rosler murr Schunk

Vítaný pomocník pro Vaše úspory a kontrolu úniků tlakového vzduchu

Tlakový vzduch je jedním z nejdražších nosičů energie a přesto sledování jeho spotřeby není v mnoha výrobních provozech přesně monitorováno. Bez znalosti celkové spotřeby tlakového vzduchu ani skutečné spotřeby jednotlivých oddělení není vytvářen žádný tlak na zamezení jeho úniku a optimální spotřebu. Měření úniků nabízí možnost kontinuálního vyhledávání a oprav netěsných míst, kterými často uniká až 35 % celkové spotřeby tlakového vzduchu.  

 

Přístroj řady testo 6440 nainstalovaný před každý stroj nebo skupinu strojů odhalí i ten nejmenší objemový průtok tlakového vzduchu. Rovněž překročení maximálního známého objemového průtoku při nezměněném odběru je známkou úniku. Proto jsou integrované spínací výstupy u přístroje testo 6440 optimálními signalizačními prostředky pro zjištění netěsnosti. Na displeji tohoto přístroje je možné sledovat aktuální objemový průtok v Nm³/min nebo množství spotřeby v Nm3.

Měřič průtoku tlakového vzduchu testo 6440 je určen pro všechny důležité průměry potrubí DN15 - DN50
Řada testo 6440 nabízí ve čtyřech přístrojích nejkompaktnější provedení měřiče, který spolu s integrovanou vysoce výkonnou elektronikou poskytuje všechny potřebné výstupní signály. Integrovaná vstupní a výstupní trasa média dovoluje optimální přesnost měření. Termický senzor vyrobený z keramiky a potažený ochranným sklem nabízí současně robustnost a nejrychlejší odezvu.

Výhody přístroje:
• S vestavěnou vstupní a výstupní částí
• Kalibrovaný na objemový průtok (Nm3/h)
• 2 volně nastavitelné výstupy: analogový 4...20 mA, pulsní spínač
• Teplotně kompenzovaný díky použité metodě měření
• S displejem pro zobrazení výsledků měření obj. průtoku a spotřeby.

Měřič průtoku tlakového vzduchu testo 6446/47 pro velké průměry potrubí DN65 – DN250 (21/2“ až 10“) – s možností vyjmutí sondy pod tlakem
Firma Testo  vyřešila problém nepřesného uložení senzoru u velkých průměrů potrubí DN 65 - DN 250 pomocí řady průtokoměru testo 6446/6647. Řešením je  mechanicky vysoce přesný měřicí blok, kde je termický senzor stále umístěn v jedné poloze - vertikálně i horizontálně vůči sklonu potrubí. Zvláště v případě velkých světlostí potrubí jde často o důležité hlavní rozvody, které nelze snadno vyřadit z provozu. U jiných řešení se proto musí vytvářet bypass, ale průtokoměr testo 6447 toto řeší patentovaným závitovým připojením, kde je možné celý senzor vysunout bez nutnosti vypouštět tlak z potrubí.
Překalibrování, čištění nebo výměna takto nepřináší žádné prostoje - i bez bypassu! Přístroj je dodáván ve dvou materiálových provedeních a dvou variantách konstrukce. Zákazník tak má na výběr z 28 různých variant.

Výhody přístroje:
• Modely s patentovanou připojovací armaturou pro snadné a rychlé připojení i na rozvod pod tlakem, bez přerušení provozu, kvůli čištění a překalibrování.
• S vestavěnou vstupní i výstupní částí.
• Kalibrováno na objemový průtok (Nm3/h).
• 2 volně nastavitelné výstupy: analogový 4...20 mA, pulsní spínací.
• Teplotně kompenzovaný.
• S displejem pro zobrazení objemového průtoku nebo spotřeby.
• Materiál měřicího bloku: ušlechtilá nebo zinkovaná ocel.

Novinka - průtokoměr testo 6448 s tyčovou sondou pro DN40 - DN300
Přenosná sonda testo 6448 slouží pro měření, regulaci a kontrolu spotřeby tlakového vzduchu a tím i ke zjištění míst s úniky v systémech rozvodu tlakového vzduchu, rozdělení nákladů v závislosti na spotřebě a zajištění řízení spotřeby v odběrových špičkách. Přístroj je optimálně vhodný pro jednoduchou, bezpečnou a rychlou montáž a je možné jej použít pro měření na rozvodech s různými průměry potrubí.

Oblasti použití:
• Detekce úniků a měření spotřeby tlakového vzduchu.
• Rozdělení nákladů podle spotřeby jednotlivých pracovišť.
• Řízení spotřeby ve špičkách.
• Kontrola min./max.
• Řízení preventivní údržby.
• Automatické přesné dávkovaní tlakového vzduchu.

