murr Schunk

Stále více firem uvažuje o autonomních mobilních robotech

Automatizace mění průmysl již léta, ale stále existují určité mezery, zejména u dodavatelského řetězce. Potenciál k jejich zaplnění mají dnes autonomní mobilní roboty, které podporují provoz štíhlých a optimalizovaných dodavatelských řetězců.

 

Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) publikovala výsledky průzkumu o využití autonomních mobilních robotů (AMR) provedeného mezi 117 americkými průmyslovými podniky ze čtyř odvětví – automotive, elektrotechnická výroba, 3PL spedice a výroba rychloobrátkového zboží (FMCG), doplněného o názory globálního managementu z výrobních a logistických společností.

Implementace a obchodní hodnota
Z pohledu integrace autonomních robotů do interní logistiky zvažuje 78 % všech respondentů nasazení během příštích dvou let. Největšími optimisty v oblasti integrace AMR robotů do své logistiky z pohledu jednotlivých odvětví jsou automobilové společnosti, kde během příštích dvou let zvažuje implementaci 88 % z nich. Z elektrotechnických společností vidí možnost nasazení během dvou let 60 %, dalších 30 % od tří do pěti let. V segmentu rychloobrátkového zboží (FMCG) je to 58 % podniků během dvou let, stejně jako u nezávislých poskytovatelů spedičních služeb (3PL).
Nasazení autonomních robotů poskytuje významné obchodní přínosy, od optimalizace pracovních a provozních nákladů až po zvýšení produktivity, přesnosti dodacích termínů a efektivity. Pozitivní přínosy AMR technologií na své podnikání předpokládá 75 % všech dotázaných. Velký potenciál vidí opět zejména firmy z odvětví automotive, kde nasazení AMR považuje za přínosné pro celkové náklady, bezpečnost a kvalitu 64 % firem, a 16 % automotive podniků navíc vidí v AMR konkurenční výhodu. V případě FMCG segmentu vidí výhody v oblasti nákladů, bezpečnosti a kvality dokonce 79 %, na druhou stranu je o tomtéž přesvědčeno 43 % elektrotechnických podniků a jen 25 % poskytovatelů 3PL spedice.  

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků a bezpečnost práce
Více než 50 % respondentů jak z automotive, tak spedice uvedlo, že největší překážkou pokročilých automatizačních projektů je nedostatek kvalifikovaného personálu. V elektrotechnickém segmentu takto odpovědělo 35 % respondentů a v odvětví FMCG 30 %. Více než polovina dotazovaných ze všech odvětví se rovněž vyjádřila, že investice do jejich automatizačních projektů mají pomalou návratnost. Téměř 40 % FMCG a elektrotechnických podniků navíc tvrdí, že jejich procesy jsou předmětem častých změn či nejsou natolik masové, aby je bylo možné automatizovat.  
V případě jakýchkoliv změn ve výrobním prostředí je jedním z klíčových bodů bezpečnost pracovníků. Za velmi závažný faktor považuje 72 % dotázaných výrobců kolize a nehody na pracovišti. Proto se řada z nich obrací k technologiím autonomních robotů, jejichž integrované bezpečnostní systémy jsou na vysoké úrovni a zároveň redukují výskyt nemocí z povolání, když přebírají opakované a fyzicky náročné úkoly. Za nástroj ke zvýšení bezpečnosti práce považuje tak AMR roboty i 63 % manažerů.
Podle řady odhadů se implementací robotických technologií více pracovních pozic vytvoří, než jich zanikne. Nicméně pro samotné pracovníky, již tyto informace neznají, je občas těžké pochopit, že nasazení robotů neznamená automaticky ztrátu práce. Mnoho zaměstnavatelů si to uvědomuje a před nasazením nové technologie zvažují, jak zabránit snížení pracovní morálky či produktivity spojenými s nejistotou v zaměstnání. I když je přes 40 % dotázaných manažerů přesvědčeno o tom, že nasazením robotů pracovníky nenahradí, je určitě užitečné věnovat úsilí osvětě a vzdělávání zaměstnanců o přínosech automatizace pro firmu i pro ně samotné.   


Ideální do digitálních dodavatelských řetězců
Dodavatelské řetězce a logistická infrastruktura se stále více digitalizují a s tím přibývá také IoT zařízení. A přestože jsou s nasazením AMR robotů spojené i další výzvy, jako je např. kybernetická bezpečnost IoT systémů proti možnému počítačovému útoku, průzkum společnosti MiR ukázal, že představitelé výrobních podniků vidí v mobilních robotech efektivní automatizační nástroj pro svá digitalizovaná prostředí. Chápou přednosti AMR včetně jejich flexibility, rychlého nasazení do provozu a snadného programování, které pomáhají splnit poptávku zákazníků po vyšší variabilitě produktů a přesnějších dodacích termínech.  

 
Publikováno: 22. 10. 2020 | Počet zobrazení: 131 článek mě zaujal 20
Zaujal Vás tento článek?
Ano