murr Schunk

EU posiluje vztahy s Japonskem

Od 1. února mohou evropské firmy využívat výhody, které jim přináší nová Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, jíž v prosinci 2018 schválil Evropský parlament.

 
Úspěšně sjednaná obchodní dohoda s Japonskem, jednou z nejvýznamnější asijských ekonomických velmocí, odstraní většinu cel (více jak 90 % ihned po jejím vstupu v platnost, 97 % při její plné implementaci), stejně jako řadu netarifních překážek, a to např. u automobilů či zdravotnických zařízení. Podle analytiků díky ní čeští vývozci ušetří na clech ročně více než miliardu korun a dalších 1,5 mld. Kč díky odstranění netarifních překážek. Největší výhody zaznamenají exportéři v textilním, sklářském a chemickém průmyslu, ale významné šance získají i vývozci zemědělských produktů. Dohoda mj. zajistí ochranu více než 200 zeměpisných označení tradičních evropských potravin a umožní unijním firmám přístup na trh s veřejnými zakázkami ve 48 velkých japonských městech. Lepší podmínky budou mít evropské firmy také pro vstup na japonský trh se službami.
EU a Japonsko přijaly rovněž závazky v oblasti udržitelného rozvoje s cílem zajistit dodržování vysokých standardů ochrany životního prostředí, pracovních podmínek či spotřebitelů. Podrobnější informace k Dohodě s Japonskem a studii jejího vlivu na českou ekonomiku jsou k dispozici na www.mpo.cz.
Posilování vztahů s asijským regionem patří mezi priority Evropské unie a kromě dohody s Japonskem se blíží provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem, na podpis čeká také obchodní dohoda s Vietnamem.
 
Publikováno: 3. 4. 2019 | Počet zobrazení: 1277 článek mě zaujal 259
Zaujal Vás tento článek?
Ano