murr Schunk

Řemesla? Ohrožený druh.

Oficiálně je v ČR podle počtu vydaných živnostenských listů téměř milion (998 tis.) živnostníků, nicméně aktivních je podle instituce sdružující tyto profese pouhá čtvrtina, tj. zhruba 250 tis. řemeslníků. Necelými 2 % se na nich podílejí cizinci.

 

Průměrná míra nezaměstnanosti absolventů učebních oborů za roky 2017–2018 byla 5,3 %. Prakticky okamžitě sežene zaměstnání vyučený čalouník, nástrojař nebo řezník-uzenář. To je samozřejmě pro absolventy těchto oborů z jejich pohledu plus, jenže na druhé straně to dokumentuje skutečnost, že řemeslníků je zoufale málo a učební obory zdaleka nestačí pokrýt poptávku a potřeby trhu.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR připravila výroční Analýzu řemeslných oborů. A pokud jste ctitelem řemeslných profesí dbalých své stavovské cti, vězte, že to není zrovna radostné čtení.
Z celkového pohledu na výuku řemeslných profesí vyplývá, že počty absolventů učňovských oborů, resp. učňovských řemeslných oborů zůstaly v roce 2018 na úrovni dvou předchozích let. To je ale o 7,3 % resp. o 4,5 % méně, než v roce 2015, což jsou čísla, která zdánlivě ještě nevypadají tak hrozivě. Ovšem z pohledu dlouhodobých statistik je to také téměř o polovinu (o 46,9 %, resp. o 42,2 % v učňovských řemeslných oborech) méně, než deset let předtím, v r. 2005. Převážnou většinu – 88,9 % všech absolventů – absorbují čtyři nejsilnější obory (strojírenství, elektrotechnika, potravinářství a stavebnictví), ale jejich situace se vzájemně výrazně liší. Řemeslné profese v posledních třech letech udržují především strojírenské a elektroobory, ale méně technicky zaměřené profese, jako např. potravinářské, v lepším případě stagnují, pokud se přímo nepropadly jako např. stavební a dřevařské obory.
Nejlépe si nyní vedou profese nástrojářské nebo obráběčů kovů, kde od roku 2005 počet absolventů dokonce roste. Po mnohaletém úbytku se začíná měnit situace k lepšímu i v oborech jako jsou automechanici, elektrikáři nebo elektromechanici. Neradostná situace je však ve všech stavebních profesích. Počet absolventů zednických nebo např. malířských oborů se dostává na kritickou hranici. Od roku 2005 se snížil jejich počet až o dvě třetiny. Zatímco ještě v roce 2005 se v Česku vyučilo 705 zedníků, minulý rok už jich bylo jen 253, pokrývačů absolvovalo za minulý rok v celé ČR už jen 20. Podobně jsou na tom i truhlářské profese, kde statistiky registrují během posledních třinácti let úbytek 70 % absolventů.

Petr Sedlický

 
Publikováno: 30. 5. 2019 | Počet zobrazení: 1503 článek mě zaujal 257
Zaujal Vás tento článek?
Ano