rosler murr Schunk

„Pětihvězdičkový“ nástroj pro efektivní srážení hran

Srážení hran je snad nejčastější operací při opracování kovů. Setkáme se s ním prakticky při každém procesu obrábění. Tato operace, a v menší míře zaoblení hran, se vyskytuje téměř na všech vnějších a vnitřních hranách obrobku.

 

Srážení hrany je výrobně jednodušší než její zaoblení, což vysvětluje, proč v procesu obrábění převládá. Jsme zvyklí na přítomnost srážení hran na různých obrobcích a nepozastavujeme se nad jejich důležitostí. Srážení hrany například zabraňuje poranění rukou při manipulaci s finálním produktem, usnadňuje jeho případnou další montáž, snižuje koncentraci napětí v obrobku a je tak i nedílnou součástí designu finálního výrobku.
Srážení hran je již tradičně považováno za velmi jednoduchou výrobní operaci. Obvykle se provádí pomocí různých řezných nástrojů, které nejsou příliš sofistikované. Typickým představitelem takových nástrojů je soustružnický nástroj nebo fréza s úhlem nastavení řezné hrany 45° nebo vrták s úhlem 90°. Současně není oblast použití těchto rotačních nástrojů omezena typickými operacemi pro srážení, ale umožňuje také odjehlování a zkosení, zahloubení a podpíchnutí, zpětné sražení hrany v otvorech a podél hran a navrtávání. Takovýto rotační nástroj je velmi univerzální a v ideálním případě by měl být schopen provádět všechny výše uvedené operace efektivně a s velkou přesností. Avšak existují různá objektivní omezení, zejména rozměrová, která tvoří vážné překážky při výrobě takto dokonalého nástroje, a proto stávající řešení nebývají ani zdaleka tak ideální. Pochopení nejvýhodnějších vlastností nástroje z pohledu zákazníka je rozhodující pro konstrukci takovýchto moderních nástrojů a pro překonání těchto výzev. Zejména zde, při operacích srážení hran, které se zdají být tak jednoduché, že se někdy jejich důležitost přehlíží, anebo přinejmenším podceňuje, hledají výrobci dodavatele řezných nástrojů pro jednoduché, produktivní, cenově dostupné a univerzální nástrojové řešení svých potřeb.
Takový přístup je v souladu s konceptem moderních inteligentních nástrojů ISCAR. Na základě toho vyvinula společnost ISCAR různé rotační nástroje pro srážení hran.
Nástroje ISCAR z řady MULTI-MASTER s vyměnitelnými karbidovými hlavicemi jsou v nabídce v několika provedeních. Ekonomické řešení těchto hlav s označením MM H… s dvěma břity a broušené hlavice s více břity s označením MM E…, které jsou schopné provádět operace srážení hran a odstraňovat otřepy, zejména při obrábění na relativně malých obrobcích. Jedna z karbidových multifunkčních hlav s označením MM HCD (obr. 1) je skutečný mistr v tomto oboru. Díky své vysoké popularitě je vhodná pro efektivní srážení hran, odstraňování otřepů, navrtávání a zahlubování. Tajemství úspěchu této hlavice je v její jedinečné geometrii. Ta se vyznačuje kombinací negativních a pozitivních axiálních úhlů na čele. Kombinace těchto dvou vlastností má za následek odolnou řeznou hranu s utvařečem pro ideální tvorbu a odchod třísky a hladký chod nástroje i při velmi náročných podmínkách obrábění.
Další hojně používanou hlavicí z řady MULTI-MASTER jsou karbidové vícebřité hlavice s označením MM GRIT Dovetail (obr. 2). Ty jsou dostupné s úhlem nastavení řezné hrany 45°, 60° a 75° a primárně jsou určeny pro frézování rybinovitých drážek. Používají se také pro zpětné srážení hran.
Budeme-li se bavit o vrtání otvorů a jejich následném sražení hrany, je upřednostňovanou možností pro každého výrobce zhotovit tuto operaci jedním nástrojem při jedné operaci. Například při vrtání otvoru před závitováním. Tuto operaci lze provést s kombinovaným nástrojem, kterým lze vyvrtat otvor a při jedné operaci zahloubit. Typickým nástrojem od firmy ISCAR je vrták DCNT (obr. 3). Tento nástroj je dodáván pro díry pod závit v rozsahu M8–M24. Avšak téměř nekonečný počet hloubek otvorů výrazně omezuje možnosti takového nástroje a vyžaduje výrobu mnoha verzí speciálních nástrojů, z nichž každá je přizpůsobena konkrétní velikosti otvoru.
Tento problém je však poměrně snadno řešitelný. Na těleso standardního vrtáku ISCAR CHAMDRILL s označením DCM lze namontovat v požadované poloze srážecí kroužek RING DCM. Takto si lze velmi efektivně nakonfigurovat nástroj, který může provádět vrtání a srážení hran při jedné operaci.
ISCAR také v nedávné době uvedl na trh nástroje z řady CHAMFMILL (obr. 4). Jde o frézy s vyměnitelnými destičkami, které jsou dostupné jako stopkové, anebo v systému MULTI-MASTER. Frézy jsou určeny pro čelní a zpětné srážení hran a odjehlování. Do tělesa frézy se montují jednostranné pětiúhelníkové destičky s 10 využitelnými řeznými hranami (5 pro čelní a 5 pro zpětné srážení).
Ačkoli se jedná o zdánlivě jednoduchou operaci i nástroj, je při jeho konstrukci třeba brát v úvahu různé faktory, aby byl efektivní. Zejména když provádíme vnější nebo vnitřní srážení hran nebo když jde o sražení ostrých hran nebo o odstraňování otřepů, operace v otvorech atp. Nástroj by měl být hlavně produktivní a co nejvíce všestranný. Na otázku, který nástroj bude považován v této oblasti za „pětihvězdičkový“ produkt, bychom mohli odpovědět, že nejlepším nástrojem je ten, který si zákazník vybral na základě svých potřeb.

www.iscar.cz

 
Publikováno: 19. 12. 2019 | Počet zobrazení: 933 článek mě zaujal 197
Zaujal Vás tento článek?
Ano