MURR2 Schunk

Sledování všech zařízení v jediné aplikaci

Schaeffler OPTIME, snadno škálovatelný systém, umožňuje komplexní, nákladově efektivní a automatizované sledování stavu všech podnikových zařízení v rámci celého strojního parku.

 

Trvale instalované systémy sledování stavu se kvůli souvisejícím nákladům používají obvykle jen u těch strojů, které mají přímý a zcela zásadní vliv na výrobní procesy. V rámci výrobních procesů a automatizace proto není neobvyklé, když je až 95 % veškerých agregátů ve výrobním podniku ponecháno buď bez jakéhokoli monitorování, nebo se jejich sledování provádí při periodických kontrolách prostřednictvím manuálních měření.
Schaeffler OPTIME však nyní pracovníkům údržby i provozovatelům závodů nabízí nákladově efektivní nástroj ke komplexnímu a automatizovanému sledování stavu. Jde o efektivní, snadno použitelné a nízkonákladové řešení, které je speciálně navrženo ke komplexnímu sledování stavu všech agregátů v rámci celého strojního parku a veškerých zařízení bez zásadního přímého dopadu na výrobní procesy.

 

Automatizovaná analýza dat
OPTIME představuje snadno škálovatelný systém, který v podstatě sestává z bateriově napájených snímačů vibrací, brány (gateway) a aplikace k vizualizaci výsledků datové analýzy. Data, která zaznamenají snímače, se analyzují s využitím speciálně vyvinutých algoritmů, vytvořených na základě know-how společnosti Schaeffler a po celá desetiletí vyvíjených a zdokonalovaných fyzikálních modelů, stejně jako zkušeností se sledováním stavu získaných při zajišťování servisu ložisek. Systém OPTIME dokáže v několikatýdenním předstihu upozornit na poškození částí stroje, jako jsou elektromotory, ventilátory a čerpadla. Dále včas varuje před nevyváženostmi, porušením souososti a klepáním.
Aplikace zobrazuje příslušné trendy ve formě grafů a indikuje závažnost poruch prostřednictvím semaforových barev anebo alarmů a pomocí dalších informací. Sledované agregáty je možné seskupovat dle požadavků uživatele a jejich stav lze prezentovat prostřednictvím řady zobrazení specifických pro uživatelskou skupinu. OPTIME poskytuje firemním údržbářům i pracovníkům externího servisu konkrétní doporučení ohledně potřebných opatření k nápravě, což umožňuje jednoduché, včasné a nákladově efektivní plánování údržby, nasazení personálu a zajištění náhradních dílů.

Rychlé a snadné zprovoznění
K instalaci ani zprovoznění OPTIME nejsou potřebné předchozí zkušenosti se systémy sledování stavu a během jediného dne lze jednoduše nastavit několik set měřicích bodů. K monitorovaným agregátům se jednoduše připevní (lepidlem nebo šrouby) snímače vibrací, které se následně aktivují pomocí příslušné aplikace, jež s nimi komunikuje prostřednictvím technologie NFC. Všechny instalované snímače samostatně komunikují navzájem i s bránou (gateway) v rámci dedikované sítě typu mesh. Toto řešení patří mezi nejspolehlivější a energeticky nejúspornější typy sítí IoT, jaké se v průmyslu aktuálně používají. Snímače v síti typu mesh přenášejí přes bránu na hub IoT společnosti Schaeffler informace o strojích, zahrnující údaje typu KPI a nezpracovaná data o vibracích a teplotě. Hub tato data analyzuje a získané výsledky zobrazuje v aplikaci s podporou nejrůznějších koncových zařízení, která obvykle užívají servisní týmy a provozovatelé závodu. Alternativně lze výsledky analýzy integrovat prostřednictvím REST API do IT prostředí zákazníka.

Až 50procentní úspora nákladů
Ve srovnání s měsíčně prováděným offline měřením pomocí ručních zařízení umožňuje OPTIME dosáhnout úspor ve výši až 50 procent. Díky komplexním analýzám na bázi algoritmů zároveň zajišťuje kvalitnější sledování než většina bezdrátových online systémů CMS.
OPTIME lze navíc využít pro velké množství agregátů, u kterých se dosud sledování stavu z ekonomického hlediska nevyplatilo, což z něj dělá první řešení přinášející přehled o stavech zařízení, které je skutečně komplexní a zahrnuje všechny podsystémy a pomocné agregáty. To je důležité, protože automatizované sledování všech agregátů je základním předpokladem spolehlivého předcházení neplánovaným odstávkám strojů a zařízení.

www.schaeffler.cz

 
Publikováno: 16. 11. 2020 | Počet zobrazení: 178 článek mě zaujal 35
Zaujal Vás tento článek?
Ano