Možnosti přístroje:
• Možnost montáže pod tlakem.
• Měření rychlosti proudění vzduchu (m/s) v rozsahu: 0 až 80 m/s případně 160 m/s; spotřeby v Nm3 a teploty média ve °C.
• Ochrana před zpětným rázem a kulový ventil pro bezpečnou a rychlou montáž a demontáž sondy tlakového vzduchu. Díky tomu je možné jednoduše provádět měření na více místech pomocí pouze jedné sondy.
• Maximální flexibilita díky výstupu prostřednictvím různých signálů:
- analogový výstup 4...20 mA (čtyřvodičový)
- impulsní vystup
- 2 spínací výstupy (nastavitelné: závisle na spotřebě nebo objemovém průtoku, spínací a rozpínací kontakt, hystereze.
• Integrovaný sumarizátor (totalizátor) i bez vyhodnocovací jednotky.
• Menu pro obsluhu pomocí displeje.

Kontrola vlhkosti tlakového vzduchu - vyšší bezpečnost, nižší náklady
Zbytková vlhkost je nejčastěji vyjadřována hodnotou teploty rosného bodu °Ctd. Na výstupu kompresoru jsou proto zařazeny různé typy sušiček. Pro kontinuální kontrolu těchto sušicích zařízení nabízí firma Testo jednoduché kontrolní přístroje řady testo 6740. Přístroj je buď trvale nainstalován na vhodném místě rozvodu tlakového vzduchu (závit G1/2“) nebo jej lze připojit dočasně na různá místa pomocí měřicí komůrky a rychlospojek.

Typ testo 6743 má kromě analogového proudového výstupu 4…20 mA navíc displej pro operativní kontrolu na místě a možnost jemného dostavení pro dosažení optimální přesnosti v dané oblasti měřicího rozsahu. Přístroj je možno dovybavit i alarmovým kontaktem pro signalizaci překročení nejvyšší přípustné vlhkosti.

Testo 6740 - standardní kontrola vlhkosti pro suchý tlakový vzduch do -45°Ctd.
Hlavní význam použití přístroje testo 6740 spočívá v kontrole a prevenci příliš vysoké vlhkosti v rozvodu tlakového vzduchu, aby se předešlo poškození. Navíc je možné značně snížit provozní náklady adsorpčních a vymrazovacích sušiček.

• Maximální spolehlivost díky:
- dlouhodobě stabilnímu, mnohokrát osvědčenému vlhkostnímu senzoru testo až do - 45 °Ctd, odolnému proti orosení
-  vysoké kvalitě výroby

•  Přepočet na ostatní důležité veličiny zbytkové vlhkosti
-  °Ctpd, °CtA, ppm(v)

•  Komfortní obsluha
-  kompaktní provedení s možností natočení pouzdra s displejem až o 350°
-  přístroj s displejem lze nastavit bez nutnosti dalších nákladů
-  přístroj bez displeje lze nastavit pomocí vnitřního rozhraní a škálovacího softwaru
-  lokální jednobodové nastavení
-  analogový výstup 4…20 mA, na přání dva spínací výstupy

Testo 6681/6615 – kontrola vlhkosti s automatickým srovnáním do -60 °Ctd.
Spolehlivá stacionární kontrola vlhkosti tlakového vzduchu pomocí převodníku testo 6681 se sondou 6615 pro měření zbytkové vlhkosti až do oblasti velice suchého vzduchu -60 °Ctd. Pro všechny druhy sušiček včetně náročných adsorpčních sušiček. Testo 6681 s implementovaným ethernetovým rozhraním umožňuje zapojení do standardní ethernetové sítě nebo do systému testo Saveris.

Přednosti přístroje:
•  Vysoká spolehlivost a životnost do -60 °Ctd díky automatické kalibraci vlhkostního senzoru testo
•  Funkce včasného varování pro preventivní údržbu
•  Snadná obsluha programu P2A pro nastavení apod., příp. pomocí displeje (na přání)
•  Možnost objednání různých verzí: různý typ analogového výstupu, relé, displej, atd.
•  Možnost rozhraní Profibus-DP pro zapojení do systému provozní automatizace

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 °Ctd s technologií Sol-gel - testo 6781.
Převodník testo 6781 byl speciálně vyvinut pro měření zbytkové vlhkosti v suchém tlakovém vzduchu (např. u sušiček granulátu). Nově vyvinutý senzor s technologií Sol-gel se vyznačuje odolností proti orosení i rychlou odezvou a zaručuje tak maximální bezpečnost procesu.

Přínos nové technologie
•  Měření rosného bodu v rozsahu -90 až +30 °Ctd
•  Nový senzor s vysokou odolností proti kondenzaci díky použité technologii Sol-gel, zaručuje nejvyšší bezpečnost procesu a rychlou odezvu.
•  Displej s menu v mnoha jazycích.
•  Automatické vnitřní srovnání zajišťuje vysokou přesnost a dlouhodobou spolehlivost.
•  Vnitřní monitorování zajišťuje vysokou pohotovost systému.
•  Program P2A pro nastavení, srovnání a analýzu šetří čas a náklady při uvedení do           provozu a údržbě.
 

Testo, s.r.o. /www.testo.cz/
 

 

 
Publikováno: 6. 3. 2012 | Počet zobrazení: 3168 článek mě zaujal 583
Zaujal Vás tento článek?
Ano