Schunk

Vysokorychlostní dokončovací frézování přivedené k dokonalosti

Za účelem efektivního snižování procesních časů se výrobní podniky při hledání příslušného řešení často zaměřují na oblast hrubování. Velký potenciál pro zkracování výrobních časů a zajištění rychlejší výroby ovšem nabízí časově náročné dokončovací frézování.

 

A právě na tuto kartu vsází WNT, specialista na třískové obrábění patřící do koncernu CERATIZIT Group, při zavádění nového systému 3D Finish. Díky frézám tohoto systému lze při dokončovacím obrábění na 5osých strojích dosáhnout značné časové úspory a současně docílit lepší kvality obrobeného povrchu.

Rychle a spolehlivě s frézami 3D Finish
Nová rodina nástrojů 3D Finish představuje další vývojový stupeň rádiusových fréz a je kompletně dimenzována pro dokončovací obrábění. Specifickou vlastností těchto fréz jsou velké rádiusy (až 1500 mm) v oblasti řezu, které simulují velký průměr břitu kulové frézy v kontaktu s obráběným materiálem. A to je právě know-how tohoto systému, jelikož větší kontaktní plocha umožňuje volit násobně větší řádkování, tzv. větší hloubky řezu (ap), oproti konvenčním rádiusovým a kulovým frézám stejného průměru. Výsledkem jsou násobně kratší výrobní časy, a to až o 90 %, aniž byste obrobek, nástroje nebo stroj vystavili vysokému zatížení. Vysoké kvality obrobených povrchů je dosaženo i při maximálních doporučených hloubkách řezu. Při požadavku na dosažení ještě vyšší kvality opracování lze volit menší řádkování a dosáhnout tak násobně lepší jakosti povrchu. Při použití typické kulové frézy Ø 16 mm by se s řádkováním 0,5 mm na rovné ploše dosáhlo kvality obrobeného povrchu Ra 0,4 µ, v případě nástroje 3D Finish a rádiu 1500 mm by se při stejné kvalitě obrobeného povrchu mohlo řádkování zvýšit na 6,93 mm. Při menší hloubce ap u frézy 3D Finish se kvalita opracování úměrně zlepší. Z toho vyplývá, že při uvedených hodnotách se výrobní čas zkrátí až o 92,8 %.

Pro každý obrobek optimální geometrie
Společnost WNT nabízí v podobě sortimentu 3D Finish nejrozsáhlejší produktovou paletu na trhu a díky tomu je schopná poskytnout optimální geometrii frézy pro jakýkoliv tvar obrobku. V nabídce jsou v soudkovitém, kapkovitém, kuželovitém a čočkovitém tvaru pro dokončovací frézování rozvinutých ploch na 5osých strojích. Funkční tvar je u všech uvedených typů fréz vyroben v toleranci ±0,01, což zaručuje velkou opakovatelnou přesnost, a nová generace nanopovlaku prodlužuje životnost nástroje. Typickou oblastí využití je sektor výroby nástrojů a forem nebo letecký a astronautický průmysl. Frézy 3D Finish lze používat univerzálně, jsou vhodné pro obrábění oceli, nerezavějících ocelí, ocelové litiny, neželezných kovů, žáruvzdorných ocelí a okrajově i pro obrábění kalené ocelí.

Prověřený výkon
Při prověřovacích testech před uvedením na trh se specialisté WNT ze skupiny CERATIZIT Group přesvědčili o ekonomickém přínosu nástrojů 3D Finish a dospěli k neuvěřitelnému závěru. Na základě výsledků testu mohou výrobní podniky profitovat z podstatně kratších strojních časů už i na jednom vyráběném kuse, když namísto kulové frézy použijí frézu 3D Finish. V rámci srovnávacího testu s průměrem frézy 10 mm se frézoval obrobek z nástrojové oceli o rozměrech 100 x 200 mm s řeznou rychlostí Vc 200 m/min. Na základě vyššího řádkování ap 1,5 mm u frézy 3D Finish (kulová fréza: ap 0,1 mm) se podařilo celkovou délku řezu 200 m dosaženou pomocí kulové frézy snížit na 13 m. Čas obrábění se přitom snížil ze 79 minut na pouhých 7 minut. Když tuto časovou úsporu přepočítáme na strojní a nástrojové náklady, pak se pomocí nástroje 3D Finish dosáhlo celkové úspory nákladů až 88 %.

 

 

Napřed před konkurencí
Abyste mohli plně využít předností, které přinášejí nástroje 3D Finish, je třeba mít k dispozici 5osé obráběcí centrum a příslušný software CAD/CAM, který podporuje a dokáže zpracovávat geometrie nástroje 3D Finish. Celá řada renomovaných výrobců softwaru již pro tento typ obrábění vyvinula vhodná softwarová řešení (CAD/CAM). Výrobní závody, které splňují výše uvedené požadavky, mohou díky programu 3D Finish dosáhnout okamžité úspory výrobních i strojních časů a být napřed před konkurencí. Výše uvedené prokazatelné výsledky spojené s vysokou efektivností a spolehlivostí řadí frézy 3D Finish na vrchol pro oblast dokončovacího frézování tvarových ploch.
Pro další informace, podrobnosti, využití a pomoc při odladění nových nástrojů 3D Finish na vašich strojích můžete kontaktovat techniky WNT ze skupiny CERATIZIT Group. Noví zájemci mohou zavolat na bezplatnou telefonní linku WNT 800 555 666 (0800 606 666 pro SK) a sjednat si termín schůzky k doladění technického požadavku.

Další informace včetně produktového videa jsou k dispozici na www.wnt.com/cz/nastroje/frezovani/3d-finish.html.

 
Publikováno: 29. 11. 2018 | Počet zobrazení: 650 článek mě zaujal 116
Zaujal Vás tento článek?
Ano