Schunk

SKF má pro konstruktéry nové simulační nástroje SimPro Quick a Expert

Návrh nových strojů je nyní nutné provádět rychleji a finančně efektivněji, než tomu bylo v nedávné minulosti. Aby konstruktéři udrželi svou konkurenční výhodu v neustále se měnicím prostředí, využívají stále sofistikovanější software pro celý proces konstrukce. Umožňuje jim to nacházet nové konstrukční alternativy, mohou zvážit více parametrů a tím zkracují dobu, za kterou se produkty dostanou na trh.

 

SKF nyní pracuje se dvěma novými softwarovými nástroji. První z nich je SimPro Quick, simulační software, který už nyní používají konstruktéři českých průmyslových firem, ale vhodný je i pro vysoké školy technického zaměření. Druhý softwarový nástroj, SimPro Expert, je určen pro velmi pokročilé uživatele a využívají jej tak pro své zákazníky především aplikační inženýři SKF.
SKF SimPro Quick je simulační software pro aplikace s jedním hřídelem, který je určen k rychlému posouzení návrhu uložení ložisek a jejich provozní výkonnosti na základě požadavků a podmínek aplikace. Cílem nástroje je poskytnout větší rozsah technických znalostí SKF a zajistit samostatnost v zájmu urychlení procesu návrhu a optimalizace volby ložisek. Mezi největší výhody tohoto programu patří přímé využití technických znalostí SKF a podrobných údajů o výkonnosti výrobků, snadnější a rychlejší komunikace a podpora vzhledem k tomu, že nástroj využívají i aplikační inženýři SKF. Program se spouští na místním počítači, bez nutnosti odesílat důvěrná data modelu nové konstrukce do SKF. Umožňuje rychlejší provedení více konstrukčních iterací před ukončením fáze vývoje, stejně tak možnost vytvoření podrobné zprávy o ověření konstrukce jedním kliknutím.
SKF SimPro Expert je pokročilý simulační softwarový nástroj vyvinutý v SKF za účelem maximalizace podpory svých uživatelů a spolupráce s nimi (viz. obr.). Program dává uživatelům větší svobodu a flexibilitu při výběru ložisek SKF pro své konstrukční návrhy, ale zejména jim poskytuje prostředky pro hodnocení výkonnosti uspořádání ložisek SKF do nejmenších detailů v celé řadě aplikací a provozních podmínek virtuálního světa. SimPro Expert umožňuje efektivní přístup k rozsáhlým inženýrským znalostem SKF a představuje tak velmi přesný prostředek pro hodnocení výkonnosti ložisek v libovolném modelu stroje.
Program SimPro Expert řeší mnoho různých aspektů použití valivých ložisek v návrhu stroje a umožňuje simulaci velmi široké řady provozních parametrů a servisních podmínek provozu ložisek, včetně nepřesného uložení, zatížení, momentů, tření, napětí na kontaktních plochách oběžných drah, únavové životnosti, mazání a mnoho dalšího. Software vytváří modely, které uvažují teplotu, otáčky, druh maziva, úroveň znečištění, vlastnosti materiálů atd. Umožňuje také spustit 3D animace těchto modelů.

Michaela Fikejzová

ArcelorMittal uspoří díky SKF
Díky dlouhodobé dokumentaci a vyhodnocování úspor, které v provozu přinášejí produkty SKF, podepsala společnost ArcelorMittal s SKF víceletou rámcovou smlouvu napříč 14 evropskými zeměmi, včetně ČR, a také v severní Africe.
Smlouva pokrývá prodej, údržbu a výměnu standardních ložisek a ložiskových jednotek, ložisek pro válcovací stolice a těsnění. SKF bude také moci doporučit a provést repasi ložisek, snížit náklady a podpořit cíle ArcelorMittal ve snižování její uhlíkové stopy a při vývoji cirkulární ekonomiky. SKF rovněž poskytne studie o úsporách na celkových nákladech na vlastnictví TCO (Total cost of ownership), ověřující realizovanou hodnotu získanou z jejích produktů a služeb.

 
Publikováno: 29. 9. 2018 | Počet zobrazení: 684 článek mě zaujal 119
Zaujal Vás tento článek?
Ano