hnv murr

Z péče o průmyslové oleje se stala vášeň - již 25 let

Přivedli do Československa technologii Kleentek, vybudovali prosperující podnik a spoustě jiných vyřešili problémy s údržbou, jsou fanatici do průmyslových maziv a šíří tribotechnickou osvětu.

 

Manželé Ludmila a Vladislav Chvalinovi jsou nejen dokonale sehraný tandem, ale i neméně úspěšně fungující firma zaměřená na čištění průmyslových olejů, která nyní slaví čtvrtstoletí úspěšného působení na trhu.

Jak vůbec váš příběh s názvem Kleentek začal?
L. Ch: S technologií elektrostatického čištění jsme se poprvé setkali v Německu, kde se tehdy právě rozbíhal prodej takového zařízení. Rozhodli jsme se zkusit japonskou značku Kleentek etablovat i na našem trhu. V počáteční fázi jsme byli navázáni na německou pobočku, ale během tří let jsme založili samostatnou firmu. Dnes jsme výhradním zastoupením pro ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko.

Nebyl to tehdy krok do neznáma?
V. Ch: Tuto technologii tady vůbec nikdo neznal. Když jsme Kleentek představovali na veletrhu v Brně a vysvětlovali k čemu to je, firmy se nás ptaly, proč by se vlastně oleje měly čistit. Čistit olej nebylo zvykem, prostě se vyměnil a tím to bylo vyřešeno. Považovali jsme za vítězství, když jsme se seznámili s nějakou firmou, která oleje aspoň filtrovala. Tam jsme mohli na něco navázat. Filtry, které tady byly nejvíce etablované, byly z Technometry Praha pro letecký průmysl. S jejich pracovníky jsme si vyměňovali hodně technických informací.
L. Ch: Zpočátku firmy na Kleentek pohlížely nevěřícně, a když jsme argumentovali, že při použití této technologie se oleje nemusí vyměňovat, ale že se postupně čistí, koukali na nás s nedůvěrou. Prostě, že něco takového není možné, protože to tak technicky nejde.
Takže prvních 10 či 15 let byla naší hlavní prací hlavně osvěta - publikování článků, účast na konferencích, kde jsme vysvětlovali, co je vůbec tato technologie zač, v čem spočívá nebo jaké má přínosy. Ale vyprávět firmě, že jsme jim schopni ušetřit až 98 % problémů, v situaci, kdy to bylo prakticky všem jedno, bylo skutečně dost problematické. Třeba argument zredukování prostojových minut, které Kleentek opravdu razantně řeší (technologie je zaměřená právě odstraňování prostojů), skvěle funguje v Japonsku, ale v našich podmínkách moc nezabíral.

Kdy došlo ke zlomu? Vzpomínáte si na prvního zákazníka?
V. Ch: Samozřejmě. Začínali jsme 1. června 1993 a na podzim jsme prodali první Kleentek do tehdejšího Plastimatu Liberec. V té době byl jedničkou a absolutní špičkou v plastovém průmyslu v Československu, takže to byla skutečně významná a seriózní reference. Pracovali tam odborníci, kteří měli dobré znalosti o technologiích, a když jsme jim nabídli, že procesy, které využívají, jim můžeme pomoci ovlivnit a zlepšit, chtěli si to vyzkoušet.
Zařízení jsme instalovali na jeden vstřikovací stroj po modernizaci, který přesto vykazoval problémy. Po instalaci systému problémy odezněly, což byl pro firmu přesvědčivý argument, že zařízení opravdu funguje. Ze stroje, který byl vysoce problematický, přestože byl nejmodernější, se stal stroj, který vyráběl, vyráběl a vyráběl… Vedení firmy bylo velice spokojeno - po pravdě řečeno, když viděli rozdíl mezi olejem před a po vyčištění, byli šokování. Okamžitě se rozhodli si přístroj už ponechat a zadali objednávku. Tato reference nám umožnila posun kupředu a na dosažený úspěch navázat…

Jak reagují firmy dnes? Změnil se za tu dobu trh?
L. Ch: Samozřejmě dnešní stav s dobou počátku Kleenteku v Čechách před 25 lety naprosto nelze srovnat. Technologie za čtvrtstoletí učinily nepředstavitelný krok kupředu. To, o čem se nám tehdy ani nesnilo, je dnes denní realitou. Přesnost výroby se změnila o několik řádů.
Když jsme začínali, působilo v našem oboru jen pár firem a všichni jsme o sobě věděli. Postupem času se situace stala dost nepřehlednou. Seriózních firem, které k tomu přistupují opravdu vysoce profesionálně, ale není moc. S výsledky těch ostatních se občas setkáváme, a náprava jejich působení nám vlastně přináší vždycky práci. Mnohokrát se nám stalo, že firmy se za čas po zkušenostech s těmito subjekty vrátily k nám.
V. Ch: V dnešní moderní době situaci významně ovlivňuje ještě další faktor a to jsou oddělení nákupů. Takže i když si technici vyhodnotí určité řešení jako optimální, tím, kdo rozhoduje a „sedí" na penězích, je oddělení nákupu. Nezřídka jsou bohužel obsazená lidmi, kteří jsou neznalí, nesnaží se získat relevantní informace a uznávají jediný parametr, a tím je cena. Takže se často setkáváme s tím, že firma něco pořídí a technici musí po čase začít řešit problémy, třeba že stroje pracují nepřesně, produkují neobvykle vysoký počet zmetků, dochází k nečekaným výpadkům výroby...  Příčinou může být i to, že nákupčí z důvodů šetření pořídí levný olej, a že to může negativně ovlivnit desítky strojů, už nikdo nebere v úvahu.
Snažíme se podávat nejnovější informace nejen z praktických výsledků zapojení systémů Kleentek do výroby, ale i z nejnovějších průzkumů a studií. Potenciálním zájemcům tak můžeme předložit seriózní výpočet návratnosti. Ta se pohybuje v řádech týdnů či měsíců - v 99 % nepřekročí jeden rok. A pokud nám firma poskytne potřebné informace, jsme schopni detailně vypočíst, které položky lze jakým procentem ušetřit.
Fyzikální principy, na kterých systém Kleentek funguje, jsou neměnné, ale zařízení prochází modernizací. Nyní dlouhodobě testujeme nový vývojový typ zařízení. Jde o ostrý test, kdy přístroj prověřujeme u zákazníků v různých provozech a různých technologiích i v návaznosti na koncept Průmyslu 4.0. Netestujeme jej jenom my, ale i kolegové v Evropě a Japonsku. Po ukončení zkoušek se vyhodnotí výsledky a na základě získaných poznatků bude výrobce systém dolaďovat.

