rosler murr Schunk

Kobot pomohl s nedostatkem pracovníků

Akciová společnost 2K Trend, která se zabývá výrobou velmi přesných plastových dílů vstřikováním, měla problémy s lidskou obsluhou vstřikovacího stroje. Rozhodla se investovat do průmyslové automatizace.

 

Jako ve většině zemí je i v České republice aktuálně, zejména ve výrobním sektoru, nedostatek pracovní síly, což představuje pro firmy jako 2K Trend velkou výzvu. Jak říká Jiří Koláček, ředitel společnosti 2K Trend: „Na trhu je velký nedostatek kvalifikovaných a schopných zaměstnanců, což do velké míry limituje i dynamický rozvoj celé naší společnosti.“ Jeho firma potřebovala jako jednu z výzev vyřešit částečnou automatizaci výroby za účelem snížení potřebných lidských zdrojů. Další výzvou bylo stabilizovat výrobní proces a zvýšit jeho produktivitu. Vzhledem k potřebě zachovat přístup ke vstřikovacímu lisu pro lidské pracovníky i nadále, byl jasnou volbou právě kolaborativní robot.

Nabídka kompletního řešení
Díky výběrovému řízení firma vybrala jako dodavatele kolaborativních robotů společnost Universal robots, která byla schopna nabídnout kompletní řešení automatizace obsluhy výrobního stroje. Nyní je již v provozu jeden kobot UR10, který zajišťuje kompletní obsluhu vstřikovacího lisu, čímž se optimalizovala výroba.
Kobot odebírá zálisky a zakládá je do formy v lisu, kde proběhne vstřikovací cyklus. Po ukončení cyklu UR10 vyjme již hotové výlisky, které vyloží na dopravníkový pás. Jde o monotónní činnost, která ale vyžaduje velkou přesnost při manipulaci s hotovými plastovými výlisky. Vzhledem k velikosti lisovacího stroje je také třeba překonat poměrně velkou výškovou vzdálenost od lisu k dopravníkovému pásu.

Přínosy firmě
Pracovníci společnosti 2K Trend nyní nemusí vykonávat složitou a monotónní práci u lisovacího stroje, tzn. založení a vyjmutí výlisků. Lisovací stroj je poměrně velký a pohyb u něj je vzhledem ke konstrukci pro člověka komplikovaný. Kobot UR10 zvládne obsluhu celého stroje zcela samostatně, a tak není nutné tuto pozici obsazovat lidskými pracovníky. Výhodou je i velký operační rozsah ramene kobota UR10, čímž obsluhuje celý stroj velice efektivně.
Údržba robota je prakticky nulová. Kromě pravidelné vizuální kontroly finálních výlisků a mechanických součástí robota není třeba jakkoliv zasahovat do jeho činnosti. Robotické rameno UR10 je ve společnosti 2K Trend spolehlivě instalováno od srpna roku 2018 a od té doby s ním nebyly žádné neočekávané problémy. Pořízení spolupracujícího robota se ukázalo jako krok správným směrem a jeho provoz ve firmě zatím splňuje veškerá očekávání.  

Jak automatizaci hodnotí v 2K Trend?
„Zaškolení v Universal Robots Academy bylo perfektní, všichni zaměstnanci se naučili obsluhovat našeho kolaborativního robota za opravdu krátkou dobu. Jakmile se člověk naučí kobota programovat, jeho nastavení zabere řádově několik minut,“ řekl Ivo Holas, ředitel výroby ve společnosti 2K Trend a doplnil: „Velkým přínosem je omezení rutinní práce a vyřešení akutního nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Byli jsme mile překvapeni rychlou integrací robota do praxe i nízkými náklady na vybudování vlastního pracoviště. Dnes můžeme říct, že jde o velmi flexibilní řešení s maximální možnou automatizací výrobního procesu vstřikování."

 
Publikováno: 14. 11. 2019 | Počet zobrazení: 1056 článek mě zaujal 225
Zaujal Vás tento článek?
Ano