murr Schunk

Vodorovná obráběcí centra OKUMA řady MA-H

Některé typy obrobků je třeba obrobit ve svislých rovinách. K tomu se dobře hodí vodorovná obráběcí centra. Pro tyto případy vyrábí OKUMA vodorovné 4osé centra ve dvou sériích: MA-H a MB-H.

 

O první sérii - řada MA-H

Stroje této série se vyznačují vysokou tuhostí a produktivitou zejména při obrábění materiálů s horší obrobitelností. Jejich výhodou je velký prostor pro obrábění, vysoké posuvové rychlosti a nízké provozní náklady díky vřetenům s dlouhou životností a snadnou údržbou. K dispozici je u každého modelu několik provedení vřeten a jejich pohonů (viz Tab. 1). Stroje mohou být doplněny o velkokapacitní zásobníky nástrojů a paletové zakladače.

Provedení center řady MA-H se sice liší v řadě parametrů, ale jedno mají společné – koncepci rozměrové stabilizace Thermo-Friendly Concept, která efektivním způsobem minimalizuje tepelné dilatace. Jejím základem je konstrukce nosných prvků na straně vřetena/nástroje a na straně stolu/obrobku. Všechny nosné dílce nástroje i obrobku jsou tepelně symetrické (při ohřevu se neohýbají a nekroutí). To je zásadní vlastnost umožňující přesný výpočet tepelných dilatací. Stroj je osazen několika snímači teploty, jejichž signály jsou zpracovávány v řídicím systému, který průběžně počítá dilatace ve směru řízených os X,Y,Z, a okamžitě je kompenzuje pomocí servopohonů os.

Inteligentní funkce

Další společnou vlastností těchto center jsou inteligentní funkce Collision Avoidance System a Machining Navi. Antikolizní funkce dává obsluze jistotu, že se vyhne kolizím vřetena v obou režimech, ručním i automatickém. Machining Navi, který je u některých modelů jako opce, vyhledává řezné podmínky bez chvění při obrábění. Podle snímané frekvence chvění se výpočtem stanoví pravděpodobné stabilní řezné podmínky, které pak obsluha nastaví ručně (možný je i automatický režim).

ECO Idling Stop zajišťuje energeticky úsporný provoz stroje vypínáním agregátů, které nejsou v dané fázi obrábění potřeba. Měření ukazují, že lze měsíčně snížit spotřebu elektrické energie až o 20 %.

K strojům se dodává řada zvláštních provedení vřeten, která disponují stejným systémem chlazení. Přívody chladícího média jsou symetricky rozmístěny kolem vřetena, aby se zajistila rovnoměrná teplota ložisek po jejich obvodu. Chlazení konce vřetena je dimenzováno tak, aby jeho teplota byla stálá. Kromě toho je chlazen i vestavěný motor. K zásadám potlačení tepelných deformací patří i chlazení brzd servomotorů. Používá se u všech strojů na řízených osách, pokud je to efektivní. Volitelně je možné dodat i chlazené kuličkové šrouby.

Ke společným prvkům strojů OKUMA patří také číslicové řízení OKUMA OSP-P300MA s velmi snadným ovládáním prostřednictvím dotykového displeje. Přehledně jsou odděleny displeje pro volbu operací, pro pokusné řezy i řezy souvislé. Dále jsou zde obrazovky pro programování a přípravu nástrojů. K dispozici jsou záznamy parametrů nástrojů.

Model MA-400HA


Na tuhém, bohatě žebrovaném loži stroje MA-400HA (viz obr. 2) je umístěn stůl posuvný v ose Z, doplněný o paletový výměník. Paleta se ustavuje na přesné kuželové čepy. Stojan nesoucí saně s vřetenem se posouvá po příčném vedení stolu v ose X. Saně vřetena polohují nástroj ve svislé ose Y. Na boku stojanu je umístěn zásobník nástrojů s mechanismem pro jejich výměnu. Stroj spočívá na třech podporách.

Pro rychlé přestavení stojanu, saní vřetena i stolu jsou ve všech osách montovány silné motory s výkonem 4,6 kW. Pohony umožňují rychloposuv až 60 m/min a zrychlení 0,7 G. OKUMA používá kuličkové šrouby Ø 45 mm a silné brzdy. K nízkým neproduktivním časům přispívá rychlá výměna nástrojů. Čas „nástroj-nástroj“ je 1,3 s, čas „z řezu do řezu“ jsou 3 s. Zásobník v základní verzi obsahuje 30 nástrojů. Volitelně jsou pro 40 až 326 nástrojů. Výměna obrobku na paletě 400 x 400 mm trvá 7 s. Při standardním provedení stroje je sůl indexován po 1°. Možná je opce s indexací po 0,001°, případně plně NC řízená B-osa. Maximální pracovní prostor na paletě je 600 x 700 mm.

Stroje MA-500HII a MA-600HII

Tyto modely (obr. 3) jsou vlajkovou lodí firmy OKUMA. Nabízí vysokou přesnost obrábění (forem a zápustek), těžké obrábění i precizní dokončovací operace. Vynikající výkonnost MA-HII je uváděna pro tři volitelné typy vřeten v Tab. 2. Thermo Friendly Concept dimenzionální stability byl u těchto modelů přizpůsoben tak, aby bylo možné udržet přesnost obrábění i na velkém pracovním prostoru.

