murr Schunk

Polovina českých firem inovuje, ale s cizí pomocí

Průmyslové podniky očekávají od inovací zvýšení konkurenceschopnosti, mají ale obavy provádět je vlastními silami. I přes výhledový nedostatek zaměstnanců očekává většina z nich růst.

 

Průzkum společnosti DEL a poradenské firmy BDO, zaměřený na téma inovací a očekávání českých firem, který realizovala agentura Ipsos, proběhl mezi dvěma skupinami respondentů – průmyslovými firmami s 20 a více zaměstnanci a studenty technických vysokých i středních škol v ČR. A jaké zjištění průzkum přinesl?
Inovační aktivity českých firem výrazně přibrzdila hospodářská krize před deseti lety. Zatímco v období let 2006–2008 se jim věnovalo více než 55 % průmyslových podniků, po ekonomické recesi došlo k poklesu až na 46 %. Z posledních měření v letech 2014–2016, kdy se inovacemi zabývala polovina firem z oblasti průmyslu, je zřejmé obnovení rostoucího trendu.
Podle šetření Českého statistického úřadu dosahuje podíl inovujících průmyslových podniků úrovně 50,5 %, nicméně inovace v oblasti Průmyslu 4.0 si firmy netroufají zavádět samy. Z průzkumu vyplývá, že 85 % z nich využívá spolupráci s externím subjektem, a pouze 13 % se věnuje inovacím výhradně interně. Průmyslové podniky využívají při zavádění inovací pomoc partnerů. Nejčastěji jde o vysoké školy a jejich ústavy, jako je např. CIIRC na ČVUT, inženýrské technologické firmy zaměřené na inovace a rozvoj, jiné firmy z oboru, ale také poradenské společnosti.
Z průzkumu také vyplývá, že největším strašákem průmyslových firem do budoucnosti je nedostatek zaměstnanců a ekonomická krize. Všichni vedoucí pracovníci jsou si vědomi, že konjunktura nepotrvá věčně a ekonomický růst dříve či později vystřídá stagnace či pokles. Jak řekl Petr Kymlička z poradenské agentury BDO, představitelé firem se na zhoršení ekonomické situace připravují.
Výsledky průzkumu rovněž poukazují na silnou důvěru manažerů a majitelů ve vlastní firmy. Obavu z budoucí nekonkurenceschopnosti vyjádřila pouhá 4 % respondentů. Naopak většina z dotazovaných očekává růst své společnosti. Pouze dva z deseti manažerů jsou směrem k budoucnosti vývoje své firmy skeptičtí a počítají s poklesem výkonnosti. I přes ekonomické ochlazení v posledních měsících v průmyslovém sektoru ale stále převládá optimismus.

Petr Sedlický

 
Publikováno: 26. 8. 2019 | Počet zobrazení: 1058 článek mě zaujal 186
Zaujal Vás tento článek?
Ano