dalším otočení o jednu pozici jsou věž a v ní umístěné obrobky opět přístupné obsluze.
Systém může být v souladu s bezpečnostními CE předpisy v provedení s klasickým ochranným oplocením nebo podlahovým optickým 2D skenerem, který kontroluje zóny, do nichž vstupuje člověk.
Výhodou je mj. i velmi snadná údržba robotické buňky a možnost její integrace do nepřetržitého automatizovaného provozu i uzpůsobení pro různé typy obrobků – koncový efektor robota i karuselová věž jsou modifikovatelné přímo na konkrétní díly zákazníka, což podporuje rychlou a pružnou změnu výroby.
V současné době vývojový tým připravuje projekt dalšího univerzálního robotického řešení s použitím výsuvných zásobníků, který by Profika chtěla představit na jarních zákaznických dnech příští rok.
 
Publikováno: 16. 11. 2020 | Počet zobrazení: 491 článek mě zaujal 121
Zaujal Vás tento článek?
Ano