murr Schunk

Systém nástrojů LOGIQ pro inteligentní obrábění v Průmyslu 4.0

Společnost ISCAR hodlá zahájit novou kampaň s názvem LOGIQ, jejímž cílem je zavést nový standard v oblasti špičkových řezných nástrojů. K první prezentaci výběru nejnovějších inovací řezných nástrojů pro obrábění kovů v ČR dojde na veletrhu MSV Brno 2018.

 

Lídr v oboru obrábění kovů a inovací nástrojů, společnost ISCAR, přijala koncepci inteligentního obrábění IQ pomocí logických zlepšení ve vývoji nástrojů. Výsledkem je řada nástrojových řešení LOGIQ, která předpovídá a splňuje potřeby zákazníků.
LOGIQ představuje inteligentní logický postup v sérii strategických kroků k implementaci standardů Průmyslu 4.0 a zároveň zajišťuje kontinuitu a stabilitu.
Průmysl 4.0 - znamená integrovat interoperabilitu, pomoc při technických úkonech a decentralizované rozhodování do továrních postupů - vyzvat obráběcí centra, aby přezkoumala své činnosti a přijala postupy k dosažení těchto cílů. Obrábění logicky reaguje na tuto potřebu. ISCAR poskytuje nástroje k tomu, aby se to vše uskutečnilo.
V průmyslu, kde každá sekunda dělá rozdíl a počítá se každý pohyb, logický strategický návrh a taktické zdokonalování i nejzákladnějšího řezného nástroje může přispět ke zvýšení produktivity, nižšímu plýtvání a nižším nákladům.
Bezkonkurenční inovace nástrojů LOGIQ zahrnují nové řezné geometrie a zajišťovací mechanismy pro stabilní, bezobslužné obrábění s vyšší opakovatelností. Vyměnitelné destičky jsou vybaveny sofistikovanými utvařeči a geometrií, která usnadňuje proces obrábění i při vysokých rychlostech a posuvech.
Nástroje z tvrdokovu jsou obohaceny novými jakostmi karbidů, které mají podstatně zvýšenou odolnost proti vibracím - klíčový faktor pro zvýšení produktivity při nepříznivých řezných podmínkách. Nejnovější druhy cementovaných karbidů odrážejí poznatky a know-how společnosti ISCAR v oblasti práškové metalurgie a technologií povlakování. Nové upínací osové držáky jsou vybaveny zařízením pro tepelné upínání a zároveň tlumení vibrací.
Nová řešení frézování LOGIQ nástrojů zahrnují pevné, odolné destičky a frézovací tělesa s vylepšenými vlastnostmi. Aplikace soustružení LOGIQ nabízí nová řešení, která snižují zatížení obrábění, vytvářejí tenčí a širší třísky a odstraňují problémy s vibracemi a účinností chladicí kapaliny.
Z důvodů omezené možnosti rozsahu článku popíšeme detailněji jen následující nástroje z řady LOGIQ.

