rosler murr Schunk

Snadná diagnostika od Murrelektronik

Sběrnicový systém Cube společnosti Murrelektronik nabízí rozsáhlé diagnostické možnosti. Nově je umožněn ještě jednodušší přístup k datům díky nové diagnostické bráně.

 

Jde o snadno realizovatelné řešení, které poskytuje jasné informace v případě poruchy a urychluje postup při odstraňování závad s výslednou maximální využitelností strojů a systémů.
Dříve bylo vyhodnocování diagnostických dat možné pouze pomocí časově náročného programování. Často bylo pro každý nový systém nutno provádět ty samé kroky, protože různé ovladače vyžadovaly rozdílné diagnostické koncepce, navíc nebylo možné dosáhnout maximálního využití diagnostických funkcí různých ovladačů. Důsledkem toho nebylo možno chyby identifikovat dostatečně rychle, což často vedlo i k dlouhým prostojům.

Systém Cube a Gateway Cube67
Jde o vysoce výkonný decentralizovaný sběrnicový systém, který v současnosti využívají mnohá zařízení. Díky modulární struktuře a instalační koncepci, která je přizpůsobitelná různým požadavkům, je možno systém realizovat pomocí bohaté řady vstupních, výstupních i smíšených modulů a širokého rozsahu funkčních modulů (např. IO-Link, RS 485 atd.). Velkou výhodou je jednokabelový systém přenášející jak komunikační data, tak napájecí napětí, takže ke čtyřem větvím každého sběrnicového uzlu je možno připojit celkem až 32 modulů.
Nová diagnostická brána Cube67 v masivní konstrukci je praktickým modulem, který poskytuje snadný a rychlý způsob čtení diagnostických dat ze systému Cube a tato data zprostředkovává uživateli. Je integrována do kabelu mezi sběrnicovým uzlem Cube a až čtyřmi větvemi. Plně zalité moduly brány umožňují její použití v náročných podmínkách průmyslových podniků. Standardní ethernetové rozhraní připojuje diagnostickou bránu ke komunikační úrovni.

Přehledná topologie
Při spuštění systému Cube přečte diagnostická brána kompletní topologii i celý proces komunikace včetně všech diagnostických zpráv. Modul připraví všechna data vizuálně a veškeré informace zobrazí nezávisle na řízení a bez potřeby dalšího softwaru v každém vyhledávači bez ohledu na platformu. Tak může mít přístup k těmto údajům každý uživatel v síti, např. prostřednictvím rozhraní člověk-stroj, tabletu nebo počítače v řídicí stanici.
Uspořádání modulů je automaticky zobrazeno v podobě zřetelné topologie i v tabulkové formě na obrazovce. Zde probíhá výstup kompletních procesních dat, např. spínacích stavů jednotlivých vstupů a výstupů. Diagnostická hlášení se zobrazují v topologii i v přehledné tabulce.
Hlavní výhodou tohoto nástroje je diagnostická paměť (logbook), kde se ukládají tzv. tranzientní chyby, které se vyskytují pouze přechodně (např. při poškození kabelu ve vlečném řetězu nebo při „přehřátí“ senzoru slunečním světlem). Pokud již tato přechodná chyba není akutní, je v řídicím systému považována za „odstraněnou“, což je špatně. Často jde totiž o předběžné upozornění na vážnější problém.

Chybová hlášení v prostém textu
Nástroj poskytuje přehlednou tabulku ve formátu CSV, která obsahuje přehled modulů i komponent, všech vstupů i výstupů řešení instalace ke čtení. Je možno v ní přiřadit názvy komponentám a uchovávat označení pro všechny možné chyby pomocí prostého textu. Tabulka pak bude následně zpětně importována tak, aby poskytla nástroji přístup k těmto názvům i označením.
Tento topologický náhled včetně tabulky tak již neposkytují uživateli kódovaná chybová hlášení, ale jasné informace, např. „zkrat v hydraulické jednotce“ nebo „přerušení vodiče na analogovém senzoru drážky 2 přepravní jednotky“. Tyto informace pomáhají rychle nacházet jednotlivé chyby.
Aby bylo možno chyby co nejrychleji eliminovat, lze prostřednictvím souboru CSV do systematiky importovat příkazy pro přesná řešení, např. „zavřít ventil“ nebo „vyměnit kabel“. V ideálním případě je v tabulce již uvedeno objednací číslo výměnného dílu, čímž se značně urychluje odstraňování závad.
Záznamy diagnostické brány lze uložit k odeslání nebo pro statistické studie. To umožňuje např. počítat spínací cykly vstupů i výstupů a používat tyto informace při strukturované údržbě v cyklických intervalech. Výměnný formát dovoluje používat tato data také pro další systémy a integrovat je přímo do různých aplikací, jako jsou např. ERP nebo cloudové systémy.

Kdo má prospěch z Cube67?
Prospěch mají různé strany zainteresované na životních cyklech strojů i systémů, např. spouštěcí pracovník, který diagnostickou bránu využívá při zkoumání topologie a zjišťování slabých míst, servisní pracovníci, kteří jsou zapojením diagnostické brány schopni rychle identifikovat a odstraňovat chyby, nebo provozovatel strojního zařízení, který začleněním diagnostické brány získává natrvalo schopnost včas reagovat na případné problémy.

www.murrelektronik.cz

 
Publikováno: 9. 6. 2020 | Počet zobrazení: 741 článek mě zaujal 139
Zaujal Vás tento článek?
Ano