murr Schunk

Plastový škůdce, kterého si hýčkáme

Enormní produkce plastů a uvolňování jejich prvků do životního prostředí vyvolaly vlnu iniciativ na odstranění zdrojů tohoto nebezpečného znečišťování. Jeden z nich se skrývá překvapivě v našich domácnostech, maskovaný jako pomocník.

 

Svět, bombardovaný snímky pláží pokrytých PET lahvemi a plastovými taškami či mořských tvorů potýkajících se s plastovými odpadky plovoucími ve vodě, se děsí zamoření plasty. Málokdo si ale uvědomuje, že jedno z nejhorších plastových znečištění mikrovlákny, které byly zjištěny v alarmujícím množství u mořských živočichů, zvláště ryb námi konzumovaných, začíná v našich domovech. Ano, čtete správně, a to bez ohledu na to, že můžete patřit ke vzorným občanům, kteří spořádaně třídí odpad a na výletě po sobě pečlivě uklízejí. Vaším klíčovým spoluviníkem je pračka...
Zatímco velké plastové části, jako jsou již zmíněné PET lahve apod., se dají uklidit (dokonce jsou už poměrně nadějné pokusy s jejich likvidací), jsou mnohem zákeřnější a obtížněji likvidovatelné jejich mikroskopické protějšky. S nimi si totiž běžné čisticí systémy neporadí. Při průměrném praní se z jednoho obsahu pračky (6 kg prádla) může uvolnit až 140 tis. polyester/bavlněných vláken, půl milionu polyesterových a přes 700 tis. akrylických vlákének, která končí v řekách, jezerech, mořích a oceánech. Cílem je zabránit těmto mikroskopickým částečkám, která se uvolňují při praní ze syntetických textilií, aby se s odpadní vodou vypouštěnou z pračky dostaly do odpadního systému a následně i do vodních zdrojů. Řešení je přitom jednoduché: Vysoce účinný filtr schopný tato mikrovlákna zachytit jakmile opustí prací cyklus.

Nevypouštějte plastový odpad
Právě na to se zaměřil slovinský startup PlanetCare, který vyvinul patentovaný filtr, schopný mikrovlákna vypouštěná v odpadní vodě z praček zadržet. Filtry jsou speciálně navrženy pro zachycení vláken vytékajících z textilu a oblečení během praní a sušení. Tloušťka a délka těchto vláken závisí především na struktuře a složení textilu, ale i na podmínkách praní/sušení (např. použitý typ pračky, prací program, teplota, detergent, náplň atd.). Obecně mají tloušťku 10 µm nebo více a široký rozsah délek.
Firma se zaměřuje na částice o velikosti 0,5 mm a řádově menších, které jsou příliš malé na to, aby byly zachyceny běžnými filtry v pračce. Filtr PlanetCare zachycuje vlákna od 0,2–0,5 µm až po ta, jejichž délka přesahuje 1000 µm, takže účinnost čištění je opravdu vysoká. Výrobce udává schopnost zachytit 80–90 % mikrovláken uvolněných z prádla.
Filtrační systém se skládá z několika na sebe navazujících kroků, aby bylo dosaženo dokonalého výsledku, přičemž stěžejní část technologie využívá skutečnosti, že vlákna nesou elektrický náboj, a je založena na mikrofiltraci, která je dále spojena se samočisticí nanomembránou. Za necelých 10 eur měsíčně obdrží zákazník filtr, který nainstaluje na vývod z pračky spolu s kazetami na 7 měsíců. Tyto kartridže se naplní mikrovlákny po asi 20 pracích cyklech. Jejich výměna trvá jen několik minut. Po uplynutí své provozní způsobilosti (tzn. naplnění zachycenými mikrovlákny) je kartridž založena do předpřipraveného boxu, který je odevzdán v rámci poprodejního servisu nebo přímo výrobci, zatímco poštou obdrží sadu nových. Mikroplasty zachycené filtry jsou pak následně pomocí pyrolýzy převedeny na plynné skupenství, smíchány se vzduchem a ekologicky zlikvidovány – spáleny jako čisté palivo s využitím technologií nepoškozujících životní prostředí. Kromě domácích filtrů dodává společnost i filtry pro průmyslové nasazení v prádelnách pro pokrytí až 10 praček.

Testováno u expertů i v domácnostech
Jak zdůrazňuje CEO firmy PlanetCare Mojca Zupan, důležitou součástí je nezávislé, vědecké testování s využitím nejmodernějších metod testování po celou dobu a prakticky neustálé provádění mnoha interních testů. Externí zkoušky a ověřování účinnosti technologie prováděly např. slovinský Národní chemický ústav v Lublani,  italská Národní rada pro výzkum a Ústav pro polymery, kompozity a biomateriály v Pozzuoli, Švédská agentura pro ochranu životního prostředí a také Test od hlavního výrobce strojů. V rámci dalšího nezávislého ověřování technologie se připravuje i testování na britské University of Plymouth.
Neustálé testování provádí firma i ve své vlastní laboratoři a v domovech svých pracovníků. Na rozdíl od externích testů účinnosti kombinuje zkušební činnost PlanetCare účinnost s testy trvanlivosti a zahrnuje např. i testování během 30 po sobě jdoucích pracích cyklů. Zkušební stanice kromě zadržování vláken současně měří průtok vody, funkce stroje a pokles tlaku v reálném čase.

 
Publikováno: 19. 12. 2019 | Počet zobrazení: 382 článek mě zaujal 73
Zaujal Vás tento článek?
Ano