Schunk

Vyšší produktivita díky nové konstrukci CBN destiček

Japonská společnost Tungaloy uvedla na trh nový systém aplikace kubického nitridu boru na vyměnitelné břitové destičky s konstrukcí WavyJoint a také nové rozměry dělových vrtáků DeepTriDrill pro vrtání hlubokých otvorů.

 

Technologické trendy v průmyslových oblastech, zejména v automobilovém sektoru, přináší požadavky na vysoké přesnosti finálního výrobku, použití speciálních materiálů a v neposlední řadě i snižování nákladů. Výrobci jsou tak nuceni hledat stále nová a nákladově efektivnější řešení pro zvýšení produktivity obrábění. Aplikace kubického nitridu boru (CBN technologií) ve výrobním procesu je tak efektivním řešením při obrábění kalených materiálů.     
CBN břit pájený konvenční technologií ke karbidové destičce je při vysokých řezných parametrech náchylný k uvolnění. Zvláště při soustružení za sucha a větší hloubce řezu vzniká vysoká teplota a může dojít k destrukci nástroje. Kvůli tomuto obecně známému problému je proto nutné volit při použití konvenční CBN destičky více průchodů s malou hloubkou řezu.
Velkého zvýšení produktivity lze dosáhnout použitím nově vyvinuté CBN destičky s WavyJoint konstrukcí břitu. Prostřednictvím větší velikosti CBN břitu a speciálnímu tvaru spojení se základní destičkou došlo v místě spojení ke zvětšení styčné plochy a bylo dosaženo lepšího rozložení teplot na destičce. Toto řešení umožňuje výrazně zvýšit efektivitu obrábění kalených dílů zmenšením počtu průchodů při větší hloubce řezu a vyššímu posuvu. Nové CBN destičky umožňují zvýšit hloubku řezu až na hodnotu ap = 0,8 mm. Díky snížení rizika uvolnění CBN břitu je tak možné tyto destičky používat i při aplikaci přerušovaného řezu za sucha. Tato inovace významně zvyšuje produktivitu při soustružení kalených materiálů.

Nová nabídka dělových vrtáků pro hluboké otvory
Svou nabídku dělových vrtáků DeepTriDrill rozšířila společnost Tungaloy o nové rozměry. Ke stávajícím, které pokrývaly rozsah Ø od 14 do 28 mm, přibyly další v rozsahu Ø od 28,01 do 40 mm.  
Kdo se s operacemi vrtání hlubokých otvorů již setkal, tak ví, že jde o velmi náročnou operaci. V minulosti téměř výhradně používané jednobřité pájené dělové vrtáky s nepovlakovaným karbidem měly omezené použití díky nízkým řezným parametrům. Vyšších hodnot posuvů tak bylo možné dosáhnout použitím dvoubřitých monolitních vrtáků s drážkami ve šroubovici. Zde ale často docházelo k zahlcení třískami. S nutností tyto nástroje znovu seřizovat, ostřit a řídit jejich zásoby tak přinášely uživatelům značné náklady.

Výjimečné řešení
Výrobce přišel s řešením u nových dělových vrtáků DeepTriDrill. Skládá se ze třech karbidových břitových destiček a dvou vodítek, jež jsou optimálně umístěny na tělese vrtáku. Tato geometrie pomáhá dosáhnout vysoké přesnosti, kruhovitosti a kvality vyvrtaného otvoru. Speciální dvoubřité destičky mají utvařeč třísek, který dokáže správně nadělit třísku. Vylepšený odvod třísek z místa řezu a nižší řezné síly umožňují použití 1,5–3krát vyšších parametrů posuvu oproti standardním dělovým vrtákům. Další nespornou výhodou oproti pájeným vrtákům je použití povlakovaných destiček a vodítek, díky kterým lze podstatně zvýšit řeznou rychlost.

DeepTriDrill tak nejen vylepší výkon vrtání při zachování stability, ale zároveň sníží náklady u zásob pájených vrtáků díky systému vyměnitelných destiček.

Pro více informací na: www.tungaloy.cz

/mk/

 
Publikováno: 29. 11. 2018 | Počet zobrazení: 701 článek mě zaujal 115
Zaujal Vás tento článek?
Ano