rosler murr Schunk

Egypt má dobré vyhlídky do budoucna

Renomovaná britská instituce Economist Intelligence Unit vypracovala v červenci 2019 ekonomický výhled Egypta na příštích několik let.

 

Podle této zprávy ekonomické reformy, které byly přijaty podle dispozic MMF (Mezinárodního měnového fondu), přinesly jistý pokrok ve fiskální konsolidaci státu. Avšak strukturální reformy se kvůli zdlouhavé administrativě zatím projevují jen pozvolna. Neočekává se, že by bylo nutné požadovat od MMF další masivní půjčky. Vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti dosahuje dlouhodobě 9 % a růst HDP je kolem 5 %. To umožňuje vládě soustředit se na zdravotní péči a školství, tedy sektory, které byly dlouhodobě podfinancované.
Zlepšuje se i fiskální deficit státu ve vztahu k HDP, který je predikován na 6 % v letech 2022 až 2023, což je výsledkem lepšího výběru daně z přidané hodnoty a postupného upouštění od dotační politiky vlády. Dochází rovněž k vyrovnávání běžného účtu, a to díky snižování dovozu ropy a ropných produktů na jedné straně a celkovému zvyšování egyptského exportu na straně druhé. Pozitivním trendem je potom dlouhodobé posilování domácí egyptské libry k americkému dolaru i euru.

Jak se daří jednotlivým průmyslovým oborům?

– Dopravní průmysl a infrastruktura
Dochází k rozšiřování a modernizaci dopravní infrastruktury, jsou budovány nové tunely pod Suezským průplavem, také je modernizováno stávajících více než dvacet letišť a výstavba nových. Do železniční dopravy bude Egypt do roku 2030 investovat více než 11 miliard USD.

– Energetický průmysl
Současné a připravované projekty zahrnují obnovitelné i klasické zdroje energie, přičemž na ty prvně jmenované má již v příštím roce připadnout pětina energetické spotřeby. Země se potýká s nedostatečnou kapacitou energetické soustavy, takže se počítá s jejím zdvojnásobením a s investicemi zhruba ve výši 45 miliard USD. Také v tomto sektoru se nabízejí široké možnosti dodávek technologických celků a materiálů.

– Stavebnictví
Egypt masivně projektuje a staví. V současné době až 25 nových měst včetně nové administrativní metropole pro 6,5 milionu obyvatel. Dále vláda podporuje výstavbu sociálního bydlení pro mladé. Takové projekty si vyžadují i odpovídající množství stavebních materiálů a stavební techniky, stejně jako všemožné druhy nábytku a zařízení interiérů.

– Vodohospodářský a odpadní průmysl
Cílem egyptské vlády je získat novou zemědělskou půdu a rozšířit zavlažovací soustavu, především v oblasti Horního Egypta, Al Alameinu a na Sinaji. Jen v deltě řeky Nilu hodlá Egypt investovat do vodohospodářských projektů okolo 100 milionů amerických dolarů. Očekává se, že zájem o technologie využitelné v oblasti hospodaření s vodou poroste, což znamená příležitosti také pro české podniky.

Jak přesvědčíte a získáte egyptské obchodní partnery?
Nespěchejte, buďte trpěliví a navažte osobní vztahy. Pro většinu exportérů je nezbytné buď si založit vlastní pobočku, nebo nalézt skutečně prověřeného egyptského zástupce, který musí být registrován v rejstříku dovozců. Nabídněte mu exkluzivitu, zpočátku jen na omezenou dobu nebo podmíněnou dosaženým obratem. Schůzky si dobře naplánujte s ohledem na náboženské svátky a neopomeňte, že v Egyptě pracovní týden začíná nedělí a končí čtvrtkem. Tolerujte odlišné vnímání času a sami buďte dochvilní. Jednání s Araby bývají zdlouhavá, často přerušovaná a vše vyžaduje opakovaná setkání. Egypťané jsou zkušení vyjednavači a smlouvání je typické. Při jednání je důležité věnovat se také platebním instrumentům, z nichž nejvhodnější je potvrzený neodvolatelný akreditiv s co možná nejjednoduššími podmínkami, aby nedocházelo k průtahům s platbami.
Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Káhiře vám může pomoci při vašem působení v Egyptě, např. s průzkumem trhu, s vyhledáním partnerů a ověřením jejich bonity nebo se zajištěním jednání a organizací vaší obchodní cesty.

Pavel Kalina, CzechTrade

 
Publikováno: 14. 11. 2019 | Počet zobrazení: 918 článek mě zaujal 202
Zaujal Vás tento článek?
Ano