Oba modely MA-HII mají koncepci nosné struktury i kinematiku řízených os stejnou jako předchozí MA-400HA. Vedení lineárních os je valivé. Rychloposuv ve všech třech osách je 60 m/min, zrychlení 0,7 G. Výměna nástroje trvá 2 s a z řezu do řezu 4,4 s. Obrobek s nejvyšší přípustnou hmotností se vymění za 12 s.

MA-HII leží na třech podporách, takže instalace stroje je velmi snadná. Brzdy jsou na obou stranách kuličkových šroubů, aby byla zaručena vysoká přesnost nastavení polohy. Ve standardním provedení jsou chlazeny kuličkové šrouby os X a Z (posuv stojanu a stolu). Osa Y (posuv saní vřetena) má chlazené brzdy. Standardně je stůl indexován po 1°. Volitelné provedení má indexaci po 0,001°, nebo NC B-osu. Přesná poloha palety je zaručena kuželovými čepy. Spodní plocha palety se před posazením na čepy oplachuje procesní kapalinou. Standardní provedení je vybaveno dvěma paletami. Navíc je možné připojit další palety. Vznikne stroj se 6, 10 nebo 12 paletami.

Standardní provedení vřetena s maximálními otáčkami 6000 min-1 má zesílené uložení konce vřetena válečkovým ložiskem pro těžké, výkonnostní obrábění. K dispozici je ještě dalších 5 provedení vřeten pro různé podmínky obrábění.

Kromě již zmíněných inteligentních funkcí funguje na modelech MA-HII další funkce ServoNAVI SF. Optimalizuje parametry servopohonů tak, aby se zlepšila kvalita obráběného povrchu. Využívají se dvě funkce Reversal Spike Auto Adjustment a Vibration Auto Adjustment. První eliminuje stopy vznikající při reverzaci pohybů. Druhá potlačuje stopy po vibracích. Efekt vidíme na obr. 5. V rámci ServoNAVI se používá ještě Work Weight Auto Setting. Funkce odhadne hmotnost obrobku s upínačem a automaticky upraví parametry servomechanizmů včetně zrychlení na optimální hodnoty. Projeví se to zkrácením času obrábění.

 

Z bohatého příslušenství modelů MA-HII jmenujme alespoň paletový systém pro obsluhu více strojů ve výrobní lince. Jako opci lze dodat funkci Turning Cut, soustružení na obráběcím centru. Nástroj rotuje ve vřetenu, a osa vřetena se pohybuje po kruhové dráze vytvořené synchronizací os X a Y. Osa Z slouží k posuvu nástroje podél obrobku.

Model MA-800HB

Tento model se od ostatních liší konstrukcí stojanu. Na zadní části lože je umístěn pevný rámový stojan, na jehož vedení se pohybují saně s vřeteníkem. Jde o stroj s velkým pracovním prostorem 1400 x 1450 mm, pro obrobky hmotnosti až 2000 kg.

Ve všech osách je rychloposuv 50 m/min a zrychlení 0,7 G. Indexovací časy stolu jsou 1,8 s (do pootočení 90° a při inkrementu 1°) a 2,5 s při pootočení do 180°. Jako opce je možné indexování po 0,001°. Výměna palety trvá 15 s.

Uložení standardního vřetena je zesíleno válečkovým ložiskem. O konstrukci a vlastnostech chladičů vřetena a motorů jsme se již zmínili u modelů řady MA-HII. Jako opce se dodává Wide-range vřeteno s maximálními otáčkami 12 000 min-1. Všechny osy mají zdvojené kuličkové šrouby a chlazené servomotory.

Model MA-12500H

Jde o největší stroj z této řady (obr. 6). Jeho paleta měří 1250 x 1250 mm a největší dovolený obrobek může mít hmotnost až 5000 kg. Osa X ovládá posuv stolu, osa Y vertikální posuv saní vřetena a osa Z polohuje stojan. Otáčení stolu s paletou, tj. B osa, zajišťuje pohon se zdvojenými motory. Otáčky jsou 9 min-1, inkrement indexování je 0,001°, čas 2,1 s. Stůl i paleta jsou položeny velmi nízko, aby se usnadnila manipulace s obrobky. Vřeteno s výkonem 45 kW, nebo ve zvláštním provedení 60 kW, a s vysokým krouticím momentem 1071 Nm dovoluje použít velkoprůměrové nástroje. I dlouhotrvající obrábění je přesné díky koncepci Thermo-Friendly Concept. Rotační stůl i kuličkové šrouby jsou chlazeny.

Podrobné technické informace o strojích řady MA-H vám poskytne společnost Misan, výhradní zástupce japonské firmy Okuma v ČR. www.misan.cz

 
Publikováno: 13. 3. 2020 | Počet zobrazení: 960 článek mě zaujal 190
Zaujal Vás tento článek?
Ano