rosler murr Schunk

Ceratizit zvyšuje produktivitu obrábění

Jednu ze Zlatých medailí letošního MSV si z Brna odvezla společnost CERATIZIT za nový nástroj FreeTurn. O komentář k tomuto ocenění jsme požádali technického ředitele CERATIZIT Česká republika Jana Gryče.   

 

Podle odborné poroty získala novinka ocenění za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje dynamičnost a efektivnost procesu vnějšího soustružení.

V čem tkví hlavní přednosti oceněné novinky?
Nový nástroj FreeTurn společně s technologií HDT (High Dynymic Turning) nabízí nový trend dynamického soustružení s prokazatelným ekonomickým přínosem. K hlavním přednostem u tohoto nástroje patří čtyři hlavní faktory: variabilita (úhel náběhu, který se mění během řezu, přispívá ke kontrole nad třískami a povrchy), flexibilita (jedním nástrojem je možné nahradit až čtyři konvenční soustružnické nástroje), stabilita řezu (díky optimálnímu rozložení sil), a v neposlední řadě produktivita (vyšší posuv a méně přejezdů a výměn znamená kratší výrobní časy a nižší výrobní náklady). V praxi to znamená možnost zvýšení produktivity až o 200 %.
Důležité po nás bylo ukázat, že CERATIZIT má nové a velmi zajímavé řešení. Teď je před námi výzva dostat tuto novinku mezi zákazníky, na jejich stroje. To se neobejde bez spolupráce s výrobci těchto strojů, řídicích softwarů a dodavatele obráběcích programů. Přinesli jsme na trh nástroj, který umožní využít naplno schopnosti moderních strojů a nového softwaru, teď musíme docílit toho, aby ho zákazníci byli schopní využívat, aby dostali správné informace a podporu.

 

Dosud si uživatelé obráběcích strojů vystačili do značné míry s konvenčními nástroji, ale s nástupem nových, pokročilých materiálů se situace změnila.
Trend se vyvíjí, jsou tu aditivní technologie, nastupuje digitalizace, robotizace, a aby v tom uspěly např. nástroje na soustružení, musejí přinést zákazníkovi další přidanou hodnotu. Ta je skrytá třeba v tom, že nahradí konvenční obrábění, ale to není hlavní atribut. Těch výhod je ve finále více. Jde zejména o produktivitu, úsporu času, možnost nahradit jedním nástrojem několik konvenčních. Mezi další patří vyšší stabilita obráběcího procesu, rozložení sil působících na frézovací vřeteno a také možnost navýšení řezných parametrů.
Vše, co jsem zmínil výše, má v konečném důsledku velkou ekonomickou výhodu pro cílového uživatele. A to je hlavní přidaná hodnota a velký potenciál každého takového nástroje. A chápou to i výrobci strojů, proto se zapojují do vývoje a testování nových produktů. Naše společnost například spolupracuje s jedním z největších výrobců obráběcích strojů DMG MORI, který už zaimplementoval FreeTurn s technologií HDT do svých obráběcích cyklů.

Na letošním veletrhu EMO měl člověk dojem, že co není chytré, nemá v sobě RFID, snímače apod., jako by ani nestálo za pozornost. Není to ale jen marketingová záležitost? Je poptávka zrovna po těchto produktech?
Je to záležitost, na kterou je cílena digitalizace. Jedním z argumentů je, že není dostatek specializovaných pracovníků, takže stroj není využitý na maximum. Například chybějící obsluhu může nahradit určité robotické zázemí nebo aspoň nějakého pracovníka na daném pracovišti uspoří či zčásti nahradí. Samozřejmě je to určitý směr, ale není jediný. A potenciál, který nabízejí nástroje nedisponující tzv. inteligentními prvky, ještě zdaleka vyčerpaný není.
Na první pohled se sice může zdát, že v soustružení se asi už nic vymyslet nedá. Vše je vlastně hodně podobné, možná je třeba ještě určitá inovace v povlacích, utvářečích, ale nejedná se o něco zcela zásadního, co by způsobilo technologický průlom v daném segmentu. A právě tohle je důkaz, že je možné využít potenciál víceméně konvenční technologie. Pokud to stroj umí a nabídne, lze příslušný díl nebo součástku obrobit ekonomičtěji a v rychlejším čase.
To, co dělá nástroje výkonnější a lepší, a umožňuje využít jejich potenciál, je právě kombinace nástroje a HDT technologie. To je něco nového, co lze označit za revoluční, protože to svým způsobem tak opravdu je.

 

 
Publikováno: 19. 12. 2019 | Počet zobrazení: 727 článek mě zaujal 159
Zaujal Vás tento článek?
Ano