Schunk

Nedestruktivní testování, certifikace a zkušebnictví

Oblast nedestruktivního testování (NDT) provází lidstvo už od jeho počátků. Do postupů s využitím nedestruktivního zkoušení patřilo např. poklepání na meloun pro zjištění, zda je už zralý, vizuální kontrola při zhotovování výrobků nebo senzorické vjemy.

 
Jde o jednu z nejstarších vědeckých disciplín, která se na profesionální vědecké úrovni začala rozvíjet až v moderní době. K jejímu rozmachu významně přispěly i nové vědecké objevy posledních dekád a století (polarografie, akustické technologie apod.) a samozřejmě digitalizace a rozvoj počítačové techniky.
NDT tak dnes zahrnuje pestrou paletu vysoce průkazných metod umožňujících nahlédnout do vnitřní struktury materiálu či objektu, aniž by došlo k jeho poškození, jako je vizuální testování (VT), ultrazvukové testování (UT), termografie, radiografické testování (RT), elektromagnetické testování (ET), akustická emise (AE) a shearografické testování. Jsou široce využívány v nejrůznějších průmyslových oborech - ve strojírenství, v elektrárnách, letectví, jaderném průmyslu, armádě, inspekci skladovacích nádrží, kontrole potrubí apod. V posledních letech roste význam NDT zejména v souvislosti s využíváním kompozitních materiálů.
Pohled na aktuální vývoj v tomto klíčovém oboru vám nabízíme na následujících stránkách, a to ve spojení s dalšími, úzce souvisejícími obory: certifikací a zkušebnictvím. Právě ty totiž tvoří v moderní průmyslové výrobě stěžejní faktor zajišťující výrobcům, že budou používat materiály a produkty odpovídající požadovaným, zejména kvalitativním parametrům.
 
Publikováno: 30. 9. 2018 | Počet zobrazení: 611 článek mě zaujal 94
Zaujal Vás tento článek?
Ano