rosler murr Schunk

Automatizace přizpůsobená na míru

Svou řadu Maxxturn rozšířila společnost Emco o vysoce výkonný soustruh s typovým označením 45, pro cenově úsporné kompletní obrábění včetně soustružení a frézování složitých obrobků.  

 

Rodina soustruhů této řady tak zahrnuje už pět modelů: Maxxturn 25, 45, 65, 95 a 110. Tři menší vysoce výkonné soustruhy s protivřetenem představují řešení pro ekonomicky výhodné obrábění z tyčového materiálu, zatímco větší stroje 95 a 110 jsou určeny na obrábění hřídelí nebo přírub.

Jeden typ, mnoho provedení
Soustruh Maxxturn 45, dodávaný v různých provedeních, tvoří základ pro přesné a efektivní obrábění dílů pro pneumatické a hydraulické mechanismy, výrobu motorů nebo pro kluzná i valivá ložiska.

V nabídce je několik variant modelů 45:

- verze MY s koníkem s poháněnými nástroji a osou Y,
- verze S bez poháněných nástrojů a s protivřetenem,
- verze SM s poháněnými nástroji a s protivřetenem,
- verze SMY s protivřetenem, poháněnými nástroji a osou Y.

Pro automatické vkládání a odebírání obrobků je k dispozici velmi kompaktní integrovaný výkyvný nakladač, ovládaný z řídicího systému stroje (lze si vybrat mezi řídicími systémy Siemens a Fanuc). Kombinace rotačního a lineárního pohybu, jež jsou realizovány servomotory, je zárukou jednoduchého a rychlého nastavení – výsledkem je, že předem obrobené polotovary mohou být upínány s definovanou pozicí a orientací. Pro manipulaci s tyčovým materiálem má výrobce k dispozici dvě varianty zásobníků tyčí. Výkyvný zásobník (vhodný pro všechny typy polotovarů) a zásobník krátkých tyčí SL1200 (pro automatické podávání a nakládání polotovarů, které jsou již nařezané na délku).

 

Význačné parametry
Jednou z charakteristik řady Maxxturn je osa Y integrovaná v loži stroje. Zajišťuje maximální stabilitu, a tím i nejvyšší možnou přesnost vyráběných dílů. Pro tu je důležitý i další význačný rys stroje: Kompaktní protivřeteno, které přebírá obrábění zadní strany upnutých obrobků. Není tak nutné je znovu upínat, čímž se odstraňuje doba čekání, zvyšuje produktivita a zkracuje celková doba výroby dílů.
Základem stroje je lože skloněné o 72 stupňů. Velmi tuhý a kompaktní ocelový svařenec umožňuje přesnou, přitom ekonomicky příznivou výrobu. Jeho výhodou ve srovnání s litinovým odlitkem je velká tuhost a chování při zahřívání soustruhu za provozu. Pro optimální tlumení vibrací a potlačení rezonancí, které se při obrábění přirozeně vyskytují, je lože stroje vyplněno speciálním tlumicím materiálem. Zpevněné materiály dodávají větší tuhost v místech často vystavených intenzivnímu namáhání. Výsledkem jsou perfektní dokončovací operace soustružení a velká přesnost chodu.

Maxxturn 45 je vybaven valivým vedením, které nepodléhá opotřebení a nemá vůli. Je předepjaté a upevněné na vysoce přesné základové podložce ložiska. Vysoká kvalita vedení bez efektu stick-slip zaručuje vynikající kvalitu povrchu všech obrobků. Výkonný pohon vřetene v kombinaci s optimálním průběhem momentu zajišťují ekonomicky výhodné obrábění oceli, stejně jako vysokorychlostní obrábění hliníku. Hlavní vřeteno (7000 ot./min, 15 kW), uložené ve velmi přesných ložiscích, má průchodnost tyče do 45 mm (volitelně Ø 51), upínací jednotku tvoří hydraulický mechanismus a symetrický vřeteník s chladicími žebry vykazuje velmi dobrou teplotní stabilitu. Koník, v němž je přímo integrována pinola s otočným hrotem MK4, je nesen na lineárním valivém vedení a může být automaticky polohován v rozsahu 510 mm. Vřeteník protivřetene, uložený na odděleném lineárním valivém vedení, lze polohovat v rozsahu 510 mm. Rychlost pohybu v osách je: X – 24 m/min, Y – 10 m/min a Z – 30 m/min.

 

Nástroje s veškerou péčí
Držák nástrojů se skládá z radiální revolverové hlavy s 12 stanicemi VDI25 (do všech lze použít poháněné nástroje), s jedním motorem a rychlovýměnným mechanismem. Nástrčná deska umožňuje snadné vkládání nástrojů bez nutnosti časově náročného seřizování. Revolverová hlava může být použita na obou vřetenech a spíná se logikou směru pohybu, tzn., že k natočení na další nástroj se vždy použije nejkratší cesta.
Vysoce dynamické třífázové pohony, ve všech lineárních osách s předepjatými kuličkovými šrouby, nabízejí velké síly posuvu a zajišťují polohování s vynikající opakovatelností. Vřeteno v ose C lze polohovat s krokem 0,001°, přímo připojený bezkontaktní rotační snímač zaručuje přesnost osy C a precizní frézování kontur. Osu Y lze polohovat v úhlu 90° vůči ose X. Ve všech lineárních osách jsou u motoru posuvu integrovány inkrementální snímače pro přesné odměřování. Volitelným prvkem je pneumaticky ovládaná jednotka pro sběr dokončených obrobků.
Digitální provozní asistent Emconnect pro integraci zákaznicky specifických aplikací pro řízení strojů a výrobního toku, propojuje komponenty výrobního prostředí komunikačních sítí. Uživatel má přístup k důležitým dodatečným funkcím přímo z řídicího panelu, kde je možné procházet všechny důležité detaily, data i systémy. Pro sběr dat o stroji a jeho provozu pak slouží aplikace Option Shopfloor Data.

 
Publikováno: 11. 9. 2020 | Počet zobrazení: 581 článek mě zaujal 149
Zaujal Vás tento článek?
Ano