rosler murr Schunk

Obalová technika: od bedniček k ochranné atmosféře

Obal prodává, říká okřídlené úsloví, jehož pravdivost si ověřují výrobci dnes více než kdy dříve. V tvrdé a hlavně početní konkurenci je to právě obal, jeho design a provedení, které rozhodují často o prodejnosti výrobku.  

 

Základní funkcí obalu je ochrana výrobku před mechanickým poškozením a nežádoucími vlivy okolí jako např. kontaminací mikroby či bakteriemi, vysycháním, nebo naopak před zvlhnutím, stejně jako před různými chemickými či fyzikálními vlivy, které by mohly ovlivnit jejich kvalitativní parametry. K tomu se však dnes přidává i řada dalších faktorů.

Nejen funkčnost, ale i ekologie
Využití balicích materiálů prošlo dlouhým vývojem, stejně jako technologie, které se pro balení používají. Od nejstarších, nicméně stále používaných materiálů jako jsou dřevo, sklo, papír a plech, až po moderní plasty, často s předem definovanými speciálními parametry. Právě použití plastů znamenalo revoluci v obalovém průmyslu, a to jak nástup plastů samotných, tak posléze jejich kombinace s dalšími speciálními technologiemi, jako je např. úprava atmosféry, použití ochranných látek apod. Mezi nejnovější typy obalů jsou obaly s vloženými absorbery pachů a plynů nebo indikátory teploty.
K tradičním požadavkům kladeným na obaly dnes navíc přistupují různé další ekologické požadavky, např. recyklovatelnost. Z obalů a obalových technologií se tedy stala v podstatě samostatné věda, resp. vysoce specializovaný segment, v němž se prolíná hned několik vědních a technických oborů od chemie po strojírenství a polygrafii, které určují vlastnosti obalů a jejich možnosti jak pokud jde o technické parametry, tak možnosti jejich výroby.

„Univerzální obal“ nahrazují řešení „na míru“ aplikacím
Speciální požadavky mají např. obaly používané pro elektroniku a její komponenty, kde jsou prioritou bezpečnost při manipulaci a odolnost vůči elektrostatickému náboji, který by mohl citlivé součástky poškodit.
Obdobně jiné nároky klade obal třeba na přepravu těžkých výkovků, které musí vydržet i nešetrné zacházení při manipulaci. Kapitolou sui generis jsou farmaka a produkty s vysokým uplatněním chemie, vyžadující nepropustné obaly, které zaručují maximální ochranu a trvanlivost obsahu, ale v případě např. nebezpečných chemikálií i zajištění bezpečnosti při jejich přepravě a skladování.
Zvlášť významnou roli hraje obal a balicí technika v potravinářském průmyslu. Obal zde musí výrobky nejen chránit, ale splňovat i řadu přísných nařízení týkajících se hygieny a zdravotní nezávadnosti, a je také nosičem řady informací o výrobku, z nichž mnohé jsou povinné, vyžadované platnou legislativou, takže je nutné tyto informace na něj dostat v čitelné (i pro stroje) podobě. Takže kromě čárového či matrixového kódu se na (často omezenou) plochu musí vejít i seznam látek, které produkt obsahuje (ten známý soupis „éček“ a procentní podíl jednotlivých složek, plus varování, že v tom mohou být také ořechy apod. pro případné alergiky), hmotnost obsahu, označení výrobce, země původu, datum výroby či doporučené spotřeby, doba použitelnosti atd. To vše v otěruvzdorné podobě, které odolá transportu při manipulaci. A za cenu přijatelnou pro výrobce.
Sklo, plastové lahve či plechovky, kelímky nebo karton chrání potraviny před kontaminací a jiným znečištěním, obal zároveň zabraňuje ztrátám vůně a chuti, prodlužuje trvanlivost. Někdy dokonce může vhodný obalový materiál přímo ovlivnit i nutriční hodnotu výrobku - např. neprůsvitné obaly, jako jsou kartonové obaly na mléko a mléčné výrobky, snižují ztráty vitaminu riboflavinu, který je citlivý na světlo.
To vše vyžaduje použití odolných speciálních materiálů, které jsou dnes vyvíjeny často doslova „na míru“ a právě v této oblasti se uplatňují hi-tech plasty. Moderní plastové fólie jsou trvanlivé, pevné, odolné proti teplotě a málo propustné pro vlhkost a plyny (zejména kyslík, což je důležité v potravinářství a farmacii), zaručují hygienické požadavky a jsou i levné.

