its murr Schunk

Segmenty Dormer Pramet

Více jak 50 let se Dormer Pramet soustředí na specifické segmenty třískového obrábění. Historie produktového mixu byla spojena s požadavky trhu střední a východní Evropy a spoluprací s významnými zákazníky daného odvětví. Podpora těchto segmentů se postupně vyvíjela a v dnešní době jde o unikátní nabídku servisu obrábění v zastoupení aplikačních manažerů daného segmentu.

 
Dovolte mi krátce představit naše kolegy a rozvoj jejich aplikačních oblastí na železnici a v těžkém hrubování.

Tomáš Hantek (CZ) - železnice
Železnice (Railway) je specifická oblast průmyslu, který se dynamicky rozvíjí s požadavky na zlepšení infrastruktury. Na prvním místě je bezpečnost a dodržování norem. V tomto segmentu se soustředíme zejména na obrábění kolejí, nových vagonových kol, reprofilizaci kol a frézování výhybek. Obrábění kolejí dynamickým frézováním je naše nejinovativnější řešení, díky kterému jsme se stali leaderem na trhu. Investovali jsme spoustu zdrojů do vývoje této operace a dnes máme unikátní technologii pro reprofilizaci kolejí rychlostních koridorů. Ano, jde o koridory rychlodrah, kde se soupravy pohybují rychlostí i přes 300 km/hod. Naše výjimečnost je v tělese frézy o Ø 600 nebo 900 mm, v systému kazet a speciálním nastavení vyměnitelných destiček.
Železniční norma pro kolejivo definuje desítky povrchových vad a naším úkolem je opracování profilu hlavy koleje dle jasného zadání tvaru profilu, kvality povrchu a požadované produktivity. Právě v těchto parametrech jsme se stali technickou špičkou v této oblasti. Naše řešení je využíváno na železničních tratích celé Evropy a nyní připravujeme řešení pro Čínu.
Asi nejdelší zkušenosti máme v obrábění vagonových kol. Obrábíme miliony nových kol u renomovaných výrobců v Evropě, Asii a Americe. Pro zajištění bezpečnosti dopravy, snižování hluku a zvyšování komfortu také provádíme reprofilizaci stávajících kol. Zde jsou našimi partnery opravárenská depa, která zajišťují pravidelnou údržbu železničních vozů.
Ale zpět ke kolejivu. Jednou z důležitých součástí kolejiva jsou výhybky. Provozovatelé kladou stále vyšší nároky na otěruvzdornost manganových ocelí, což je pro nás obráběče nelehký úkol a výzva zajistit obrobení těchto tvrdých materiálů. Pro tuto oblast nabízíme širokou řadu frézovacích nástrojů s tangenciálním upínáním destiček. Za léta zkušeností v oblasti výhybek máme spolehlivé řešení geometrií a materiálů destiček, které přinášejí zákazníkovi tu nejvyšší produktivitu a spolehlivost v třískovém obrábění.

Tomasz Cymorek (PL) - metalurgie
Oblast těžkého hrubování nazýváme interně Metalurgie, protože je obvykle spojena s prvovýrobcem kovů. Opracování polotovarů nejrůznějších forem jako odlitek, výkovek, list plechu či svařenec má většinou stejné zadání, a to spolehlivě obrobit co nejvíce materiálu za jednotku času. Dormer Pramet je v této oblasti světově uznávanou značkou.
Jedna z průmyslových oblastí těžkého hrubování nabízí širokou nabídku soustružnických a frézovacích nástrojů s důrazem na produktivitu. Našimi nástroji dosahujeme produktivity opracování až 1000 kg za hodinu. Jde zejména o velké válce, tělesa turbín, klikové hřídele, či ložiska větrných elektráren. Setkáváme se nejen s řadou zušlechtěných ocelí, nerezí a litin, ale v poslední době i se stále rostoucím zastoupením superslitin, jako Inconely, Nimoniky a slitiny Titanu.
S oblastí těžkého hrubování je spojena i jedna specifická aplikace, a to loupání. Jde o opracování tyčí, kde je cílem odstranění povrchových vad právě z metalurgických polotovarů. Právě zde jsme v roce 2017 uvedli novou geometrii a materiál destiček, které dokáží zajistit spolehlivé obrábění korozivzdorných slitin.
Další část, která zapadá do naši specifické oblasti segmentu Metalurgie, je výroba trubek. Do této oblasti nás přivedli zákazníci z Ruska a Ukrajiny, pro které jsme vyvinuli širokou škálu produktivních operací. Podílíme se na výrobě stovky kilometrů ropovodů a plynovodů o Ø 1420 mm a tloušťce stěny do 40 mm. Do skupiny Tube&Pipe zapadá také sortimment Scarfing, ořezávání svarů. Jedná se o výrobu švových trubek a naše nástroje slouží právě k ořezání švu a začištění profilu trubky. Ač stále přetrvává ropná krize a těžba černého zlata má omezené investice, nám se stále daří získávat tržní podíl v této oblasti.
Vzhledem k tomu, že se Dormer Pramet stal globální společností v oblasti třískového obrábění, máme velké množství tržních příležitostí v obou zmiňovaných segmentech železnice a metalurgie. Nadále pokračujeme ve vývoji spolehlivých řešení u zákazníků v 30 zemích světa, kterým se snažíme splnit jejich požadavky a dodat řešení s výjimečnou hodnotou. Právě servis a přenos aplikací napříč trhy, to je denní práce aplikačních manažerů, kteří vedou procesní podporu naší značky Dormer Pramet. Týmová práce, nekončící vývoj a spolupráce s výrobci strojů, to vše je za skvělými výsledky růstu prodejů v těchto segmentech. Až pojedete vlakem nebo budete řešit vytápění vašeho domu, vzpomeňte si na hodnoty komfortu, které Dormer Pramet přináší zákazníkům po celém světě.
 
Publikováno: 26. 7. 2018 | Počet zobrazení: 712 článek mě zaujal 131
Zaujal Vás tento článek?
Ano