rosler murr Schunk

ČNDT v době koronavirové

Kdy jindy provádět kontrolu a údržbu na zařízeních a konstrukcích, než když podnik částečně stojí? Ano, právě teď v této době by mělo být nedestruktivní zkoušení na vrcholu. A proto jsme rádi, že máme opět možnost prezentovat novinky v oblasti NDT v aktuálním čísle TechMagazínu.

 

Metody nedestruktivní defektoskopie jsou diagnostické metody, které tvoří nedílnou část kontroly výrobků, struktury či konstrukce jak ve výzkumné, vývojové, předvýrobní a výrobní etapě, tak i v provozu. Bez defektoskopie by nebyla zajištěna bezporuchovost, spolehlivost a bezpečnost v mnoha oblastech, jako např. v letectví, v jaderné energetice, v chemickém průmyslu, ale i v bezpečnosti mostů, přehrad apod. Obecně se nedestruktivní defektoskopie zabývá testováním struktury kovových i nekovových materiálů a vnitřních nebo povrchových vad objektů bez zásahu do jejich celistvosti.
Moderní přístup se nespoléhá jen na jednu metodu, ale na kombinaci více metod. Kdy se využije více fyzikálních poznatků, máme pak díky nim celistvý obraz zkoumaného výrobku, struktury či konstrukce. Současným trendem je efektivnější a co nejrychlejší zobrazování defektů. Nyní je již běžným postupem prezentovat diagnostická data formou 2D a 3D zobrazení s následným zpracováním v reálném čase. Současně se využívají i různá cloudová úložiště pro velké množství dat a následné vyhodnocení.
Ale i moderní diagnostické přístroje nenahradí důkladně proškolený personál, který musí mít znalosti v NDT. Je smutné, že nám dobří „defektoskopové“ stárnou a další generace je zatím v nedohlednu. Na technické vysoké školy se hlásí velmi málo studentů. Ale ani jejich případný vyšší počet by nebyl úplnou spásou, protože stále není nikde akreditovaný obor NDT inženýr, tak jako v okolních státech – bude to budoucí časovaná bomba.
Tady nastupuje trochu skromná role České společnosti pro NDT, která se pokouší o osvětu i v této nelehké době. Na konci loňského roku a počátkem letošního se nám podařilo vydat NDT příručky (Ultrazvukové zkoušení, Zkoušení kapilární a Magnetická prášková metoda); v tisku je čtvrtá Basic – což je základ pro všechny metody; pracuje se na páté (Vířivé proudy) a závěrečným dílem bude Radiografie.  Příručky jsou dostupné na našich akcích a v budoucnu i v e-shopu na našich webových stránkách www.cndt.cz, které také v letošním roce dostaly nový kabát. ČNDT se také angažuje v oblasti vzdělávání NDT odborníků nejen vydanými a připravovanými příručkami, ale také tím, že sdružuje jako firemní členy většinu školicích, certifikačních a zkušebních středisek, kde ve vedení těchto pracovišť jsou naši členové, kteří garantují kvalitu práce všech těchto pracovišť.
Na závěr bych chtěl ještě zmínit jednu velmi důležitou činnost ČNDT, kdy v rámci společnosti funguje Centrum technické normalizace, které zajišťuje překlady všech technických norem z oboru NDT. Tato činnost je velmi nevděčná a velmi málo zaplacená, takže ji provádí jen několik málo dobrovolníků, spíše bych řekl nadšenců, kteří také nemládnou. A pokud se s tímto stavem nic nezmění, zůstaneme v budoucnu jen u překladu první stránky, což si nikdo z lidí z praxe nepřeje.
Tady mělo následovat pozvání na výroční 50. Defektoskopii, ale bohužel letošní konference byla po důkladném rozboru aktuální situace kolem koronaviru COVID-19 zrušena. Nechtěli jsme riskovat rušení konference během podzimu, anebo v případě příznivějšího přístupu vlády konferovat v rouškách, to nám přišlo nedůstojné.
Přesto bych chtěl všechny zájemce o NDT, NDE, CM a SHM pozvat na příští rok, kdy na říjen připravujeme akci pod názvem 2nd European NDT and CM Days in Prague. Tato akce bude specifická tím, že se během jednoho týdne na jednom místě budou konat čtyři provázané a současně i samostatné akce, a to: 11th Workshop NDT in Progress, International Conference NDE & CM for Safety, 50th + 51st konference Defektoskopie 2021 a výstava NDT & CM Expo (www.endtcm21.com). Doufáme, že po letošním na konference chudším roce, bude účast hojná nejen ze zahraničí, ale i z domácí NDT, NDE a SHM scény.
Na závěr bych nám všem chtěl popřát pevné zdraví a dobrá rozhodnutí. A budu doufat, že se setkáme na některé námi organizované NDT akci.

Libor Topolář
prezident ČNDT

 
Publikováno: 11. 9. 2020 | Počet zobrazení: 558 článek mě zaujal 138
Zaujal Vás tento článek?
Ano