rosler murr Schunk

TOSCADA - rozhraní pro efektivní řízení

Pod označením TOSCADA nabízí společnost TOSHULIN novinku pro zvýšení komfortu při používaní svých obráběcích strojů. Jde o účinný způsob získávání dat pro efektivní řízení výroby.

 

Svět kolem nás se stále více zrychluje, stejně tak komunikace mezi lidmi, přidává se komunikace mezi lidmi a věcmi a dokonce mezi věcmi vzájemně. Zjednodušuje se přístup k informacím všeho druhu, až často nevíme, které jsou ještě důležité a které už nadbytečné. Ve společnostech pociťují lidé na různých pozicích rostoucí tlak na rychlost rozhodování, roste i množství rozhodnutí, která je potřeba učinit. Ale pokud mají být rozhodnutí učiněna odpovědně, jsou k nim nutné relevantní vstupní informace.
V takovéto roli je i většina uživatelů obráběcích strojů. Uživatelem ale v kontextu získávání a vyhodnocování informací mohou být lidé na velmi odlišných pozicích. Může to být operátor ovládající stroj, mistr ve výrobě, kterého zajímá efektivita a plynulost provozu, či vedoucí oddělení údržby, jehož úkolem je zajišťovat bezporuchový provoz výrobních zařízení. Nebo třeba lidé, jejichž úkolem jsou strategická rozhodnutí, např. majitelé firem, nebo výrobní a techničtí ředitelé.
Sofistikovaná obráběcí centra, která se vyrábějí v akciové společnosti TOSHULIN, jsou z hlediska mechanické stavby postavena na bázi svislých soustruhů. Většinu produkce však tvoří multifunkční zařízení, která kromě soustružení nabízejí celou řadu dalších technologií třískového obrábění, jako jsou frézování, vrtání, vyvrtávání, závitování a broušení. Jsou řízena nejmodernějšími CNC systémy, což znamená, že k používání a ovládání stroje jsou nutné určité znalosti. Neméně důležité jsou i předpoklady a dovednosti v oblasti tvorby technologických programů, bez kterých stroj žádný obrobek neobrobí. Jednou z mnoha výhod CNC řízení však je, že poskytuje velké množství informací o stroji a také stále se zvětšující objem dat, které lze z CNC systému vytěžit. Potíž je v tom, že tyto informace jsou k dispozici jen omezené skupině uživatelů, kteří umí CNC systém ovládat a znají jeho rozsáhlou strukturu.

Přístupné informace pro všechny
Vývojáři z TOSHULIN proto vytvořili nové originální řešení, jež pomáhá uživatelům na všech pozicích ve firmě jednoduše získat potřebné informace o stroji. Jde o systém, který nabízí intuitivní ovládání bez nutnosti jakýchkoli předchozích znalostí a zkušeností. Vše je naprosto „user-friendly“, informace získané ze stroje jsou předkládány ve formě webové stránky, což je velmi důležitý aspekt, protože jsou tak dostupné prostřednictvím jakéhokoli zařízení, které je připojeno k internetu a umožňuje zobrazovat webové stránky. Na stolní PC, notebook nebo chytrý telefon tedy není potřeba instalovat žádný specializovaný software. Z výše uvedeného vyplývá, že uživatel může být přímo u stroje nebo stát třeba na druhém konci zeměkoule.
Systém sloužící k vizualizaci a zpracování dat dostal název TOSCADA. Je založen na průmyslovém počítači fyzicky umístěném v rozvaděči stroje. Počítač komunikuje s CNC řídicím systémem stroje přes standardizované rozhraní OPC-UA. Důvodem k využívání standardních prvků je snaha o vytvoření řešení, které bude možné používat na obráběcích strojích vybavených řídicími systémy od různých výrobců. V současné době již existuje několik instalací systému na strojích řízených systémem Siemens Sinumerik 840D sl.

Co TOSCADA umí?
Umožňuje prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní nahlédnout obráběcímu centru takříkajíc pod pokličku. Z velkého množství údajů, které poskytuje řídicí systém, byly vybrány ty, jež jsou užitečné nebo zajímavé pro širokou škálu uživatelů. Obecně by se nabízené údaje daly rozdělit do tří skupin. Prvními jsou údaje o aktuálním stavu stroje. Jsou on-line průběžně načítány a aktualizovány. Do druhé skupiny by se daly zařadit veličiny, u nichž je z nějakého důvodu vhodné sledovat nejen aktuální hodnoty, ale také ukládat jejich průběh v čase. A třetí skupinou jsou statická data.
V grafickém rozhraní systému TOSCADA jsou zobrazovaná data logicky uspořádána na řadě obrazovek. Výchozí úvodní obrazovka slouží jako rozcestník k obrazovkám s jednotlivými skupinami údajů. Uživatel, který je zaměřen na aktuální stav výroby, zjistí na jedno kliknutí, v jakém režimu se stroj právě nachází (v automatickém, seřizovacím, v poruše apod.), jaký program je spuštěn, jakou rychlostí se právě pohybují osy a vřetena, jaké jsou teploty klíčových motorů apod. Uživatelé, jejichž úlohou je údržba zařízení, ocení okamžitý přehled o aktuálním stavu provozních kapalin a názorné grafické znázornění doby do příštího předepsaného úkonu údržby.
Velmi atraktivní funkcí je – pokud je stroj vybaven volitelnou opcí, průmyslovou kamerou v pracovním prostoru – možnost sledovat on-line dění uvnitř stroje. Toto příslušenství se s výhodou používá u větších strojů nebo v případě, že obrobky vyžadují obrábění v dutinách, kde by nebylo možné obráběcí proces jiným způsobem kontrolovat. Se systémem TOSCADA je to možné. A to odkudkoliv, třeba z domova.

Archivovaná data
Pro toho, kdo se zajímá o efektivitu využívání stroje, způsob jeho provozování apod., jsou velmi užitečná archivovaná data. TOSCADA generuje názorné grafy vyjadřující využití stroje za posledních 60 minut i za posledních 24 hodin. U grafů lze intuitivně nastavovat délku zobrazovaného časového úseku. Do historie lze také nahlédnout i u dalších veličin, jako jsou rychlosti pohybu jednotlivých os a vřeten, teploty klíčových motorů, spotřeba energie, seznam chybových hlášení a alarmů. Archivovaná data se opět zobrazují velmi názornou grafickou formou.
Jako příklad tzv. statických dat lze uvést manuál ke stroji, který je v systému přehledně přístupný uživateli ve formě PDF souborů.
Z výše uvedeného je zřejmé, že možnosti systému TOSCADA jsou značné, přičemž systém i dodavatel jsou otevřeni dalším vylepšením. Funkce a parametry systému lze přizpůsobit přáním zákazníka. V tomto ohledu nabízí TOSHULIN jedinečnou flexibilitu, jelikož je tvůrcem systému a dokáže reagovat na speciální požadavky zákazníků vlastními silami. Tuto nejnovější verzi systému TOSCADA prezentovala firma na nedávném mezinárodním veletrhu EMO 2019 v Hannoveru.

Vojtech Frkal,
technický ředitel TOSHULIN, a.s.

 
Publikováno: 13. 11. 2019 | Počet zobrazení: 789 článek mě zaujal 180
Zaujal Vás tento článek?
Ano