murr Schunk

Kovosvit se vrací do segmentu soustružení

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představila česká společnost Kovosvit MAS v národní premiéře zcela nový CNC soustruh pod označením KL285. Charakteristickými rysy novinky jsou výkon, přesnost a trvanlivost. Oproti svému předchůdci se vyznačuje větší kompaktností a menšími rozměry.

 

Soustružnická novinka nahradí v sortimentu firmy stroj řady SP280, který byl vyvíjen před více než 10 lety. Označení stroje KL je zkratkou z anglického Kovosvit Lathe a číslo 285 odkazuje na obráběný průměr. Už změna označení ukazuje, že jde o zcela přepracovaný stroj. Cílem vývojářů bylo splnit u nového soustruhu veškeré tradiční hodnoty vyžadované od obráběcího stroje, jako je přesnost, rychlost obrábění, výkonnost a spolehlivost, které byly doplněny snadnou ovladatelností a servisovatelností, nízkou hlučností, ergonomickým provedením a čistým designem.

Kompaktní rozměry
Design stroje vychází z funkčních a jednoduchých geometrických tvarů, které jsou patrné na strojích MCU450 a MCV800Quick, uvedených počátkem letošního roku. Proporce stroje jsou navrženy tak, aby jej bylo možno provézt dvoukřídlými dveřmi většiny výrob a také aby bylo jednoduché stroj začlenit do automatizované linky. Disponuje výškou 1900 mm a šířkou bez ovládacího panelu 1752 mm. Vlastní délka je 2755 mm a s dopravníkem třísek, který lze směrovat také dozadu stroje, je 4105 mm.
Při řešení kinematiky vycházeli vývojáři ze soustruhů řady S50/S80 a řady Smarturn, které se v Kovosvitu vyráběly již dříve a byly u zákazníků oblíbené. Základem je široké lože v celé délce pod supportem osy X k zajištění co nejvyšší tuhosti. Vřeteník je uložen na masivní konzole z polymerního betonu. Tento nový materiál se kladně projevuje v útlumu vibrací a zabezpečuje kvalitní finální povrch po obrábění. Díky nižšímu koeficientu přenosu tepla byla zlepšena tepelná stabilita soustruhu. Koník je maximálně rozšířen opět z důvodu zvýšení tuhosti. Tyto části skeletu dávají samy o sobě velmi slušný základ pro výrobu přesných dílců v žádané kvalitě povrchu.
Lineární valivé vedení osy X v pracovním prostoru je kalené v celém průřezu a masivně zapřené do lože. Kuličkové šrouby a ložiska vřeteníku dodávají japonské firmy, což podtrhuje důraz na přesnost a kvalitu stroje. Aby byl soustruh v maximální možné kvalitě a s maximálními výkonovými charakteristikami, byly subdodavatelé komponent vybírání z Německa, Japonska a také z domácích dodavatelů.  
O pohon hlavního vřetene se stará vestavný motor o výkonu 27 kW doplněný o přímé odměřování. Pohon koníka je realizován hydraulickým válcem s integrovaným odměřováním, který je řízen proporcionálním ventilem. Vlastní hydraulický agregát je umístěn v zadní části stroje tak, aby teplotně neovlivňoval stroj.

Uživatelský komfort
Za řídicí systém stroje byl zvolen Sinumeric 828D z dílny Siemens s 15“ dotykovou obrazovkou, ale alternativní možností je i Fanuc 0i-TF. Oba systémy jsou celosvětovým standardem. Velký důraz při vývoji byl kladen na komfort a přívětivost ovládání a také na seřizování stroje. Například už nyní není potřeba seřizovat koncové snímače pro upínání sklíčidla nebo polohy koníka. Všechno se nastavuje přímo na panelu soustruhu prostřednictvím uživatelských obrazovek řídicího systému. Obě zařízení jsou vybavena odměřováním. Z obrazovky se nastavují také tlaky upínacích zařízení, takže obsluha nemusí seřizovat mechanické prvky pro upínání při změně obrobku jako doposud. Pro maximální komfort obsluhy byl zvolen nový typ panelu, který umožňuje náklon ve dvou směrech.
Devízou KL285 je i výborný přístup do pracovního prostoru. Vzdálenost od dveří k ose vřetena je jen 350 mm. Přehlednost podtrhuje velké bezpečnostní okno do pracovního prostoru. Stroj je také energeticky optimalizován, např. rekuperací energie pohonů nebo použitím frekvenčních měničů pro řízení různých komponent. Nově je také možnost vypínání hradicího vzduchu v neproduktivních časech stroje.

Tři modifikace
Představený soustruh na MSV byl ve dvouosém provedení s koníkem, s naháněnými nástroji, osou C a koníkem. Díky svému provedení je teplotně stabilní a vhodný zejména pro obrábění vysoce přesných dílců. V tomto provedení bude nabízen příští rok zákazníkům. Záměrem bylo nabídnout nejprve základní konfiguraci včetně standardního příslušenství. Varianta s osou Y a protivřetenem bude představena v roce 2019.
KL285 bude vyráběn ve třech výbavových modifikacích: CLEVER, QUICK a SUPER PRECISION, aby si jej každý mohl přizpůsobit svým technologickým záměrům. Nejjednodušší CLEVER bude mít ovládací panel zabudovaný do krytování stroje a bude bez komponentů, které zabezpečují zvýšenou přesnost. Provedení QUICK bude disponovat komfortním naklápěcím panelem řídicího systému a stroj v nejvyšší úrovní vybavenosti SUPER PRECISION bude osazen prvky zajišťujícími jeho zvýšenou přesnost. Ze zvláštního příslušenství si bude možné zvolit např. nástrojové rozhraní BMT nebo naháněné nástroje až na 12 000 ot/min, sondu měření nástrojů a obrobků, středová chlazení.
Podobně, jako všechny nové stroje z portfolia Kovosvit MAS, bude i novinka KL285 kompatibilní s požadavky Průmyslu 4.0. Stroj je připraven na robotizaci a může např. zasílat monitoring zvolených veličin přímo do systému, aby vedoucí výroby byli přesně informování o vytíženosti stroje. Zákazníci ocení také možnost začlenění soustruhu do výrobních linek.

/pk/  

 
Publikováno: 29. 11. 2018 | Počet zobrazení: 934 článek mě zaujal 155
Zaujal Vás tento článek?
Ano