murr Schunk

Letiště pro ptáky

Mezi pozoruhodnými projekty je jeden atypický – v Číně připravuje australské architektonické studio McGregor Coxall výstavbu nového letiště určeného ptákům.

 

Unikátní ptačí letiště u čínského města Lingang je součástí širšího návrhu přeměny staré obří pozemní skládky odpadků na přírodní park obklopený zelení. Lingang je totiž na migrační trase, kterou ornitologové nazývají EAAF – East Asian Australasian Flyway, tedy východoasijská australasijská letecká dálnice, již každoročně využívá více než 50 milionů tažných ptáků. Pětina všech ohrožených ptačích druhů na světě létá právě tudy, proto je cílem vytvořit pro migrující ptačí hejna klidovou zónu, kde by si vyčerpaní ptáci mohli odpočinout a nabrat síly před další náročnou cestou.
Areál Lingang Bird Sanctuary, financovaný asijskou bankou a veden Tianjinskou oblastí hospodářsko-technologického rozvoje (TEDA), je ambiciózním projektem k zajištění stěžejní ekologické oblasti mokřadů, která se nachází podél hlavní trasy migrace ptáků. Celkový 100hektarový areál na místě bývalé skládky tak zahrne i zónu, kde na ploše 61 ha vznikne krajinný design navržený speciálně pro potřeby více než padesáti druhů ptáků ve třech různých vodních stanovištích, včetně bahenní plochy s hnízdišti, ostrova s jezerem s mělkými peřejemi a rákosové zóny – každé je určeno pro různé druhy ptáků. K pohybu vody ve vytvořeném mokřadním prostředí bude použita obnovitelná energie. Po dokončení se bude v lokalitě nacházet 14 ptačích úkrytů, 20hektarový les a 3500 m2 návštěvnického a výzkumného centra zvaného Vodní pavilon. K dalším veřejným zařízením bude patřit síť naučných rekreačních stezek dlouhá 7 km.

 
Publikováno: 19. 12. 2019 | Počet zobrazení: 796 článek mě zaujal 181
Zaujal Vás tento článek?
Ano