murr Schunk

Přichází čas zralosti: stáří vpřed!

Zatímco až donedávna dominoval trend nahrávající mladým a dynamickým uchazečům o zaměstnání, situace se v posledních letech začala dramaticky měnit. I české firmy si začaly uvědomovat, že věk nemusí být rozhodujícím kritériem.

 

Letošní rok je podle údajů ČSÚ pro ČR zatím rekordním, pokud jde o zaměstnanost - 2,4 % nezaměstnaných v druhém čtvrtletí představuje vůbec nejnižší číslo v historii. Firmy trpí nezaplněnými pracovními místy a řešením může být zaměstnávat starší a zkušené specialisty, které podniky z pracovního procesu spíše vytěsňovaly ve snaze obsadit pracovní pozice mladými pracovníky.

Junioři vs. senioři
Od mladších uchazečů zaměstnavatelé často očekávají, že budou méně finančně nároční, budou přinášet nové nápady a pracovat s moderními technologiemi. Ovšem jak už vědí HR pracovníci, právě mileniálové (tedy narození v rozmezí let 1981-1995, označovaní někdy též jako generace Y), a nyní nastupující tzv. generace Z (z rozmezí let 1996-2009) mají až nepřiměřené nároky a představy o platových možnostech i další požadavky. Mladí lidé mají zdravější sebevědomí, dokážou se lépe odprezentovat, ale jsou také hodně citliví na svůj volný čas - neradi pracují přesčas a vyžadují nadstandardní benefity. Řada mladých zaměstnanců přechází mezi různými firmami a hledá pracovní náplň, která jim bude nejlépe vyhovovat.
Starší pracovníci mívají naopak tendenci se podhodnocovat, ale ve firmách už zpravidla prošli řadou změn včetně krizových situací, bývají loajálnější a zodpovědnější k práci, řada z nich jsou nositeli know-how. Pro firmu mohou být proto zejména dnes na turbulentním trhu práce velmi cennou posilou. Zkušenosti zaměstnavatelů ukazují, že dobrým řešením jsou smíšené týmy, kde se setkávají mladé i zkušenější pohledy na věc.

Chybí techničtí inženýři
Jednou z oblastí, kdy by mohli starší pracovníci pomoci zlepšit situaci, je poptávka pro technických specialistech. Kromě nedostatku IT specialistů firmy postrádají i technicky zaměřené inženýry. Největší poptávka po těchto lidech je v elektrotechnice, ale také ve strojírenství, a především v automotive sektoru. Firmy přitom vyplácejí inženýrům nadprůměrné platy. Například konstruktér nebo procesní inženýr si vydělá od 30 do 50 tis. Kč měsíčně, projektový manažer a vedoucí výroby mohou v závislosti na zkušenostech, ale i oboru a regionu, ve kterém firma působí, počítat s platem v rozmezí od 40 do 80 tis. Kč.
Jedním z důvodů, proč inženýři firmám chybí, je malá ochota pracovníků dojíždět nebo stěhovat se za prací. Situaci komplikuje i skutečnost, že znalosti absolventů technických škol často neodpovídají tomu, co firmy od nových pracovníků očekávají. Mladí techničtí inženýři navíc často zamíří do zahraničí, kde získají lepší výdělek a zároveň naberou více zkušeností. Naopak cizinců moc na pozice inženýrů do ČR nepřichází, a to zejména kvůli bariéře, kterou představuje nezbytná jazyková vybavenost, bez níž nelze tuto práci vykonávat.

Průmyslový sektor stárne
Významným trendem je i zvyšování věkového průměru. Zaměstnanci v průmyslových firmách stárnou, což sice může společnostem přinést stabilitu pracovního týmu, zároveň ale i budoucí nevyhnutelné změny v jeho fungování. Vedení a firmy také budou muset řešit, jak přenést své know-how na další generace.
Zatímco podle údajů ČSÚ stoupl průměrný věk v ČR od roku 2001 z 38,8 na loňskou hodnotu 42,2 let, u průmyslových firem uvádějí personalisté rozdíl ještě vyšší - od začátku nového tisíciletí stoupl o 4 až 5 let. Ve firmách je tak stále více zaměstnanců nad 50 let a odcházejí do důchodu v pozdějším věku.
V souvislosti se stárnutím zaměstnanců tak firmy musí již nyní řešit přizpůsobování pracovních podmínek věku pracovníků. Může se jednat o flexibilnější úvazky či zkracování pracovní doby. Firmy postupně mění svoje strategie v oblasti lidských zdrojů. Kromě tzv. age managementu, kde je jedním z klíčových faktorů skutečnost, že starší pracovníci jsou často také nositeli know-how, které je důležité ve firmě udržet, musí řešit, jak je zachovat pro další generace (zejména ve výrobní oblasti), a čekají je i další výzvy spojené s automatizací a robotizací.

/kam/

 
Publikováno: 1. 1. 2019 | Počet zobrazení: 725 článek mě zaujal 120
Zaujal Vás tento článek?
Ano