rosler murr Schunk

Ocenění realizace nové myšlenky – OKUMA Armroid

Až doposud se vyvíjely obráběcí stroje i roboty samostatně. Autonomní výrobní technika i autonomní robotická technika spolupracují, ale komunikace mezi nimi vždy probíhala přes rozhraní.

 

Bylo to dáno i tím, že snahou výrobců robotů bylo dodávat na trh univerzální manipulační zařízení charakterizované únosností a délkou vyložení ramena v co největších počtech, aby výroba a konečná cena byla co nejlevnější.
Výrobci strojů se naopak soustřeďovali na vývoj a zvyšování technických parametrů stroje, který je v jejich základním provedení určen technologickými schopnostmi. Automatizační technika je obvykle nabízena jako opce, použitelná na různých typech strojů a podobně jako u robotů charakterizovaná váhou a velikostí polotovaru. To platilo zejména pro automatizační techniku, kterou si výrobci strojů vyráběli sami nebo zadávali menším výrobcům (např. portálové nakladače soustružnických center).

Přední podávání robotem
V poslední době narůstají aplikace tzv. „předního podávání“ realizované robotem se sériovou kinematikou instalovaným na přední straně obráběcího stroje. Nahrazuje tak obsluhu autonomního zařízení bez automatizace. Fyzickým rozhraním u tradičních automatizačních aplikací bývají dveře uzavírající pracovní prostor stroje, a to buď horní, přední nebo boční podle umístění robota.
Komunikačním rozhraním bývá elektronická jednotka vstupů a výstupů zprostředkující informaci o ukončení naprogramované činnosti jednoho z kooperujících partnerů a umožňující zahájení činnosti druhého. V poslední době se pro komunikační činnost automatizovaných buněk stále častěji uplatňují aplikace datových sítí (Profibus, Devicenet, apod.).

 

Robot v pracovním prostoru
Na sklonku loňského roku však došlo v Japonsku k ocenění zcela nového systému aplikace robota se sériovou kinematikou. Společnost Okuma, jeden z největších světových výrobců obráběcích strojů, vyvinula a zabudovala robot nazvaný Armroid přímo do pracovního prostoru svého výrobního zařízení a jeho řízení přenesla do řídicího systému stroje.
CNC soustružnické centrum Okuma LB3000EX s robotem Armroid bylo v praktické aplikaci představeno na výstavě obráběcích strojů JIMTOF v Tokiu v listopadu 2018. Poté byl nový systém robotizace Okumy oceněn prestižní cenou jako jeden z deseti nejlepších výrobků Japonska za rok 2018. Systém byl představen spolu se stohovacím zásobníkem polotovarů a obrobků posouvající stroj s robotem Armroid do úrovně bezobslužných výrobních buněk. Nebývalou pozornost pak tento systém zaznamenal i na evropské výstavě výrobních strojů EMO v Hannoveru v září letošního roku.
Z porovnání principu řízení dosavadních automatizačních prostředků s nasazením zařízení Armroid, robota příští generace, plynou i výhody nasazení:

1. Armroid je řízen z jednoho řídicího systému společně se strojem jako jeho další osy a nevyžaduje tak žádné dodatečné systémy předávání dat a informací.
2. Tím, že je Armroid zabudován do pracovního prostoru obráběcího stroje, může simultánně s probíhajícím odběrem třísky vykonávat další pomocné nebo technologické činnosti.
3. Poloha Armroidu v pracovním prostoru stroje neomezuje technologické parametry výrobního zařízení, a umožňuje i volbu lidské obsluhy, pokud je z technologických nebo jiných důvodů výhodnější zakládat a vyjímat polotovary ručně.
4. Stroj s integrovaným robotem uvnitř pracovního prostoru je vysoce flexibilním řešením automatizace výroby malých a středních firem včetně hromadné výroby.
5. Armroid má zásobník pro tři uchopovače dostupný uvnitř pracovního prostoru stroje.
6. Snadné přistavení stohovací jednotky zpracovávaného materiálu umožňuje dlouhodobý bezobslužný provoz.
7. Příprava ani provoz výrobní buňky s Armroidem nevyžaduje žádné dodatečné zaškolování pracovníků, neboť vše je řízeno z řídicího systému stroje.

Oboustranným otevřením dveří dosavadního nezávislého vývoje výrobních zařízení a robotů byla nalezena jednodušší cesta aktivní aplikace robotů nejen pro manipulaci s polotovarem, ale i v součinnosti se strojem při vylepšení podmínek obrábění a dalšího zvýšení produktivity.

Ondřej Svoboda, Misan

 
Publikováno: 13. 11. 2019 | Počet zobrazení: 1042 článek mě zaujal 193
Zaujal Vás tento článek?
Ano