NANMILL - průlom v miniaturizaci frézovacích nástrojích s vyměnitelnou destičkou

ISCAR rozšiřuje řadu frézovacích nástrojů zavedením nových frézovacích těles malých průměrů. Jedná se o stopkové frézy 90° v rozsahu průměrů 8-10 mm, osazené trojúhelníkovými destičkami. Nástroje se budou objednávat pod obchodními názvy NANMILL a NANFEEED. Například stopková fréza průměru 8 mm je osazena dvěma destičkami a průměr 10 mm je konfigurován jako 3břitý nástroj. Destičky HM390 TPKR 0401-PCTR jsou jednostranné a délka řezné hrany je 4 mm. Řezná hrana je pozitivní a opatřena hladicí geometrií Wiper. Vyrábí se v osvědčených jakostech karbidů SUMO TEC.
Klíčovým prvkem konstrukce fréz je způsob upínání takových drobných destiček bez nebezpečí ztráty. Destičky se upevňují pomocí kuželového šroubu a není jej nutné úplně vyšroubovat ze závitu při otáčení břitu. Vzhledem k tomu, že destička je velmi malá, vložení do lůžka je provedeno pomocí klíče s magnetickým nosem.
Nástroje jsou vhodné pro 90° boční úběry s doporučenou hloubkou záběru 3 mm. Při výrobě kapes a dutin s výhodou využijete možnost šikmého zapouštění nástroje do dna.
Nástroje řady NAN jsou nejmenší nástroje s vyměnitelnými destičkami na trhu. Odpadá tak přebrušování takových nástrojů a technická hranice rychlé vyměnitelnosti břitů se tak posunula o stupeň dolů.
V obdobném vývoji se v současné době vyvíjejí i osvědčené vrtací nástroje ISCAR SUMO CHAM. Tam se hranice průměru rychlovýměnné vrtací hlavice dostává na hodnotu 5 mm.

CUT GRIP WHISPER LINE – řešení v oblasti problematického zapichování a upichování     

                        
Nástroje ISCAR řady Whisper určené pro upichování a zapichování jsou označovány jako laděné nebo tlumené nástroje, které poskytují účinná řešení pro eliminaci vibrací. Populární řada Whisper poskytuje řadu klíčových výhod pro zvýšení produktivity a dosažení výrazných úspor nákladů při zapichování a upichování.

Jak to vlastně funguje?
Vibrace se vyskytují v důsledku několika faktorů: tuhost stroje a upínacího systému, tvar dílu, odpor řezného nástroje a řezné parametry.
V mnoha případech, zvláště v aplikacích s hlubokým drážkováním, není možné navrhnout řezné nástroje tak, aby se zabránilo vibracím běžným způsobem.
Nové planžety WHISPER LINE společnosti ISCAR jsou vybaveny tlumicí jednotkou, která absorbuje vibrace a umožňuje stabilní obrábění i při vysokých řezných podmínkách. Tlumicí jednotka je umístěna pod přední částí planžety. Skládá se ze dvou desek spojených šroubem, umístěných v kosočtvercovém rámu. Šrouby tlačí pláty proti stěnám přes O-kroužek.

Výhody:
- Dosažení nového rozsahu hloubek zapichování, při kterých by konvenční nástroje špatně fungovaly.
- Obrábění při vyšších řezných podmínkách, což zvyšuje produktivitu.
- Méně vibrací výrazně zvyšují životnost nástroje.
- Zlepšení drsnosti povrchu obrobku.

Další jen ve zkratce:
Vrtáky LOGIQ řady LOGIQ3CAM výrazně zlepšují produktivitu vrtání. LOGIQ4TURN přinášejí lepší výkon v soustružnických operacích. Frézovací tělesa a destičky LOGIQ4FEED umožňují hrubovací operace frézování při vysokých rychlostech a vysokém množství odstraňování kovů. Tangenciální frézovací tělesa LOGIQ8TANG jsou určeny pro 90° boční úběry. LOGIQ5GRIP je nový druh zapichovacích a upichovacích planžet použitelných v různých typech adaptérů.
Nechybí ani vysoce univerzální a efektivní řešení pro dělení a drážkování a výrobu ozubení z řady nástrojů Multi Master. A jsou zde další řady nástrojů zahrnující stovky nových produktů - každý navržený a vyvinutý k provádění základních úkolů v nejúčinnější možné metody.
Od konceptu k realizaci jsou nástroje inspirovány myšlenkou LOGIQ a jsou odrazem odhodlání společnosti ISCAR vytvářet a dodávat vysoce kvalitní produkty, které přispívají ke zvýšení produktivity a ziskovosti.
Čtvrtá generace průmyslové revoluce odhalila nové standardy a požadavky na obrábění kovů.

 
Publikováno: 31. 10. 2018 | Počet zobrazení: 1273 článek mě zaujal 296
Zaujal Vás tento článek?
Ano