rosler murr Schunk

DEKRA ve službách průmyslu

Nadnárodní organizace DEKRA nabízí celou řadu činností. Dlouhodobě je zaměřená na oblast bezpečnosti a expertních služeb nejen v segmentu dopravy (STK, SME a služby pro jejich provozovatele).

 

Od asistenční služby ADA 1214 a expertních úkonů, jako jsou např. testování, audity a certifikace systémů i produktů, znalecké posudky, přes defektoskopii a materiálové zkoušky, metrologické a kalibrační služby, revizní a inspekční služby až po odborné kurzy, školení, certifikace personálu a také poskytování poradenské činnosti především pro obory, kde je bezpečnost na prvním místě. Právě expertní činnost je díky týmu vysoce kvalifikovaných lidí jednou ze silných stránek společnosti.

DEKRA Industry Services zabezpečuje rozsáhlou oblast specializovaných průmyslových služeb. Sestává z odborně zaměřených sekcí: DEKRA Defectoscopy, DEKRA Inspection, DEKRA Consulting a DEKRA Metrology.

Příslušnost ke globální struktuře skupiny a intenzivní spolupráce se vzájemnou podporou jejích složek umožňuje i českému zastoupení, tedy i jeho zákazníkům, využívat poznatky, zkušenosti a zázemí renomované nadnárodní organizace s celosvětovou působností.

DEKRA Metrologie je autorizovaným metrologickým střediskem, akreditovanou kalibrační laboratoří a střediskem kalibrační služby. Provádí kalibrace a ověřování měřidel v automobilovém, dopravním a strojírenském sektoru, dokladování metrologických postupů a certifikační činnost. Kalibrace je prováděna dle evropských standardů s použitím odpovídajících etalonů a přípravků. Firmám umožňuje prodloužit životnost měřidel a minimalizuje rizika spojená s jejich nesprávnou funkcí.

DEKRA Consulting kombinuje vědecké poznatky, špičkové technologie a mezinárodně uznávané odborné znalosti k využití pro inovativní bezpečnostní řešení výrobních i dalších procesů pro firemní klientelu. Pro posouzení např. od přepravy nebezpečných látek přes chemické a další průmyslové provozy, podnikovou ekologii a odpadové hospodářství až po např. školení a vyhodnocování pracovní činnosti řidičů.

DEKRA Defektoscopy
V tomto stěžejním segmentu je klíčovým pracovištěm pardubické středisko, které zahrnuje i specializované odborné laboratoře jak pro nedestruktivní (včetně zpracování postupů nedestruktivních zkoušek), tak destruktivní testování (provozuje akreditovanou laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005). Pro obě oblasti testování mají pracoviště defektoskopického oddělení k dispozici nejmodernější špičkové vybavení nejen v laboratořích, ale i v mobilní laboratoři, s níž je možné vyjíždět a provádět potřebná měření v terénu přímo u zákazníka. To je významné zvláště v případech, kdy jde např. o testování zařízení, která nelze přepravit do klasické zkušebny, jako jsou třeba potrubní systémy nebo velké nádrže a zásobníky. Laboratoř umožňuje u zákazníka např. rentgenové nedestruktivní testování a zpracování výsledků pomocí vlastní aplikace DEKRATEST. Pracoviště provádí i materiálové zkoušky.
Příprava zkušebních vzorků probíhá ve vlastní obráběcí dílně. Pro zákazníky přináší komplexní zajištění laboratorních, zkušebních a certifikačních činností četné výhody, mj. i to, že nemusí objíždět různé laboratoře a specializovaná pracoviště – vše je „pod jednou střechou“. Výsledkem je požadovaný výstup (oficiální výsledková zpráva či certifikát, protokoly jsou vystaveny vždy v trojjazyčné verzi: česko-anglicko-německé) z jednoho kontaktního místa. Spektrum zákazníků využívajících služby tohoto střediska je široký: Od liniových staveb, elektráren, tepláren (jak v ČR, tak i mimo ČR), přes průmyslové podniky, automobilky, strojírenské firmy, výrobce ložisek nebo solárních panelů až po firmy z petrochemického průmyslu. Ale je i mnoho menších zákazníků, kteří potřebují certifikace pro své provozy.
Pro nedestruktivní testování (NDT) se využívají kromě klasických postupů a technologií i pokročilé „advanced“ metody, které pomocí digitalizací zpracovávaných  dat, automatizace či robotizace rozšiřují možnosti použití a urychlují samotné zkoušení. K nim patří např. TOFD (podélné a příčné ultrazvukové vlny), řízené ultrazvukové vlny (inspekce dlouhých a skrytých potrubí na těžko přístupných místech), FST-GAGE (pro měření tloušťky kotlových trubek), LIXI PROFILER (vyšetření izolovaných potrubí), počítačová radiografie (CR) či dálkově řízené 3D skenování Venturiho trubice.
To, že DEKRA jde s dobou a připravuje v rámci svého portfolia služeb i další novinky, dokumentuje i připravovaná akreditace pro NOBO, neboli Notified Body (tzn. oznámený či notifikovaný subjekt). NOBO označuje organizaci či právnickou osobu oprávněnou k zjišťování shody a posuzování výrobku podle směrnic EU (v tomto konkrétním případě tlakových nádob), zda vyhovuje unijním požadavkům pro daný typ a kategorii zařízení. A samozřejmě vydání příslušného osvědčení, nezbytného pro uplatnění daného výrobku na trhu.

