rosler murr Schunk

ALVEL – nový česko-ruský společný energetický podnik

Česká výrobně-engineeringová společnost ALTA Invest, a Palivová společnost Rosatomu TVEL založily společný podnik ALVEL, a.s. – centrum inženýrských a technologických služeb v ČR, které zahájila činnost v lednu 2012.  

 

„Tento krok je vyústěním dlouholeté spolupráce s naším partnerem a posunuje ji na kvalitativně vyšší úroveň. Centrum ALVEL spojí české znalosti, odbornost a technické provedení s pokročilými ruskými technologiemi a know-how společnosti TVEL“, uvedl předseda představenstva ALTA Invest, Vladimír Plašil.
Klíčovou oblastí v první etapě působení Centra bude lokalizace palivových služeb pro jaderné elektrárny na území ČR a rozšíření jejich komplexu do dalších zemí EU, a podpora produkce TVEL na širším evropském trhu, včetně paliva a palivových služeb pro reaktory západního designu. Centrum bude mj. zajišťovat i podporu provozu bloků jaderných elektráren a vyhodnocování chování paliva dodávaného společností TVEL.
Česká strana obdrží komplexní know-how pro podporu provozu a licencování tuzemských jaderných elektráren. Centrum se tak může stát platformou pro přípravu odborníků a výuku studentů jaderných oborů, zejména v oblasti palivového cyklu JE. Předpokládá se, že v budoucnosti bude Technologické centrum rozvíjet svou činnost i mimo jadernou energetiku.
„Pro realizaci tohoto projektu byla logicky vybrána Česká republika, která provozuje v současnosti nejmodernější park reaktorů původní ruské konstrukce v Evropě, a také jednoznačně potvrzuje svůj záměr dále rozvíjet jadernou energetiku“, řekl prezident společnosti TVEL Jurij Olenin.
„Projekt hladce zapadá do současných trendů rozvoje světové jaderné energetiky, který se vyznačuje zvýšeným důrazem na její bezpečnost a lokalizaci potřebného know-how. Společný podnik bude věnovat prvořadou pozornost této oblasti. Produkty i způsob práce společného podniku budou odpovídat moderním mezinárodním standardům“, řekl viceprezident akciové společnosti TVEL Vasilij Konstantinov.
 

 

 
Publikováno: 6. 3. 2012 | Počet zobrazení: 2491 článek mě zaujal 543
Zaujal Vás tento článek?
Ano