its murr Schunk

Nová platforma pro sdílení zaměstnanců

Na český trh vstoupila v závěru loňského roku zajímavá novinka, která by mohla pro řadu firem potýkajících se s nedostatkem pracovníků a výrobních kapacit znamenat účinnou pomoc s řešením tohoto problému.

 

Společnost Jurent CZ představila platformu WorkLinks.com, která nabízí řešení nedostatku kvalitních pracovních sil. Firmám rovněž pomáhá eliminovat zbytečné mzdové ztráty v případě dočasného výpadku zakázek.
Platforma nabízí řešení v mnoha situacích, např. když hledající potřebuje zvýšit výrobu a shání další kapacity nebo naopak nabízejícímu přináší řešení při dočasném omezení výroby, při sezónních výkyvech apod. Platforma tak umožňuje operativně reagovat a podporovat ekonomický růst klientů, zároveň eliminuje potenciální ztráty.

Zajímavá pro firmy...
Autor myšlenky Dalibor Kaňovský, generální ředitel společnosti Jurent CZ, říká: „V době, kdy je u nás jedním z nejčastějších problémů nedostatek pracovních sil, nabízíme jednoduché řešení v podobě automatické platformy pro uplatnění nejen volných zaměstnanců, ale i dalších firemních kapacit. Fungování platformy je plně v souladu s § 43a zákoníku práce.“ Jak zdůrazňuje, jde o flexibilní nástroj, který pomáhá efektivně propojit všechny ekonomické subjekty hledající či nabízející sdílení volných kapacit.  
Díky aplikaci tak mohou firmy pružně reagovat na dočasný výpadek zakázek nebo strategicky plánovat opravy a odstávky bez toho, že by utrpěly mzdové ztráty. Celkové náklady na zaměstnance včetně odvodů totiž hradí jiný zaměstnavatel, který naopak právě potřebuje pomoci např. při jednorázově vyšším počtu zakázek. Zvláště výhodná je možnost dlouhodobé spolupráce mezi firmami, které mají opačnou křivku sezónnosti.

... i pro zaměstnance
Platforma ale může být zajímavá i pro pracovníky, kteří nemají v mateřské firmě aktuální uplatnění a pobírají proto pouze 60 % mzdy. Nabízející firma se však nemusí o své zaměstnance bát. Při spolupráci je smluvně zaručena ochrana před případným přetahováním zaměstnanců, a to po dobu 6 měsíců od ukončení dočasného přidělení se značnou smluvní pokutou ve prospěch původního zaměstnavatele. Pro ochranu účastníků probíhá také ověřování registrovaných firem v obchodním i insolvenčním rejstříku, databázi ARES či registru nespolehlivých plátců DPH.
Navíc registrace i vyhledávání v aplikaci je zdarma, transakční poplatek ve výši 9 % hradí poptávající strana teprve až po úspěšném propojení obou ekonomických subjektů.

Kamil Pittner

 
Publikováno: 28. 2. 2019 | Počet zobrazení: 804 článek mě zaujal 127
Zaujal Vás tento článek?
Ano