MURR2 Schunk

Zalisování pěti matic a šroubů v jednom kroku

Naše zkušenosti se systémovým řešením výrobních strojů a znalosti při zpracování funkčních prvků nám pomohly dosáhnout komplexní a efektivní řešení ve výrobě autodílů.

 

Koncoví uživatelé často řeší jeden společný problém, a to, že potenciální dodavatel výrobního řešení má své silné stránky v dané technologii, ale potřebuje výrobce jednoúčelových strojů k jeho implementaci. Nebo je naopak silný v konstrukci jednoúčelových strojů, ale musí koupit technologii nebo technologické řešení. V obou případech existují problémy s rozhraním a odpovědností za celé řešení, což často komplikuje realizaci projektu.
Proto se téměř všechna výrobní odvětví a jejich dodavatelé raději spoléhají na komplexní řešení z jednoho zdroje, což platí zejména v náročném automobilovém průmyslu.
Technologická společnost TOX® PRESSOTECHNIK toto splňuje ve všech oborech zpracování a montáže plechů. Konkrétně to jsou technologie spojování plechů TOX® – kulatý bod, různé procesy nýtování, zalisování funkčních prvků apod. K tomu patří pneumaticko-hydraulické a elektromechanické pohony, kompletní lisy a výrobní stroje. Vlastní řídicí systémy, jednotky pro monitorování procesu a software zapadají do celého sortimentu tak, aby bylo možné zákazníkům nabídnout komplexní řešení z jednoho odpovědného zdroje.
Firma FFT Produktionssysteme o tom byla, v případě poptávky od asijského výrobce automobilů, také přesvědčena. Úkol spočíval v zalisování pěti matic a šroubů do přední příčné stěny automobilu v náročných podmínkách sériové výroby.

Modulární komponenty – optimální výrobní řešení
Inženýři z TOX® PRESSOTECHNIK sestavili ze širokého sortimentu pohonů, komponentů pro lisy, řídicích systémů a softwaru komplexní řešení. Vytvořili samostatnou „Stand alone“ pracovní stanici založenou na standardním lisu. Základ tvoří univerzální podstavec, na kterém je umístěn TOX® 4sloupový lis MAG 200 s beranem a pneumaticko-hydraulickým pohonem TOX® Powerpackage X-K 170. Maximální lisovací síla je 1627 kN. Do lisu jsou integrovány 5bodový nástroj, přimazávací systém, bezpečnostní řízení TOX® STE-328 a pět jednotek pro monitorování procesů TOX® EPW 400.
Pracovní plocha lisu 1500 x 650 mm s otevřením nástroje ca 190 mm zajištuje dostatek prostoru pro snadné založení jednotlivých komponentů do horního a dolního nástroje. Součástí dolního nástroje jsou snímače pro kontrolu založení matic, šroubů a samotné přední příčné stěny. Tloušťka materiálu stěny je 0,8 mm. Síla pohonu 1627 kN tvoří dostatečnou rezervu pro zalisovaní všech šroubů a matic. Aby bylo dosaženo co nejkratšího cyklového času, je zpětný zdvih podporován dvěma pneumatickými válci.

Vysoká produktivita s jednoduchým ovládáním
Pro dosažení maximální spolehlivosti výroby je 5bodový nástroj vybaven přimazávacím systémem a systémem pro monitorování procesu. Snímače síly a dráhy integrované přímo v jednotlivých stanicích zajišťují spolu s vyhodnocovacími jednotkami TOX® EPW 400 kontrolu průběhu lisovaní.
Bezpečnost lisu zajištuje třístranný kryt s optickou závorou. Lis je tak bezpečný nejen pro obsluhu, ale i ostatní osoby. Pro spuštění pracovního cyklu proto stačí i jednoruční ovládání.
Lis byl úspěšné zprovozněn a předán koncovému zákazníkovi. Díky dokonalé souhře všech součástí systému včetně pětibodového nástroje má nyní zákazník k dispozici výrobní zařízení, které si snadno poradí s požadovaným výkonem při výrobě předních příčných stěn auta, a to ve stanoveném čase.

www. tox-pressotechnik.com

 
Publikováno: 16. 11. 2020 | Počet zobrazení: 138 článek mě zaujal 30
Zaujal Vás tento článek?
Ano