Velká plastová revoluce
Plastické materiály umožňují balení potravin pod vakuem nebo do upravené (modifikované) atmosféry, což jsou v současné době nejrozšířenější způsoby balení. Oba dva mohou výrazně ovlivnit, resp. prodloužit skladovatelnost potravin, a přestože se na první pohled zdá, že jde o prakticky obdobné postupy, liší se co do funkčnosti i technologie.
Vakuové balení využívá odstranění plynů a snížení obsahu kyslíku na pouhé 1 %, což zpomalí růst aerobních mikroorganizmů a proces oxidace. Při balení pod vakuem je vhodné používat tzv. tvrdé plastové obaly (tvrdé fólie). Při balení do ochranné atmosféry (MAP - Modified Atmosphere Packaging) je vzduch po odstranění z obalu nahrazen tzv. modifikovanou atmosférou (směs plynů s nízkým obsahem kyslíku a zvýšeným obsahem dusíku a oxidu uhličitého). Vyžaduje důslednou kontrolu chemického složení a mikrobiální kontaminace. Většinou se kombinuje se skladováním při nízkých teplotách pod 3 °C.
Některé výrobky jsou speciálně baleny tak, aby je bylo možno přímo připravit v mikrovlnné troubě. Jako obalový materiál se pro tyto účely většinou používají plasty odolné vysokým teplotám, jako je krystalický polyetylentereftalát (CPET) nebo polypropylen (PP).
Zároveň s obaly a materiály pro jejich výrobu se samozřejmě vyvíjí i příslušná technika. Moderní stroje používané v obalovém průmyslu často kombinují i několik technologií. Výroba kartonů zahrnuje nejen papírové krabice, ale i laminaci či aplikaci speciálních povrchových úprav. Nápojové linky kromě samotného stáčení do skleněných či PET lahví, plechovek nebo kartónových obalů provádějí i další procesy, jako např. sterilizaci obalů, až po jejich balení do tzv. multipacků.
Balicí linky umožňují v poloautomatické, či zcela automatizované robotické podobě realizovat kompaktní balicí proces od vkládání výrobků (včetně např. polystyrenových výplní či vzduchových polštářků k dokonalému usazení a ochraně obsahu) až po finální paletizaci a zabalení do stretchové nebo tepelně smrštitelné ochranné fólie, či aplikaci bublinkové fólie zajišťující protinárazovou ochranu pro citlivé produkty, a přepáskování, při němž se uplatní např. kompozitní vysokopevnostní pásky zaručující, že se stoh krabic na paletě nerozpadne ani při nešetrné manipulaci apod. Nebo recyklovatelné polyesterové vázací pásky odolné vůči korozi a UV záření, které díky unikátní "elastické paměti" přizpůsobují pásku rozpínajícímu a smršťujícímu se nákladu, bez poškrábání či promáčknutí výrobku. To vše vyžaduje i vyspělé řídicí systémy.
Přehlídku toho nejmodernějšího, co trh obalové techniky nabízí představí od 28. února do 3. března v Brně mezinárodní veletrh EMBAX 2012, jehož odborným garantem se stala opět obalová asociace SYBA. Součástí veletrhu je i živá ukázka balicí linky v podobě expozice Packaging Live, kterou pro letošní ročník veletrhu zajistila agentura EquiCom, a na níž se jako mediální partner podílí i TechMagazín.

Plechovka – král obalů?
Britský časopis Grocer, zaměřený na obchod s potravinami, vybral v roce 2009 jako největší inovaci 20. století plechovku. I ta však prošla dlouhým vývojem a moderní plechovky jsou oproti prvním konzervám s obtížným otevíráním vyžadujícím speciální nástroje vybaveny např. hliníkovou. tzv. peel-off membránou, která je o 70 % lehčí než dosavadní odtrhávací víčko, které naposled zdokonalilo systém otvírání plechovek, a vyžaduje pro otevření jen zhruba poloviční sílu.
 

 

 
Publikováno: 6. 3. 2012 | Počet zobrazení: 2924 článek mě zaujal 584
Zaujal Vás tento článek?
Ano