its murr Schunk

Budou elektromobily čerpat energii z řek?

EU podpořila projekt Lif-E-Buoy, umožňující výrobu elektřiny pomocí hydrokinetické energie z řek. Takto vyrobená energie by mohla sloužit k rozvoji elektromobility v evropských městech.

 

Technologie vyvinutá před několika lety maďarskou firmou Willisits Engineering by měla být vylepšena tak, aby dokázala nabíjet i taxíky či městské autobusy. Předběžná partnerství se společností MOL Group, provozující téměř 2000 čerpacích stanic, a rozhodnutí EU financovat studii proveditelnosti, dává projektu šanci na posun do fáze komerčního využití.

Elektrárna vám protéká městem
Podvodní systém říčních elektráren byl vyvíjen několik let a v roce 2016 firma představila prototyp, jehož schopnosti následně demonstrovala v pilotním provozu v reálném říčním prostředí. Lif-E-Buoy využívá přírodní hydrokinetickou energii tekoucí vody, která je dostupná v řadě městských center díky protékajícím řekám, k výrobě čisté energie pro elektrická vozidla a infrastrukturu.
Systém umístěný nad dnem řečiště proti směru proudění funguje podobně jako stávající hydrogenerátory, ale jeho inovativní design nabízí řadu výhod. Zatímco stávající turbíny mají rotory o velkém průměru, což vyžaduje jejich umístění do hlubších toků, u generátoru Lif-E-Buoy je rotační převodník vybaven speciálním systémem lopatek uspořádaným ve tvaru kužele. Ten snižuje jeho průměr a prodlužuje jeho tvar, což umožňuje konverzi bez ztráty točivého momentu. Díky tomu jej lze použít v mělčích tocích, např. do koryta řeky s šířkou 20 m a hloubkou jen 4 m.
Zařízení je upevněno na stabilizační strukturu a vestavěný automatický vztlakový systém mu umožňuje pohybovat se i v silnějších proudech. Takže turbína dokáže měnit vzdálenost ode dna podle toho, jak silný proud v řece je. Generátor proudu netrpí poruchami spojenými s mechanickým třením, protože nepoužívá převodovku urychlovače spojky, nýbrž tzv. žaluziový systém pro přenos energie, jehož ložiska bez tření nabízejí delší životnost a snižují náklady. Generovaná elektřina je přenášena kabelem do místní elektrické rozvodné sítě.
Minimální požadavky na infrastrukturu umožňují zařízení lehce instalovat pomocí jeřábu a stejně snadno jej i přemístit.

Chytrá energie z malých toků
Nejde samozřejmě o jediný projekt svého druhu. Na říční turbíny poskytující obnovitelnou energii se zaměřila např. i německá firma Smart Hydro Power. Vyvinula speciální turbíny, které pro svůj provoz nepotřebují přehrady ani vysoké investice do infrastruktury. Využívají tok řeky ve svém přirozeném stavu. Turbíny s ochranou proti pevným úlomkům a patentovaným kotevním systémem jsou řešeny v modulech a mohou být integrovány společně s fotovoltaickými systémy do hybridního systému. Lze je umístit na dně řeky, na mostních podpěrách nebo na blocích na břehu řeky.

 
Publikováno: 28. 2. 2019 | Počet zobrazení: 622 článek mě zaujal 125
Zaujal Vás tento článek?
Ano