rosler murr Schunk

Na bitevní pole za roboty

V prvním červnovém týdnu se v německém Bielefeldu konaly dny otevřených dveří společnosti DMG MORI. Firma své Open House pořádá již tradičně, tento byl však svým způsobem výjimečný.

 

Nebyly to „jen" produktové novinky, kterými se chce výrobce obráběcích strojů obvykle při podobných příležitostech pochlubit a představit je např. před oficiálním uvedením na některém z prestižních výstavních akcí, jako bude třeba letošní veletrh EMO Hannover. Zhruba dva týdny před naší návštěvou se v tamním závodě DMG MORI rozběhla výroba automatizovaných systémů Robo2Go 2. generace. I ta byla součástí prohlídky, kterou organizátoři připravili pro seznámení s továrnou, kde jinak vznikají zejména soustružnicko-frézovací centra řad CTX beta/gamma TC a univerzální soustruhy řady CTX 2500, nově i stroje pro aditivní výrobu Lasertec.

Klasika i nejmodernější automaty
Sídlo firmy i její výrobní provozy jsou situovány ve městě Bielefeld, rozkládajícím se na kraji proslulého Teutoburského lesa, kde kdysi římské impérium utrpělo jednu z nejdrtivějších porážek, když germánské kmeny pod vedením chetruského vojevůdce Arminia zlikvidovaly římskému generálu Publiovi Quintiliovi Varovi kompletní armádu – tři legie, šest kohort pěchoty a tři jízdní oddíly. Dnes se v tomto dějišti dávných bojů nachází ukázkový příklad moderního podniku zapojeného do rozsáhlé mezinárodní spolupráce.
Nejnovějším přírůstkem do jeho portfolia je právě nově vybudovaný provoz s plánovanou výrobní kapacitou 250 systémů Robo2Go ročně. Linka, na níž vznikají, je založena na konceptu tzv. plynoucí výroby, kdy postupně montovaný stroj putuje mezi jednotlivými pracovišti, k nimž přijíždějí ve stanovený čas aktuálně potřebné díly. Po ukončení své práce pracovník potvrdí provedení všech úkonů a stroj je připraven k přesunu na další návazné výrobní operace na následujícím stanovišti. Snahou DMG MORI je eliminovat papírovou dokumentaci. U každého montážního stanoviště v závodě je proto umístěn terminál, kde je dostupná veškerá dokumentace k danému stroji, a který zobrazuje informace o tom, v jaké fázi se stroj nachází, jaké procesy ho čekají v následující době, jaký materiál je nutné k montáži dodat, kdo je za příslušnou výrobní operaci zodpovědný atd.
Ve vedlejší výrobní hale se montují stroje CTX gamma TC a CTX beta TC, na lince by mělo vznikat 120 strojů ročně. Montáž je koncipována tak, aby byla maximálně průhledná a efektivní, ale také precizní, takže je rozdělena do 18 různých kroků, kde každý krok trvá dva dny. Na každém stanovišti jsou připraveny díly a nástroje potřebné pro daný krok. Firma klade mimořádný důraz na kvalitu, proto je každý stroj podrobován 100hodinovému testování ve zkušebním cyklu, přičemž plných 24 hodin připadá na zkoušku těsnosti stroje a jeho odolnosti vůči vodě podle standardů IP67. V průvodní dokumentaci, vedené ke každému stroji, je samozřejmě zaznamenáno, kdo a kdy jaký příslušný test prováděl.
Detailní dokumentace je ostatně nezbytná, i když jde o sériovou výrobu, protože každý stroj je svým způsobem unikátní. Vytváří se v přesné konfiguraci na základě detailně specifikované objednávky od budoucího uživatele. V některých případech jde customizace tak daleko, že firma řadu prvků použitých pro finální produkt sama vyvíjí pro konkrétní aplikaci. Příkladem může být stroj CTX beta 800 TC montovaný v době naší návštěvy pro výrobce lopatek motorových turbín pro letecký průmysl. Stroj opustí výrobní halu nejen v modrém barevném provedení, typickém pro strojové vybavení zákazníka, ale vybavený také speciálním systémem upínaní, který DMG MORI pro klienta sama vytvořila. Ostatně právě na letecký průmysl a zákazníky z tohoto segmentu je zaměřeno i jedno ze specializovaných kompetenčních center DMG MORI nabízející služby zkušených odborníků pro tuto hi-tech výrobu.

 

 

Nové produkty, noví specialisté
Od roku 2017 se v Bielefeldu kromě soustruhů a automatizačních řešení Robo2Go vyrábějí i stroje pro aditivní výrobu, která si rovněž razí cestu do výroby dílů pro letecký průmysl. Jde konkrétně o zařízení Lasertec 30 SLM a Lasertec 12 SLM pro laserové spékání v práškovém loži. Tato metoda, určená zejména pro menší, ale konstrukčně složité díly, umožňuje vyrobit i komponenty z těžko obrobitelných materiálů ve velmi dobré kvalitě. Funkční plochy je nicméně nutné dokončit klasickým obráběním.
Součástí továrny je i sekce DMG Academy, kde probíhá školení pro obsluhu a servis strojů, kterou ročně projde na 4000 lidí. Nemenší pozornost je ale věnována i přípravě technického dorostu a budoucích zaměstnanců. Přímo ve výrobě je vyhrazené oddělení pro učně, kteří zde absolvují 3,5 roku výuky. Zde začínají, jak uvedl náš průvodce, doslova s pilníkem, aby získali základní dovednosti a schopnosti pro práci s kovem. Ty postupně cizelují až do finální požadované úrovně, a ve 3. ročníku dokážou sami rozebrat a sestavit stroj pro zákazníka. Pracují sice pod dohledem školitele, ale za stroj mají plnou zodpovědnost. Žáci, kterých je ve 3letém výukovém  programu zhruba 50, se pravidelně účastní i různých mezinárodních soutěží po celém světě.

Nástup nové generace
Novou generaci robotů Robo2Go lze nasadit jak u soustružnických center řad CLX, tak i u soustružnicko-frézovacích center řady CTX TC určených pro komplexní obrábění. Velkou výhodou těchto robotů je snadné programování přes aplikaci v řídicím systému stroje prostřednictvím CELOS APP i bez znalostí programování robotů.
Flexibilní robotickou automatizaci s využitím těchto robotů lze snadno ovládat a potřebné procesy rychle naprogramovat pomocí nového softwaru. Obvyklý proces naučení potřebných procesů pro nový obrobek tak podle výrobce zabere i neškolenému pracovníkovi méně než 5 minut. Druhá generace Robo2Go je ideálním a flexibilním řešením pro malé až středně velké dávky.

 
Publikováno: 26. 9. 2019 | Počet zobrazení: 981 článek mě zaujal 185
Zaujal Vás tento článek?
Ano