hnv murr

Hannover Messe si připisuje další úspěšný ročník

Přes 5000 vystavovatelů, na 210 tisíc odborných návštěvníků - z toho 70 tisíc zahraničních (tzn. mimo Německo) - více než 1400 přednášek a prezentací a také, jak poukazují organizátoři, přes 5,5 mil. obchodních kontaktů. To je bilance letošního ročníku největšího světového průmyslového veletrhu Hannover Messe, který proběhl od 23. do 27. dubna.

 

Během 5denní akce se na hannoverském výstavišti představily firmy ze 75 zemí, podle statistik pořadatelů na 60 % vystavovatelů tvořily zahraniční firmy. Z celkového počtu 210 000 návštěvníků pocházelo 30 % ze zahraničí, tj. přes 70 000. Největší podíl na tom měli Číňané (6500) a Nizozemci (5300), dále pak návštěvníci z Polska a USA. Z Mexika, které bylo letos partnerskou zemí veletrhu, dorazilo na 1400 návštěvníků a 160 vystavujících firem.

Ahoj, robote!
Německá spolková kancléřka Angela Merkelová a mexický prezident Peña Nieto si přátelsky „drcli“ rukama s robotem, jako symbol pro přirozenou interakci lidí s digitalizací, roboty a strojovým učením. Tento moment nejlépe ukázal, jaký vývojový posun nastal v transformaci průmyslové výroby během pouhých několika let. Při stejné situaci před několika lety, když se v expozici ABB Angele Merkelové snažil přátelsky podat svou mechanickou paži robotek Frida (předchůdce dnes populárního YuMiho), zděšeně ucukla - a záběr kancléřky podávající si ruku s robotem, který v médiích referujících o veletrhu následně obletěl svět, se musel opakovaně aranžovat až na další pokus…
Letošnímu veletrhu s mottem „Integrovaný průmysl - Connect & Collaborate" dominovala témata jako strojové učení, umělá inteligence, průmyslové IT platformy, rozšíření energetických sítí pro eMobility, používání robotů a autonomních systémů ve výrobě a intralogistice a úloha pracovníků v integrované továrně. Centrální trendy zahrnovaly zejména probíhající konvergenci mezi IT a strojírenstvím, průmyslovými IT platformami a dalšími novými obchodními modely a bezprostřední dopad umělé inteligence na průmyslové a tovární prostředí.
„Firmy úspěšně zvládly první kroky na cestě k digitalizované a propojené výrobě a nyní je na řadě další etapa. Nové obchodní a výrobní modely založené na platformě používání digitálních dvojčat a počáteční zkušenosti se strojovým učením strojů budou hrát v průmyslu a ve strojírenství stále důležitější roli," uvedl výkonný ředitel německé inženýrské federace (VDMA) Thilo Brodtmann.

Automatizace v továrnách…
Největšímu zájmu se těšily haly tematicky věnované automatizaci a robotům, kde se kromě divácky atraktivních robotických aplikací představovaly i moderní úsporné pohony, systémy strojového vidění a další automatizační prvky, včetně různých doplňkových modulů a řešení, umožňující výrazně zvýšit efektivitu a produktivitu i starších systémů.
Jedním z takovýchto řešení budoucnosti mohou být např. supravodiče - technologie pracující se změnami fyzikálních vlastností v důsledku řízení teploty, prezentovaná v expozici firmy Festo s budoucími aplikacemi včetně bezkontaktního vážení a měření. Umožňuje manipulovat s předměty pomocí levitace nebo je držet na určité pozici v definované vzdálenosti, či naopak je uvolnit v přesně stanoveném místě. Mohla by se uplatnit např. v tzv. ultračistých provozech vyžadovaných v potravinářské výrobě, v elektronice či ve zdravotnictví.
Důležitou úlohu v digitalizované průmyslové výrobě mají ve stále větší míře i komunikační technologie, umožňující propojení strojů - dnes už většinou bezdrátové - a sběr a předávání dat z nich přímo za provozu pro monitoring, diagnostiku či řízení, a s tím úzce související fenomén IoT, resp. jeho průmyslové verze IIoT.

