rosler murr Schunk

Dodatečné úkosování - Přesná a efektivní příprava svarových ploch na již vyřezaných dílech

Proces dodatečného řezání úkosů je efektivní alternativou zažitých postupů a vede ke značné časové úspoře a zároveň k dosažení vyšší přesnosti řezaných dílů, které lze bez dalšího opracování použít v následném svařovacím procesu.

 

Dodatečné řezání úkosů na dílech, které byly dříve vyřezané kolmo, je standardním postupem přípravy svarových ploch v mnoha oblastech kovodělného průmyslu. Výrobci zařízení a konstrukcí často pracují s velkými tloušťkami ocelí, které není možné (nebo ekonomické) hned vyříznout s úkosem, např. kvůli omezením řezací technologie nebo by přímé řezání pod úhlem z tabule plechu znamenalo neúnosné plýtvání materiálem (velký nepoužitelný odpad).

Úkosy u velkých tlouštěk
V případě velkých tlouštěk materiálu je jedním ze zažitých postupů řezání dodatečných úkosů pomocí robotizovaného pracoviště. Postup je následující: Díl se nejprve vyřízne na konvenčním CNC řezacím stroji kolmo (plazmou nebo kyslíkovým plamenem). Následně se vyřezaný díl musí přemístit na oddělené pracoviště s robotem. Tam je třeba díl umístit na přesně určené místo na řezací ploše a iniciovat proces řezání robotem, přičemž je potřeba nahrát řezný program do řídicího systému robota. Robot pak vyřízne dodatečné úkosy.

 

Vylepšení postupu
S přihlédnutím na dlouhodobý vývoj, který již téměř 20 let realizuje firma MicroStep v oblasti úkosového řezání, a také na mnohaleté zkušenosti s řízením procesů a integrací různých zařízení do CNC strojů, přišla firma s myšlenkou značného vylepšení tohoto postupu – řezání dodatečných úkosů přímo na řezacím stroji. Ten musí být vybaven naklápěcí hlavou a skenerem na skenování polohy a tvaru předem vyříznutého dílu.
Výhody jsou očividné – odpadá čas potřebný pro přemísťování materiálu na jiný stroj (kolmý díl i úkosy se řežou na stejném stroji), řezací program pro dodatečné úkosy lze realizovat ve stejném programovacím prostředí jako kolmé řezání (jednodušší, unifikovaná tvorba řezacích programů), řezání dosahuje vysoké přesnosti díky vyšší tuhosti naklápěcí hlavy i celého portálového CNC stroje ve srovnání s robotem a také díky unikátnímu systému autokalibrace řezacího nástroje (patentovaná technologie ACTG). V neposlední řadě odpadá značná investice do samostatného robotizovaného pracoviště a získá se i prostorová úspora ve výrobní hale.
Způsob dodatečného řezání úkosů je založen na použití laserového skeneru, kterým se naskenuje přesná poloha dílu na řezacím stole. Stroj je vybaven naklápěcí hlavou, sloužící na řezání pod úhlem do 52° (plazma), případně 65° (kyslíkový plamen) a 45° (vláknový laser či vodní paprsek). Pomocí technologie ABP lze řezat (dodatečné) úkosy typu V, A, Y, ale i X či K.
Je možné dodat různá skenerová řešení, sloužící kromě ABP např. na skenování 3D tvarů, jako jsou kopule nebo otevřené a uzavřené profily.
S další nabídkou strojů na dělení materiálů plazmou, kyslíkem, laserem a vysokotlakým vodním paprskem se můžete seznámit u OEM partnera pro ČR, firmy AWAC, spol. s r.o.

www.awac.cz

 
Publikováno: 13. 11. 2019 | Počet zobrazení: 936 článek mě zaujal 192
Zaujal Vás tento článek?
Ano