rosler murr Schunk

Turbokompresory Tamturbo

Turbokompresory jsou z hlediska svého technického využití v průmyslových oborech známé již dlouhou dobu. Stejně tak je známé, že vzhledem k jejich náročné výrobě je výrobců málo. Jde především o několik předních firem s dlouhodobou tradicí. O to více překvapila do té doby zcela neznámá finská firma Tamturbo, když v roce 2015 vystavila na veletrhu ComVac v Hannoveru vlastní prototyp turbokompresoru pro stlačený vzduch.

 

Firma Tamturbo byla založena v roce 2010 dvěma společníky a v následujících letech, cca až do roku 2015, prováděla technické rozvahy a prototypová ověření vedoucí k návrhu a výrobě turbokompresorů vlastní koncepce. Tyto práce představovaly především výpočty a návrhy originálních oběžných kol, vývoj speciálních ložisek a vývoj celé soustavy s elektromotorem, včetně PLC řídicí jednotky.
Výsledkem tohoto vývoje je v současné době 5 turbokompresorů, které jsou reálně k dispozici. Tři turbokompresory jsou jednostupňové, s rozsahem pracovních tlaků 3-5 bar (g), dva jsou dvoustupňové, s rozsahem pracovních tlaků 5-9 bar (g), přičemž výkonnosti těchto strojů se pohybují 540-1980 m3/h pro jednostupňové kompresory a v rozsahu 660-1980 m3/h pro dvoustupňové turbokompresory. Jmenovitý příkon se pohybuje v rozsahu 60-185 kW.
Všechny stroje jsou napájeny frekvenčním měničem s plynulou regulací otáček v rozsahu cca 50 %. Kompresory jsou v běžném provedení k dispozici v akustické skříni, přičemž hladina hluku je udávána 73 dB (A). To vše při až 30 000 ot./min. Tyto stroje nejsou žádným zdrojem vibrací, a není nutné pro ně budovat kotvicí základy, ani kotvit do speciálního uložení. Chlazení turbokompresoru je možné volitelně kapalinou nebo vzduchem. Pozoruhodné je i to, že k dispozici jsou rovněž OEM jednotky umožňující stavbu turbokompresorů vlastní originální konstrukce, nebo jejich zástavbu do větších technologických celků.
Hlavní výhodou těchto strojů je především to, že pracují zcela bez jakéhokoli maziva. Oběžné kolo turbokompresoru, spojené na jedné ose s rotorem elektromotoru, se vznáší v magnetickém poli, zcela bez použití běžných ložisek a bez jakéhokoliv mechanického kontaktu se statorem, zcela vylučuje ztráty energie způsobené mechanickým třením. Aktivní magnetická ložiska, naprosto bez mechanických kontaktů, nemůžou být příčinou opotřebení nebo poškození během provozu. A to samo o sobě určuje i minimální náročnost po celou dobu životnosti stroje na údržbu a současně to znamená i téměř neomezenou provozuschopnost stroje. Další vyčíslitelné úspory nákladů na provoz a údržbu tedy plynou především z toho, že není nutné měnit pravidelně olej, olejové filtry a odlučovače olejových par, opotřebovaná ložiska hřídele nebo další spotřební díly.
Oběžné kolo rovněž nepodléhá opotřebení, což je příčinou, proč se energetická účinnost po celou dobu používání nesnižuje. Jeho tvar byl optimalizován pomocí pokročilých nástrojů za účelem dosažení co nejnižších ztrát průtoku v souladu s pracovním tlakem s cílem dosažení maximální energetické účinnosti. Originální oběžná kola vyrobená z titanu jsou pevná a spolehlivá, s maximální životností pro všechny provozní režimy.
Takto navržený systém turbokompresoru je 100% bez oleje. To zaručuje výrobu čistého stlačeného vzduchu, zcela bez obsahu oleje v kvalitě podle třídy 0 (ISO8573-1), téměř bez nutnosti používat odlučovače oleje a filtry, tím i bez zbytečných tlakových ztrát.
V současné době firma MONDO s.r.o. připravuje první technologické návrhy kompresoroven vybavených turbokompresory Tamturbo.

Více na: www.mondo.cz nebo www.tamturbo.fi

 
Publikováno: 29. 6. 2018 | Počet zobrazení: 1519 článek mě zaujal 288
Zaujal Vás tento článek?
Ano