… i ve skladech
Paralelně s Hannover Messe probíhal v areálu výstaviště i další významný veletrh: CeMAT, kde se prezentovaly nejnovější trendy, produkty a služby z oboru intralogistiky a manipulační techniky. Kombinace průmyslového a logistického veletrhu v podobě dvou silných specializovaných výstavních akcí charakterizoval organizátor jako unikátní a statistiky jim dávají za pravdu: Letošního CeMATu, který se koná ve dvouletých intervalech, se zúčastnilo na 600 vystavovatelů, jejichž expozice si přišly prohlédnout desítky tisíc lidí. I v tomto případě se podstatná část návštěvníků (cca 40 %) rekrutovala ze zahraničí a prakticky všichni (98 %) spadali do kategorie tzv. decision makers, tedy osob s rozhodovacími pravomocemi. Celkem činí bilance tandemu obou veletrhů 5800 vystavovatelů.
A stejně jako Hannover Messe i CeMAT byl ve znamení průmyslové automatizace. Kromě tradičních „ještěrek“, vysokozdvižných vozíků a paletových nakladačů s lidskou obsluhou (v řadě případů již také značně automatizovaných či vybavených nejrůznějšími automatickými funkcemi) se představily i plně robotizované systémy pro manipulaci se zbožím ve skladech, schopné zvládnout základní operace i bez lidského zásahu.

Veletrhy na veletrhu
Veletržní kolekci doplňovaly specializované sekce zaměřené na různé sektory. Například IAMD - výstava integrované automatizace, pohonů a řízení, zaměřená na průmyslové IT, přenos a řízení výkonu, nebo Digitální továrna představující moderní integrované procesy a IT řešení. K tradičním výstavám patří také Energy (integrované energetické systémy a elektromobilita), Industrial Supply (inovativní subdodavatelská řešení a lehké konstrukce) a Výzkum a technologie pro výzkum, vývoj a přenos technologií, pořádaná letos pod mottem „Od vize k realitě“. Účast vědeckých a výzkumných institucí a univerzit představuje v kontextu Hannover Messe svébytnou kapitolu. Zde mělo hostitelské Německo silnou základnu v podobě expozic proslulých Fraunhoferových institutů různého zaměření, specializovaných na výzkum technologií, které budou hrát klíčovou roli v budoucnosti. Některé výsledky jejich práce, často realizované ve spolupráci s průmyslovými firmami, jsou ovšem komerčně dostupné už dnes. Týká se to např. fotovoltaiky či dopravních systémů apod. Význam jaký organizátoři přikládají sekci Výzkum a technologie dokumentuje, že v halách označených logem Research & Technology vystavovalo na 700 firem a přes 1500 produktů. Jejich expozice doplňovalo přes 330 přednášek, odborných seminářů a dalších akcí.
Své nápady, projekty a řešení letos představilo také 150 mladých startupových firem, které se snažily prezentovat potenciálním investorům. Jak uvedl šéf německé strojírenské asociace VDMA Thilo Brodtmann, Hannover Messe je místem, kde se diskutuje a představuje budoucnost průmyslu a na jednom místě se setkávají prakticky všechny průmyslové sektory a stěžejní technologie.

Nápady hodné ocenění
Podobně jako u dalších veletržních akcí tohoto druhu se i na Hannover Messe soutěžilo o prestižní ocenění. Vytouženou metou se symbolem boha obchodu Merkura (resp. v řeckém pojetí Herma), se stala trofej Hermes Award, kterou si odvezla společnost Endress + Hauser za hygienický kompaktní teploměr se samočinným kalibračním snímačem pro měření teploty procesů, který splňuje přísné požadavky na bezpečnost a kvalitu. O další prestižní ocenění soupeřily také firmy zabývající se robotikou a automatizací. Vítězem letošní ceny Robotics Award 2018 se stala společnost Wuppertal Heinz Berger Maschinenfabrik, specialista na broušení a leštění, která zaujala porotu svým procesním řetězcem robotických buněk, používaných jako systém pro linku na leštění hrnců a pánví. Druhé místo obsadil Fraunhoferův Institut IFAM s mobilním systémem pro frézování velkých stavebních prvků, který umožňuje standardní průmyslové roboty proměnit v mobilní CNC frézovací roboty. Třetí místo pak patřil stuttgartské firmě drag & bot specializující se na automatizaci za platformu pro intuitivní programování a provoz a flexibilní nasazení průmyslových robotů od široké škály různých výrobců.

Tak zase za rok
Příští ročník veletrhů Hannover Messe 2019 proběhne v prvním dubnovém týdnu od 1. do 5. dubna a partnerskou zemí bude Švédsko.

 
Publikováno: 2. 7. 2018 | Počet zobrazení: 1287 článek mě zaujal 325
Zaujal Vás tento článek?
Ano