Z kterých oborů se rekrutuje nejvíce vašich zákazníků?
V. Ch: Jsme povoláváni všude tam, kde se vyskytují průmyslové oleje - bez rozdílu, zda jde o klasické nebo syntetické. Disponujeme specializovanými technologiemi, a jsme schopni pokrýt opravdu rozsáhlou škálu požadavků. Kromě olejů např. i péči o procesní kapaliny či mobilní hydrauliky. Díky tomu, že v Česku vládne automobilový průmysl, patří k nejčastějším klientům právě automobilky a jejich subdodavatelé. Další aplikace jsou např. v energetice, zpracovatelském a těžebním průmyslu, ve strojírenství nebo ve stavebnictví.

Jak se za těch 25 let změnila samotná firma? Dnes už nabízíte kromě produktu samotného i komplexní servis, poradenství, pořádáte semináře - kdy firma nabrala tento směr?
V. Ch: Prakticky od doby, kdy jsme začali. Měli jsme tu čest spolupracovat s jedním ze špičkových světových tribologů, s profesorem Akirou Sasakim, který nás seznamoval s nejnovějšími světovými poznatky z oboru. Díky jeho účasti na mezinárodních fórech a konferencích jsme měli k dispozici vždy nejnovější informace a samozřejmě jsme se snažili je i sami vyhledávat. Začali jsme proto vyjíždět na odborná sympozia a konference, kde jsme měli možnost vidět, jakým směrem se svět ubírá. Takže neustále pracujeme na tom, abychom měli přehled o dění v oboru a nejnovější informace. Spolupracujeme jak s Japonskem, tak se špičkami z USA, jsme v kontaktu s evropskými kolegy, spolupracujeme s nadnárodními koncerny.
Poznatky ze spolupráce se světovými špičkami samozřejmě následně přenášíme na domácí trh. Například v lednu jsme připravili setkání s jedním z nejvýznamnějších amerických specialistů Markem Burnsem, který měl v Praze přednášku a workshop. V červnu budeme mít - už po devětadvacáté - dvoudenní odborný seminář.  Investujeme nejen do technologického parku - takže používáme jak Kleentek, tak prakticky všechny špičkové technologie, abychom mohli čelit problémům, se kterými se potýkají naši zákazníci - ale investujeme i do vzdělávání.
L. Ch: Jsme pyšní, že kolega Jan Novák je certifikovaný CLS specialista, což je v našem regionu unikátní záležitost. To, že náš odborník absolvoval náročný proces vyžadující prostudování mnoha set stránek odborných publikací v angličtině a přísný závěrečný certifikační test - samozřejmě opět v angličtině - s výborným výsledkem dokumentuje, že tématice se věnujeme s maximálním nasazením.
Jsme certifikovaní na ISO 9001 a ISO 14001, působíme také v odborné sekci Tribotechnika v České strojnické společnosti, České a slovenské společnosti pro údržbu, Mezinárodní společnosti tribologů a inženýrů mazání (STLE) a dalších institucí. Tím se snažíme zajistit předávání ověřených a vědecky podložených informací našim zákazníkům.
V. Ch: Zásluhu na tom má samozřejmě celý tým. Jsme rodinná firma, své kolegy bereme jako členy rodiny a i po letech můžeme konstatovat, že ve firmě panují opravdu přátelské vztahy. A to je věc, které si nesmírně vážíme - v dnešní době to už totiž rozhodně není úplně běžné. Někteří kolegové jsou s námi už 15 let, a těch, kteří ve firmě pracují více než deset let, je převážná většina. Sešli se zde prostě lidé, které jejich práce opravdu baví.
To, že problematika péče o oleje a jejich filtraci přešla i na naše dcery, které začaly pracovat ve firmě, vyplynulo tak nějak samozřejmě. Dokonce vnímáme, že podobně jako my, propadli stejnému nadšení i mladí kolegové, kteří nastoupili před několika lety. Je příjemné vědět, že na nich můžeme stavět další budoucnost firmy, a že kontinuita bude zachována.

Děkujeme za rozhovor a redakce přeje hodně úspěchů do dalšího čtvrtstoletí.

 
Publikováno: 2. 7. 2018 | Počet zobrazení: 2884 článek mě zaujal 490
Zaujal Vás tento článek?
Ano