murr Schunk

Top 5 trendů průmyslové automatizace 2020

Ve studii publikované v časopise Manufacturing Automation charakterizoval  Adrian Loyd, CEO společnosti Interact Analysis, pět letošních hlavních trendů v průmyslové automatizaci.

 

Jaké faktory formují novou podobu moderní průmyslové výroby?

1. Vzestup simulace ve výrobě
Simulace je reakcí na tržní tlaky ve výrobním průmyslu. Jde o snahu zlepšit kvalitu a rostoucí potřebu flexibility. Ve fázi návrhu snižují simulace a modelování náklady nutné na fyzické prototypy a testování. Tradiční zkušební vybavení může být nákladné, stejně jako jeho provoz a údržba, a vyžaduje velkou zástavbu výrobního prostoru, který lze využít produktivněji.
Automobilka Volvo např. pomocí simulací snížila proces testování dynamiky modelu XC60 ze dnů na hodiny. Tento virtuální přístup je ale použitelný v mnoha oblastech výroby, jako je např vývoj automatizované výrobní linky. Simulace se používají pro automatizaci továrny k optimalizaci efektivity a produktivity ještě předtím, než je továrna postavena, což přináší velké úspory nákladů.

2. Pohony v přední linií IIoT
Asi nejkritičtějšími částmi infrastruktury v továrně jsou rotující zařízení, proto stále častěji vidíme snahu umisťovat na průmyslové motory čidla a měřicí zařízení. Inteligentní senzory umožňují sdělovat informace o motoru, ložiskovém bloku, ventilátoru nebo kompresoru, k nimž jsou připojeny a pokročilé softwarové algoritmy mohou předvídat poruchu motoru ještě dříve, než k ní dojde – tzv. prediktivní údržba eliminuje nebo výrazně snižuje riziko nákladných oprav a odstávek. Například bylo zjištěno, že prostřednictvím měniče lze monitorovat až 80 % poruchových podmínek pro typický motor.

3. Hlavní síla v továrnách – roboty
Kolaborativní roboty se ukázaly jako nová a rychle se rozvíjející technologie, která dokáže uspokojit poptávku po automatizaci a flexibilitě ve výrobě. Umožňují snížit náklady na pracovní sílu, převzít rutinní úkoly a zvyšovat bezpečnost na pracovišti. Lze předpokládat, že růst tohoto segmentu bude i nadále pokračovat a že hlavní podíl budou představovat systémy s užitečným zatížením 5–9 kg, populární v malých a středních firmách. Za tři hlavní aplikace kobotů lze považovat manipulaci s materiálem, montáž a vychystávání.

4. Silný nárůst řízení pohybu
Trh s produkty pro řízení pohybu bude od roku 2020 předstihovat růst globální výroby. Klíčová odvětví jsou potravinářské a nápojové stroje, robotika, balicí stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem. Tato odvětví společně vygenerovala v roce 2018 téměř čtvrtinu celkových výnosů z řízení pohybu a tento podíl má do roku 2023 dosáhnout 30 %.
Snaha o větší personalizaci a přizpůsobení produktů vedou k poptávce po rychlejších a flexibilnějších výrobních linkách, což zase stimuluje poptávku po produktech pro řízení pohybu.

5. Dopad Edge computingu na výrobu
Rostoucí počet zařízení IIoT má za následek pomalejší přenosové rychlosti a delší doby odezvy, kritické prvky v průmyslových aplikacích, což vytváří značný tlak na datová centra (cloud) a šířku pásma sítě.

Například autonomní vozidlo může za osm hodin jízdy vygenerovat ca 40 TB dat. Odesílání tolika informací, které má cloud zpracovat, může být pomalé a nepraktické, a edge computing (zpracování dat blíže k jejich zdroji optimální rychlostí) nabízí řešení tohoto problému. Jak edge computing dozrává v jiných sektorech, bude stále důležitější i v průmyslových scénářích, kde neustále se zvyšující schopnost malých zařízení pojmout obrovskou výpočetní kapacitu činí hraniční výpočetní techniku v průmyslovém sektoru stále atraktivnější.

Josef Vališka

 
Publikováno: 22. 10. 2020 | Počet zobrazení: 130 článek mě zaujal 22
Zaujal Vás tento článek?
Ano