murr Schunk

Evropa na baterky

Obvykle posměšné označení má v tomto případě význam právě opačný. Evropská bateriová aliance hlásí významný pokrok. Při zavádění výroby baterií bylo dosaženo velkého posunu v oblasti projektů zaměřených na pokročilé systémy ukládání energie, které budou tvořit významnou část unijní ekonomiky i její infrastruktury.

 

Pouhý rok od zahájení činnosti Evropské bateriové aliance (EBA) je zaveden akční plán Komise. Staví se první pilotní výrobní zařízení a byly oznámeny další projekty, které mají EU pomoci stát se významným aktérem ve strategické oblasti inovací a výroby baterií, jež budou pro průmysl ve 21. století velmi důležité. Tato platforma nyní sdružuje Evropskou komisi, zainteresované členské státy EU, Evropskou investiční banku a více než 260 subjektů z oblasti průmyslu a inovací. Podle dostupných prognóz by trh s bateriemi mohl od roku 2025 dosáhnout hodnoty 250 mld. eur ročně a jen na pokrytí poptávky v EU by podle konzervativních odhadů bylo v Evropě třeba alespoň 20 „gigatováren“ na výrobu bateriových článků.
EBA konstatuje, že pokud si má EU zachovat své vedoucí postavení nejen v automobilovém průmyslu, ale také v oblasti čistých energetických systémů, musí mít nezávislé kapacity pro vývoj a výrobu baterií, které jsou z důvodu přechodu na čistou energii a konkurenceschopnost průmyslu strategickou nutností. Za hlavní úspěchy EBA označuje strategický akční plán pro baterie (přijatý v květnu 2018) a průmyslové investice oznámené v oblasti materiálů pro baterie a bateriových článků.

Co se dá stihnout za rok?
Na straně průmyslu již bylo v mnoha oblastech dosaženo značného pokroku. Za dobu kratší než jeden rok se Evropskému inovačnímu a technologickému institutu (EIT) InnoEnergy podařilo zmobilizovat a řídit rozsáhlou síť více než dvou stovek inovačních a průmyslových subjektů ze všech segmentů hodnotového řetězce baterií, které se zavázaly investovat do řady významných akcí a projektů. Posílila se i spolupráce mezi univerzitami a průmyslovými podniky.
Byla oznámena příprava nebo plánované zahájení řady výrobních projektů, týkajících se např. materiálů pro baterie. Například společnost Umicore investovala v Polsku do výroby katodových materiálů, v Belgii bude vybudováno nové odborné středisko pro výrobní proces vysoce účinných technologií, firma Solvay pracuje na vývoji nejmodernějších elektrolytů i pojiv a separátorů pro elektrody, společnost BASF plánuje v Evropě další výrobní kapacity.
Pod vedením švédské firmy Northvolt byly zahájeny práce na výstavbě demonstrační linky se spuštěním výroby v příštím roce. Firma získala i povolení k výstavbě rozsáhlejšího zařízení ve švédském Skellefteå s cílem v roce 2023 zvýšit výrobu až na 32 GWh. Skupina BMW Group, Northvolt a Umicore vytvořila konsorcium zaměřené na rozvoj kompletního řetězce bateriových článků pro elektrifikovaná vozidla v Evropě. Výrobce baterií SAFT vytvořil se společnostmi Solvay, Umicore, Manz a dalšími subjekty konsorcium, jehož cílem je vývoj a výroba bateriových článků s pokročilou li-ion technologií, po níž bude následovat li-ion baterie s pevným elektrolytem.
Firmy a výzkumné instituce v Německu pracují na brzkém zavedení výroby bateriových článků, společnost Siemens nedávno zahájila pilotní provoz prvních plně automatizovaných a digitalizovaných produkčních linek v Evropě. I další subjekty v EU se podílejí na výstavbě zařízení na výrobu bateriových článků, přičemž jde zejména o aplikace pro skladování energie (FAAM v Itálii a MES v ČR).

Nová pravidla i partnerství
Rychle postupují i práce na novém nařízení o ekodesignu zaměřené na stanovení kritérií výkonnosti a udržitelnosti, která budou muset baterie splňovat, aby mohly být uvedeny na trh EU. Probíhá práce na přípravné studii a 20. prosince se v Bruselu uskuteční první veřejná konzultace zúčastněných stran. Společné výzkumné středisko EK také zveřejnilo výsledky průzkumu norem týkajících se baterií v souvislosti s jejich ekodesignem. Do konce letošního roku má být rovněž zveřejněna zpráva Komise o hodnocení směrnice EU o bateriích, která se bude zabývat mj. shromažďováním odpadních baterií, mírou recyklace dosažené v rámci EU nebo systémem označování.
Na říjnovém pracovním setkání bylo zřízeno meziregionální partnerství pro oblast baterií - Slovinsko navrhlo převzít společně se sedmi regiony vedení v oblasti pokročilých materiálů, další partnerství pod vedením Lombardie, které se zaměřuje na demontáž a opětovné zpracování baterií, již značně pokročilo při vytváření sítě pilotních demonstračních zařízení na recyklaci. Zájem zapojit se do těchto partnerství mají i další regiony.
Koncem ledna 2019 bude zveřejněna výzva k podávání návrhů týkajících se různých témat souvisejících s bateriemi s celkovým rozpočtem 114 mil. eur z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.

/pitt/

 
Publikováno: 1. 1. 2019 | Počet zobrazení: 1115 článek mě zaujal 224
Zaujal Vás tento článek?
Ano