Schunk

Kratší přípravné časy pro podélné soustružení - se systémem XHeadClamp

Katalog WNT s výběrem nástrojů pro podélné soustružení nazvaný „Nástroje pro dlouhotočné automaty“ je unikátním samostatným katalogem pro danou technologii obrábění. Obsahuje 11 000 nástrojových položek určených pro dlouhotočné automaty, z nichž cca 5000 je zcela nových a unikátních.

 

Jednou z nových položek je systém XHeadClamp, pomocí kterého lze během několika vteřin vyměnit hlavičku nesoucí břitovou destičku a pokračovat v obrábění bez dlouhých přípravných časů. Díky tomuto chytrému a přesnému systému s výměnnou hlavou se podstatně zkrátí prostoje stroje, sníží náklady a zefektivní výroba. To však není celý výčet výhod, co tento systém nabízí…
XHeadClamp od firmy WNT je speciálně vyvinutý systém pro dlouhotočné automaty, který má velmi přesné modulové rozhraní. Je vybavený čtyřhrannou, po obvodu broušenou stopkou a příslušnými výměnnými hlavami, které nesou různé typy vyměnitelných břitových destiček. Rozhraní mezi stopkou a hlavou nabízí vysokou přesnost opakování a stejnou konstrukční délku a výšku pro všechny dostupné typy hlav s VBD. Unikátní spojení nadchne také velmi snadnou a rychlou manipulací, jelikož k záměně jiné hlavy postačí pouze jediný šroub a bez jakýchkoliv dalších nastavení lze obrábět další obrobek. Touto rychlou manipulací je uživatel schopen dosáhnout optimální efektivity stroje. Kromě rychlé výměny je systém vybaven i přesným aretačním rozhraním, které umožňuje upnutí hlavy v jedné nezaměnitelné pozici, což vylučuje její nesprávnou montáž. Tato přednost se též podílí na rychlém upnutí, především ale zajišťuje procesní bezpečnost a spolehlivost.

Maximální úspora času a enormní flexibilita
Je-li nutné provést změnu na obrobku či připravit stroj na nový typ výroby, přípravné časy se sníží na minimum a výsledný ekonomický efekt se promítne i do ceny obrobku. „V podobě produktu XHeadClamp se nám podařilo vytvořit prvotřídní systém, který umožňuje snížit čas nutný pro výměnu nástroje natolik, že se po výměně břitu podaří docílit maximální časové úspory během dalšího obrábění obrobku. Kromě toho je třeba vyzdvihnout velmi vysokou přesnost opakování a stabilitu,“ konstatuje Dirk Martin, produktový manažer WNT a odborník na soustružnické nástroje. „Rychlá a bezpečná manipulace, a především enormní flexibilita tohoto systému jistě osloví každého, kdo se rozhodne obrábět s tímto systémem,“ zdůrazňuje.

Systém pro obrábění ocelí i superslitin
WNT k tomuto systému nabízí pestrou paletu vyměnitelných břitových destiček, které představují optimální volbu pro obrábění celé řady materiálů, jako jsou např. ocel a neželezné kovy, ale i superslitiny jako titan nebo inconel. Vývojáři navíc připravují systém XHeadClamp s přívodem chladicího média. Tato modalita by měla být k dispozici v průběhu letošního roku. „V problematice technologie vývoje a možností vhodného přívodu chladicího média jsme již značně pokročili vpřed, takže počítáme s tím, že na trh uvedeme optimalizovaný systém s cíleným přiváděním chladicího média,“ informuje Dirk Martin o chystaných novinkách. „Tím si vytvoříme předpoklady pro další zvýšení výkonu." Dle informací, které nám poskytl tento produktový manažer, by měla být obě dvě rozhraní navzájem kompatibilní.

Inovativní produktové video i další informace o systému XHeadClamp najdete na: www.wnt.com.

 
Publikováno: 29. 11. 2018 | Počet zobrazení: 647 článek mě zaujal 105
Zaujal Vás tento článek?
Ano