DEKRA Inspection
Jde o nový směr v dosavadním zaměření společnosti, kterým se bude zabývat další z klíčových sekcí: DEKRA Inspection, resp. Středisko Inspekce Chomutov. To je nyní zaměřeno primárně na inspekční a revizní činnosti vyhrazených tlakových zařízení (VTZ) a vyhrazených plynových zařízení (VPZ), inspekci a supervizi v oblasti svařování, zkoušení těsnosti netlakových zařízeních dle zákona o vodách a lifetime tlakových celků, jak zní odborné označení související s posuzováním životnosti různých zařízení. Účelem je, jak konstatuje vedoucí úseku inspekce Zdeněk Novotný, prověřit bezpečný provoz tlakového celku i jednotlivých tlakových a plynových zařízení, a mj. např. i zjistit, jak dlouho bude možné zařízení ještě bezpečně provozovat.
Inspekční a revizní činnosti VTZ v praxi obnáší výchozí revize, provozní a vnitřní revize i periodické tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti provozovaných tlakových nádob všech skupin (NA, NB) a parních a horkovodních kotlů všech tříd. Zahrnuje stavební a první tlakové zkoušky na nově vyrobených tlakových nádobách a na nádobách po opravách a rekonstrukcích, stavební a tlakové i periodické tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti provozovaných parních a horkovodních kotlů všech tříd u nových kotlů nebo kotlů po opravách či rekonstrukcích. A také školení obsluh tlakových nádob a topičů kotlů a samozřejmě i technickou podporu zákazníků v oblasti VTZ.
Práce sekce zaměřené na inspekční a revizní činnosti VPZ kromě technické podpory zákazníků pokrývá zejména výchozí revize nově vyrobených VPZ a tlakové zkoušky, provozní revize a periodické roční kontroly na VPZ, měření spalin, ale i školení obsluh VPZ a pracovníků jejich montáží i příprava revizních techniků pro přezkoušení.
DEKRA Inspection má na starosti i zkoušení těsnosti záchytných jímek a nádrží před uvedením do provozu nebo po opravách a případné zjištění místa a rozsahu netěsnosti a stanovení životnosti tlakových částí a celků na základě posouzení korozního, erozního, abrazivního, adhezního a kavitačního opotřebení.
V gesci chomutovské pobočky je také inspekce a supervize v oblasti svařování včetně zkoušení svarových spojů, kontroly materiálů a postupů použitých při svařování. Zabývá se také návrhy a tvorbou PKZ pro zajištění požadované kvality během procesu výroby, oprav nebo rekonstrukcí, zkouškami svářečů před započetím prací (tzv. skill testy), ale rovněž kontrolou kvalifikací a svařovacích postupů. K pracovní náplni patří i dokumentace po ukončení prací, kontroly svarových spojů i zákaznické audity ve výrobě a dozorové návštěvy během procesu svařování. Komplex nabízených služeb doplňuje poradenská činnost.
Některé ze zmíněných aktivit společnosti vám představíme podrobněji v následujících vydáních. DEKRA Industry Services má zákazníkům co nabídnout díky špičkovému vybavení a týmu perfektně vyškolených profesionálů, zaručujícím ověřené výsledky opřené o podrobnou dokumentaci. Klíčem k tomu (a úspěšnosti firmy obecně) je promyšlená práce se zaměstnanci – důraz na týmovou spolupráci, školení zajišťující přístup k nejnovějším poznatkům a technologiím a možnost růstu. To vše nabízí atraktivní šance pro ty, co se chtějí rozvíjet a zvyšovat své znalosti i kvalifikaci, se zázemím silné společnosti.

 
Publikováno: 14. 11. 2019 | Počet zobrazení: 1208 článek mě zaujal 207
Zaujal Vás tento článek?
Ano