MURR2 Schunk

Koboty – Potenciál automatizace v elektronickém průmyslu

Kolaborativní roboty vytvářejí další příležitosti pro automatizaci elektronického průmyslu. Jsou charakteristické nejen schopností pracovat po boku lidí, ale i rychlou implementací a snadným přesunem na nové úkoly.

 

Výhodou kolaborativních robotů je také intuitivní programování a jednoduchá obsluha. Mohou pomoci v procesech jako je montáž, lepení, svařování, balení, paletizace nebo kontrola kvality.
Podle průzkumu SME Barometr robotizace, provedeného v Česku na jaře 2020 i mezi společnostmi zabývajícími se výrobou elektroniky vyplývá, že mezi důležitými faktory motivujícími malé a střední podniky k robotizaci je zlepšení výkonnosti výroby (93,5 %). Dále firmy zmiňovaly: eliminace výrobních chyb (75,8 %) a zvýšení kvality (75,8 %), posílení konkurenceschopnosti (74,4 %), zkrácení dodací lhůty (70,5 %), zvýšení produkce (66,6 %), standardizace procesu (60,2 %), obtížnost při hledání a udržení zaměstnanců (57,7 %), zvýšení výrobní bezpečnosti a produkční flexibility (56,3, resp. 50,1 %).  
Elektronické odvětví a high-tech průmysl jsou jedním z hlavních motorů konceptu Průmyslu 4.0. Firmy v těchto odvětvích potřebují automatizovat výrobu co možná nejvíce flexibilně, aby mohly rychle reagovat na neustálý technologický vývoj.
Schopnost rychle se přizpůsobit okamžitým požadavkům a potřebám zákazníků je pro výrobce elektronických komponent jednou z hlavních výzev. Musí vyrábět vzorky, certifikovat produkty a zároveň vyrábět pro zákazníky v co možná nejkratším čase. Pro dosažení maximální úrovně kvality musí být všechny výrobky testovány. Mnoho společností ponechává tento časově náročný úkol na manuálních procesech, což znamená, že zaměstnanci pracují rutinně, jsou méně produktivní a dělají více chyb v porovnání s automatizovanými procesy. Stále více výrobců špičkových technologií hledá způsoby, jak efektivněji optimalizovat nejen procesy testování, ale i celou výrobu, a plnit tak neustále se měnící objednávky zákazníků.
Kolaborativní roboty jsou pro výrobce elektroniky ideální volbou, protože nabízí skvělou kombinaci flexibility a přesnosti, dokonce i v procesech, které doposud nebylo možné automatizovat. Mají možnost pracovat 24 hodin a jejich opakovatelnost pohybu činí pouze 0,03 mm (v případě Universal Robots). To umožňuje firmám využívat maximální rozsah jejich výrobní kapacity a udržet konzistentní kvalitu výrobků. Kompaktní konstrukce pak umožňuje využít koboty i ve stísněných pracovních podmínkách.

Aplikace
Koboty umožnují kompletní automatizaci aplikací v elektronickém průmyslu. Zaručují konzistentní vysokou kvalitu, přesnost a stále stejné dávkování i po mnoha opakováních. Navíc koboty zvyšují přesnost procesů a omezují zmetkovitost. Vynikají v montáži, lepení, svařování, balení, paletizaci a kontrole kvality. Jejich nasazení má pozitivní dopad na rychlost a kvalitu výroby. Zároveň se minimalizuje riziko vzniku pracovních úrazů zaměstnanců spojených s těžkým strojírenstvím. Výrobní firma může podle potřeby využívat kolaborativní roboty vybavené různými koncovými nástroji nebo optickými systémy během různých fází výroby, např. sestavování malých elektronických komponent a částí.

Příklady aplikací
Společnost Paradigm Electronics je výrobcem špičkových reproduktorů a subwooferů. Ve snaze uspokojit poptávku po výrobcích, které jsou náročné na pracovní sílu, pořídila firma kolaborativního robota UR10 aby prováděl leštění.
„Tento typ robota umožnil práci člověka a robota na stejném pracovním místě. Nyní pracují v operaci kyvadlového typu, kde mohou navzájem bezpečně spolupracovat. Člověk může zkontrolovat, zda robot udělal správě svou práci, než je mu předán kus k závěrečnému leštění. Je to do velké míry ruční práce,” říká John Phillips, vedoucí výroby v Paradigm. „Pokud je vyvinuto příliš mnoho síly, díl se zahřeje a výsledkem je pravý opak toho, čeho se snažíme dosáhnout. Mít k dispozici robota, který vždy aplikuje stejný tlak, je obrovská výhoda,“ upřesňuje John Phillips.   
U firmy SFEG (Scott Fetzer Electrical Group), výrobce malých elektronických dílů, řeší skupina robotů od Universal Robots neustále se měnící výrobní požadavky. Ve firmě umístili kolaborativní roboty Universal Robots na podvozky s kolečky, takže mají k dispozici flotilu mobilních robotů, která je rozmístěna na stanovištích po celém úseku lisovny. Koboty jsou tak užitečnými pomocníky při procesu výroby elektronických komponent. Další roboty společnost plánuje pořídit pro obsluhu lisů.
Mnoho dalších případových studií dobře popisuje všestrannost řešení automatizace pomocí kolaborativní robotiky. Díky jednoduchosti programování a používání jsou koboty v rukou firem nástrojem, který jim pomáhá se rychleji rozvíjet a obstát v náročné konkurenci na trhu.

Více informací o využití kolaborativní automatizace najdete v e-knize, která je ke stažení na adrese: https://www.universal-robots.com/cs/industry/

Pavel Bezucký, Universal Robots

 
Publikováno: 16. 11. 2020 | Počet zobrazení: 150 článek mě zaujal 32
Zaujal Vás tento článek?
Ano