murr Schunk

Český strojírenský průmysl zaznamenal pokles

Nepříznivý ekonomický vývoj poznamenaný koronavirovou krizí a omezováním investiční aktivity se odrazil i v českém strojírenském průmyslu, jak dokumentují statistiky Svazu strojírenské technologie (SST).

 
Charakteristika českého strojírenství za 2. čtvrtletí 2020 ukazuje vývoz obráběcích strojů za téměř 4,5 miliardy korun (444,4 mil. Kč) a tvářecích strojů za 53 464 tis. korun, tzn. celkově za téměř 5 mld. Kč (4 982 516 tis. Kč), což souhrnně reprezentuje celkový pokles o více než 31 %.
Největší pokles byl zaznamenán u brusek a tvářecích strojů včetně lisů, nárůst naopak zaznamenaly obráběcí centra, fyzikálně-chemické stroje a ostatní tvářecí stroje mimo lisů. O více než 36 % poklesl ve 2. čtvrtletí také dovoz, který dosáhl celkové hodnoty 4,157 mld. Kč (kdy 2,8 mld. Kč připadá na obráběcí a 1,36 mld. Kč na tvářecí stroje), přičemž k poklesu došlo prakticky u všech nomenklatur kromě strojů pro hoblování, obrážení a protahování a ozubárenských strojů a pil.
Největší vývozy byly zaznamenány do Německa (21,28 %), Číny (13,59 %) a Ruska (9 %). Nezanedbatelný export směřoval i do Polska, USA a na Slovensko. Dovozu obráběcích a tvářecích strojů dominovalo Německo s 32,77% podílem, následováno importem z Itálie (11,87 %) a s menším podílem (kolem 5 %) také dovozem z USA, Číny, Tchaj-wanu a Švýcarska.
 
Publikováno: 13. 11. 2020 | Počet zobrazení: 79 článek mě zaujal 12
Zaujal Vás tento článek?
Ano