rosler murr Schunk

S řízením pomůže systém

Řídit firmu nikdy nebylo snadné. V současnosti, kdy zákazníci určují podmínky na trhu, kde existuje silná konkurence, to už vyžaduje zvládnout často komplikovanou kombinaci tvrdých a měkkých dovedností i moderních nástrojů pro řízení.

 

Jak v této nelehké roli co nejlépe obstát? Pro efektivní řízení firmy je klíčová zejména schopnost strategicky myslet a mít nástroje i dovednosti pro implementaci stěžejních rozhodnutí. A to vyžaduje mít k dispozici více času na strategické myšlení.
Zkušení praktici jistě potvrdí, že největším nepřítelem každé firmy jsou (zbytečně velké) zásoby a největším nepřítelem manažera je obvykle zase každodenní operativa. Aby se manažer mohl operativou zabývat co nejméně, je důležité poskytnout mu nástroje, které podchytí všechny standardizované procesy a umožní je mít pod kontrolou. Takovéto nástroje představují zpravidla specializované programy, jako jsou např. produkty HELIOS, které usnadňují řízení procesů ve firmách tím, že manažer už nemusí nosit v hlavě, co kde je rozdělané a kdo má co dokdy schválit apod. Systém řeší vše automaticky a přehled nad děním ve firmě lze získat jediným pohledem do příslušné tabulky nebo dashboardu.

Svět ovládaný daty
Procesní stránka věci je však jen první polovina problémů. Další stará manažerská, resp. vojenská moudrost říká, že co nemůžete měřit, nemůžete řídit. Dnešní informatizovaná doba umožňuje měřit ledacos a moderní management je postavený na tvrdých datech, která dávají určitou jistotu při manažerském rozhodování a také  umožňují využívat matematický aparát, včetně nástrojů pro tzv. forecasting. Ten je k dispozici pro podporu skutečně kvalifikovaného rozhodování.
Informační systémy HELIOS pokrývají potřeby prakticky všech odvětví, a nabízejí nejen kombinaci nezbytných IT nástrojů, ale i odpovídajících technologických řešení (čtečky čárových kódů, čipových karet apod.), která maximálně usnadňují bezchybný sběr takřka libovolných dat. V současném světě řízeném precizními systémy není totiž nic horšího, než stavět manažerské rozhodování na nepřesných, neúplných či neaktuálních údajích.

Sběr dat – podmínka nutná, nikoliv postačující
Pokrýt všechny každodenní procesy, aby se manažeři nemuseli zbytečně zabývat běžnou rutinou, a dát jim k dispozici „tvrdá data“ o klíčovém dění ve firmě, však nestačí. Velmi důležité a potřebné je mít na tato data k dispozici také různé náhledy, a získat tak možnost s nimi pracovat nejen v rovině operativního řízení, ale i strategického uvažování. Právě k tomu jsou určena řešení označovaná jako business intelligence nástroje. Dodavatelé podnikových řešení technologie této kategorie v moderních produktech pro firemní sféru také důsledně využívají. Systémy HELIOS z produkce Asseco Solutions nejsou v tomto směru výjimkou – plně pokrývají potřeby velkých, středních i malých firem, přičemž všem bez rozdílu nabízejí i vestavěné cloudové nástroje pro business intelligence. Podstatné je, že tyto nástroje jsou k dispozici za jednu cenu všem uživatelům systému a business intelligence tak už není pouze výsadou nejvyšších manažerů, ale může efektivně sloužit všem pracovníkům, kteří její podporu mohou potřebovat.

Iva Mottlová, Asseco Solutions

 
Publikováno: 19. 12. 2019 | Počet zobrazení: 878 článek mě zaujal 169
Zaujal Vás tento článek?
Ano