murr Schunk

Všechno elektricky!

Firmu Festo má mnoho lidí v povědomí především jako výrobce pneumatických komponentů pro automatizaci. Ve skutečnosti je tomu už téměř dvacet let, co se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami elektrických pohonů.

 

Know-how firmy je spojeno především s mechanickými pohyby, ať už s jednoduchým přímočarým či otočným, tak dokonce i s kompletními manipulátory dodávanými na klíč. Čerstvou novinkou je možnost vytvořit z katalogových výrobků manipulační celek, aniž by obsahoval jakoukoliv pneumaticky poháněnou část.
Ponecháme stranou běžné přímočaré elektrické pohony, jejichž sortiment je velmi široký a obsahuje pohony s ozubenými řemeny či pohybovými šrouby a vedením umístěným vně či uvnitř, a budeme se věnovat novinkám.

Automatizace a stůl?
Nejrychleji se rozvíjející oblastí v automatizaci jsou tzv. stolní aplikace (odehrávají se obvykle opravdu na ploše stolu podobné) a lehká montáž, definovaná jako práce s předměty lehčími než 1 kg a o objemu menším než 1 l, tedy především jde o výrobu elektroniky.
Pro tyto úlohy se skvěle hodí nová generace pohonů, vyvinutá s ohledem na co nejvyšší úsporu prostoru i nákladů. Pohony ELGC s ozubeným řemenem nebo pohybovým šroubem (obr. 1) se spolu s letmými pohony EGSC (obr. 2) navzájem snadno spojí do podoby manipulátoru s nedostižně úsporným půdorysem, a to ještě navíc bez přechodových dílů, přímo mezi sebou (obr. 3).

Elektrický úchop a bez softwaru?
Ještě nedávno by nikoho nenapadlo, že lze vytvořit elektrické chapadlo, které je s pneumatickými protějšky srovnatelné nejen rozměry, ale i výkonem a především jednoduchostí. Nová řada chapadel EHPS to dokáže (obr. 4). Všechny čtyři velikosti se připojují jediným konektorem M12, do kterého stačí přivést napájecí napětí 24 VDC a dva ovládací signály pro sevření/rozevření čelistí. Otočným přepínačem lze přímo na tělese chapadla zvolit jednu ze čtyř hodnot pro sílu úchopu a tím je vše připraveno. Bez softwaru, bez programování a složitého nastavování. Činností se tak velmi přibližuje pneumatickým chapadlům, síla sevření činí podle velikosti až téměř 250 N na každou čelist, tedy pro potřeby výpočtu třecí síly lze uvažovat s téměř 500 N. Zdvih každé čelisti je až 16 mm. Při výpadku napájení zůstává mechanika díky svojí samosvornosti v dané poloze. V případě potřeby je možné mechanizmus ručně odblokovat a úchop uvolnit.

Dva v jednom - kombinace úchopu a otáčení
Stejně jako dřívější pneumatická verze, kombinují jednotky EHMD otočný pohyb spolu s úchopem. Máte na vybranou - chapadlo může být poháněno pneumaticky, ale i elektricky (obr. 5). V takovém případě je možné manipulovat malými předměty výhradně elektricky. Jednotka patří zejména do oblasti lékařské a laboratorní techniky, ale jistě najde uplatnění i jinde. Aplikace je usnadněna kompletním příslušenstvím - montážními díly včetně adaptéru s kompenzací výšky (pasivní teleskop se snímáním koncových poloh) pro zamezení násilné kolize při manipulaci s citlivými výrobky.

Elektrické zarážky - hybrid?
Dalším výrobkem, který se dočkal elektrického provedení, jsou zarážky používané na dopravnících (obr. 6). Přesto, že k zarážce EFSD nevede žádná hadička se stlačeným vzduchem, můžeme hovořit o hybridní technice - tlumení nárazu je totiž zajištěno stlačením vzduchu, který se ovšem plní pouze pasivně propojením s okolní atmosférou při každém opětovném „natažení“ zarážky. Toto natažení do pracovní polohy probíhá elektricky. K ovládání zarážky slouží dva běžné konektory M12. Do prvního postačí přivést napájecí napětí 24 VDC a signál pro návrat do základní polohy. V druhém najdete signalizaci obou koncových poloh. Tlumení vzduchem je výkonné a v nejtěžší verzi zvládne i náraz břemena o hmotnosti 100 kg rychlostí 6 m/min.
Těchto několik příkladů jasně ukazuje, že trend používání elektrických pohonů je trvalý a dlouhodobý. Postupně se daří překonávat nevýhody v podobě velikosti a hmotnosti, zcela nekompromisně klesá pro uživatele náročnost ohledně softwaru, programování a speciálních znalostí z oboru elektroniky a regulace. I když k nahrazování pneumatických pohonů elektrickými je ještě hodně daleko, můžeme očekávat, že podobných čistě elektrických výrobků bude rychle přibývat.

Pokud byste rádi viděli tyto a další novinky Festo na vlastí oči, navštivte náš stánek na veletrhu MSV 2018 (hala V, č. stánku 115). K dispozici Vám budou naši odborní poradci a techničtí specialisté, kteří rádi zodpoví veškeré Vaše dotazy a doporučí nejvhodnější řešení pro konkrétní aplikace.

 
Publikováno: 31. 10. 2018 | Počet zobrazení: 1333 článek mě zaujal 260
Zaujal Vás tento článek?
Ano