its murr Schunk

Optimalizovaná klec pro vysokorychlostní obrábění

NSK disponuje širokým sortimentem typových řad ložisek Robust vhodných pro náročné úlohy. Nyní k nim přibyla jednořadá válečková ložiska Robustride s optimalizovanou klecí a kuličková ložiska Robust Sursave s kosoúhlým stykem.

 

Válečková ložiska řady Robustride mají speciálně navrženou klec s vylepšenou geometrií a vedením vhodnými zvláště pro pohon vřeten obráběcích strojů. Díky této optimalizované konstrukci klece je zajištěna lepší distribuce maziva, což má za následek menší a rovnoměrnější zahřívání ložiska, čímž se snižuje opotřebení i při velkém zatížení. Tok maziva v ložisku je směrován tak, aby ho byl dostatek nejen na vnější, ale i na vnitřní oběžné dráze. Opotřebení povrchu je proto minimální i při značně vysokých zatíženích, jež jsou u obráběcích strojů časté. Konstrukční vylepšení dále zkracují dobu záběhu a umožňují díky optimalizovanému vedení valivých prvků výrazně větší tolerance vůle ložiska, což zjednodušuje jejich montáž.
K dalším novinkám patří robustní řada vysokorychlostních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem vybavených novou klecí typu Sursave pro hlavní vřetena strojů. Optimalizací se podařilo dosáhnout minimální třecí moment a ložiska tak vyvíjejí za provozu o pětinu méně tepla, ve srovnání s konvenčními ložisky pro vysoké rychlosti.
To výrazně přispívá ke spolehlivosti procesů obrábění, zvláště za velkých rychlostí. Vřetena obráběcích strojů vybavená těmito ložisky dosahují podle výrobce i velmi kvalitního povrchu obrobků.

 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 93 článek mě zaujal 13
Zaujal Vás tento článek?
Ano