hnv murr

Inteligentní řízení kompresoru přináší větší bezpečnost provozu a úsporu energie

Kompresor, v minulosti také nazýván pumpa na tlak nebo stlačovač vzduchu, se vyznačuje vysokou spotřebou energie, tehdy označovanou jako její ztráta. Některé prameny uvádějí, že až 10 % energie v průmyslu je v současnosti spotřebováno na výrobu stlačeného vzduchu.

 

Typické náklady na provoz kompresoru za 10 let jsou tvořeny následovně: 12 % činí pořizovací cena, 12 % náklady na údržbu a zbytek 76 % jsou výdaje na energii. Mezinárodní studie přitom dokládají, že kompresory nabízí vysoký potenciál pro snižování nákladů, ve většině případů jde o 20 až 40% úsporu spotřeby elektřiny.

Řešení, jak dosáhnout vyšší energetické efektivity při výrobě stlačeného vzduchu a spolehlivosti zařízení, představila společnost Veskom v roce 2016. Je jím inteligentní nadřazený systém výrobce Gardner Denver pro řízení až dvanácti kompresorů s označením Connect 12. Soustava dokáže propojit stroje různých výrobců a typů díky doplňkovým modulům. Výhody jsou následující: optimalizace tlaku ve vzduchové soustavě, flexibilita spínání kompresorů, monitoring stavu stanice a zařízení, vyšší bezpečnost provozu a úspory energie až o 25 %.
Hlavní funkce systému vychází z datového propojení všech provozovaných kompresorů. Systém GD Connect 12 udržuje tlak ve vzduchové soustavě ve výrazně užším pásmu, než je možné dosáhnout při kaskádním spínání strojů. Tím je možné ho mít na spodní hranici požadavku zákazníka, aby byla zachována vysoká energetická účinnost.

Příklad úspor
Snížením tlaku o jeden bar dochází k úspoře spotřeby elektrické energie o 6 až 7 %, což je dáno snížením příkonu kompresorů. Typickým vzorem může být kompresorová stanice s celkovým instalovaným příkonem strojů 100 kW provozovaných ve dvousměnném provozu (tj. cca 6000 mh/rok). Při předpokládané ceně 2,8 Kč za 1 kWh lze za rok uspořit 42 000 kWh elektrické energie, což představuje finanční úsporu 117 600 Kč.  
Další úspory plynou z minimalizace chodu kompresoru v odlehčení, čímž je docíleno větší efektivity. Výsledkem však není pouze nižší spotřeba elektrické energie při výrobě stlačeného vzduchu, ale zároveň snížení počtu provozních hodin a prodloužení intervalu mezi servisními zásahy s tím, že systém Connect 12 dokáže zajistit rovnoměrný provoz jednotlivých kompresorů, a tak snížit jejich opotřebení a cenu servisních nákladů na jednotlivá zařízení.
 
Provozní možnosti
Systém je vybaven barevným grafickým displejem s dotykovým panelem, který slouží k intuitivnímu ovládání a zobrazování stavu kompresorové stanice. Novější kompresory Gardner Denver (s panely GD Pilot, Pilot MK a TS) lze zapojovat přímo prostřednictvím datové linky na ovládacích panelech. Pro zařízení starší a od ostatních výrobců je třeba použít příslušný modul kompresoru:

• modul STD na připojení stroje s pevnými otáčkami nebo řízením plného/polovičního zatížení,
• modul VSD na připojení kompresoru s regulací otáček.

Spínání se provádí na základě změřené potřeby vzduchu, aby se maximalizovala
energetická účinnost. Spotřebu je možné určit buď na bázi změny tlaku, nebo doplněním sondy průtoku vzduchu. Systém je možné dovybavit zařízením pro sledování tlakového rosného bodu, řízení pomocí dvou vzdálených tlakových senzorů nebo např. o signalizaci poruch sušičů vzduchu.
Uživatel může definovat soubor parametrů (např. tlakové pásmo a priority kompresoru)
odpovídající různým provozním požadavkům stanice. Je tak možné určit až dvanáct profilů, které lze aktivovat časovým rozvrhem nebo programovatelnými digitálními vstupy. Pomocí dotykových ovládacích prvků je možné zobrazovat aktuální stav jednotlivých kompresorů a stanice jako celku. Pro analýzu provozu a energetické bilance jsou veškerá data ukládána na paměťovou kartu pro další zpracování speciálním softwarem.

Dálkový monitoring
Systém je možné rozšířit o dálkový monitoring po síti LAN. Alarmová hlášení lze po doplnění o GSM modul zasílat formou SMS zpráv na telefon údržby. Provozovatel může používat samostatné rozhraní RS485 ke komunikaci se systémem GD Connect 12 nebo dálkově vyčítat data v síti LAN pomocí doplňkového webserver modulu. Standardně je pro sériovou linku implementován protokol ModBus-RTU; na vyžádání lze nainstalovat doplňkový modul Profibus. Do systému lze přidat až čtyři rozšiřující moduly, které zvýší počet programovatelných vstupů a výstupů. Všechny základní informace jsou přehledně uspořádány na hlavní obrazovce.
Pro optimální provoz kompresorové stanice a regulaci tlaku sítě ve zvoleném pásmu zatěžuje GD Connect 12 kompresory podle nastavené priority, výkonnosti a stavu provozních hodin.
Inteligentní nadřazené řízení dodal a instaloval Veskom například společnostem Model Obaly, Nedcon Bohemia, Christ Car Wash nebo DURA Automotive CZ.

 
Publikováno: 29. 6. 2018 | Počet zobrazení: 1568 článek mě zaujal 331
Zaujal Vás tento článek?
Ano